Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Březová (27.6.2022)
28 29 30 1 2
Oslavy 130 let od založení SDH Březová
3
4 5 6 7 8 9
Vilém Veverka TRIOplus – MY OWN WAY
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 312/2002 Sb.  O úřednících územních samosprávných celků
 

Platné obecně závazné vyhlášky 

Název vyhlášky Účinnost od
OZV 2/2017 - O stanovení školských obvodů mateřských škol zřízených městem Březová  21.3.2017 
OZV 2/2012 - Koeficient pro výpočet daně z nemovitosti  1.1.2013
OZV 3/2016 - O nočním klidu 17.12.2016 
OZV 4/2012 - O ochraně veřejného pořádku  15.6.2012 
OZV 3/2012 - O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství  15.6.2012 
OZV 4/2003 - O úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě  5.11.2003 
OZV 2/2021 - O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2022
OZV 3/2021 - O stanovení obecního systému odpadového hospodářství 17.10.2021
OZV 1/2019 - O místním poplatku za držení psa 3.1.2020
OZV 1/2022 - O omezení hlučných činností 1.6.2022

 

Směrnice, pravidla, řády 

Název právního aktu Účinnost

Pravidla pro přidělování a rekonstrukce bytů ve vlastnictví města Březová - podepsané.pdf

13.5.2022

Pravidla prodeje půdních bytů v čp. 81-84 ul. Sklářská 

5.2.2018 
Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené Městem Březová  26.9.2017 
Řád ohlašovny požárů.pdf 26.9.2017 
Požární poplachové směrnice  7.5.2007 
Směrnice č. 3/2004 - cestovní náhrady členů ZM  21.12.2004 
Směrnice č. 3/03 O poskytování dotací z rozpočtu města Březová  11.6.2003 
Vyhláška o vytvoření a použití prostředků FRB (č. 2/96 a 1/99)  7.5.2003 
Směrnice MěÚ - pravidla pro přístup k informacím dle zák. 106/1999 (č. 2/2000)  7.5.2003