Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
POUŤ KE KAPLI SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY (20.7.2024)
Krajská soutěžní výstava mladých králíků chovatelů KK
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
2. předkolo poháru MOL cup
4

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Doručování písemností - ohlašovna

Doručování písemností - ohlašovna

Městský úřad Březová nepřebírá od doručovatelů korespondenci pro občany, jimž byla přidělena úřední adresa Březová, nám. Míru 230. 
Tato adresa slouží pouze jako evidenční údaj, za účelem vydání osobního dokladu občanovi a nelze ji pokládat za adresu pro doručování jeho korespondence.

V budově Městského úřadu, na adrese nám. Míru 230, nikdo z občanů s úřední adresou fyzicky nebydlí ani zde nemá svou domovní schránku a proto jim není možno žádnou korespondenci doručit.

Úřad (Městský úřad Březová) není ze zákona oprávněn přebírat soukromou poštu fyzických osob.

Je v zájmu každého občana učinit taková opatření, aby mu byly písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, resp. aby využil všechny možnosti vyplývající z platné legislativy upravující problematiku doručování.

Občané s „úřední adresou“ mají tyto možnosti:
1.
 zajistit si na poště zdarma „odnos“, tj.vyzvedávat si zásilky přímo na poště

2. zajistit si, za poplatek, tzv.“dosílku“- přeposlání písemnosti na adresu, kde se zdržují

3. zřídit si na poště za poplatek tzv. P.O. BOX

4. zřídit si zdarma datovou schránku

5. nahlásit např. soudu či správnímu orgánu adresu pro doručování (v souvislosti s konkrétním probíhajícím řízením), správnímu orgánu i pro řízení zahájená u něj v budoucnu

6. zdarma nahlásit doručovací adresu na ohlašovnu podle místa trvalého pobytu a tato se dostane do informačního systému evidence obyvatel. Tu pak mají za povinnost využívat veškeré soudy a správní orgány.

Vzhledem k neexistenci domovních schránek občanů s úřední adresou Březová, nám. Míru 230 je (v případě, že občan nevyužije některé z možností dle bodů 1-6) režim doručování na tuto adresu následný:

Obyčejné listovní zásilky budou doručovatelem vráceny odesilateli.

Písemnosti doručované do vlastních rukou adresáta: 

Doručovatel zanechá v budově Městského úřadu Březová, nám. Míru 230 „výzvu“, aby si občan písemnost vyzvedl v úložní době a ve výzvě sdělí místo, kde je písemnost uložena (např. u provozovatele poštovních služeb, u soudu, u exekutora, u správního orgánu …).

Městský úřad Březová poskytuje doručovatelům součinnost tak, že umožňuje zanechání „výzvy“ o uložení zásilek určených do vlastních rukou adresáta na vhodném místě – tj. v budově Městského úřadu Březová – nám. Míru 230.

Občané obce s úřední adresou mají možnost dotazem na Městském úřadě v Březové zjistit, zda pro ně byla doručovatelem nějaká „výzva“ zanechána. 

Nevyzvedne-li si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena u doručovatele k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou (i když se adresát o uložení nedozvěděl)!!!

Po uplynutí lhůty doručovatel písemnost vrátí odesilateli.