Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Zastupitelstvo města Březová - 27.5.2024
28 29 30 31
KÁCENÍ MÁJKY 2024
1 2
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 2024
3 4 5 6 7 8
Tools, Burger, Chilli Fest Březová 2024
9
DDS LUPÍNEK - Jak se Mette stala královnou
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
Divadlo KAPSA Andělská Hora - Pohádka o Budulínkovi
22
Rudolecký kotlík 2024
Tradiční cykloakce "Tour de Chodovar"
23
24
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Březová (24.6.2024)
25 26 27 28 29 30

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Poskytování informací, příjem podání, formuláře

Poskytování informací, příjem podání, formuláře

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Městském úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
  Úterý 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00
  Středa 8:00 – 11:00 12:00 – 16:00
  Čtvrtek 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00
 2. Telefonické podání: +420 352 633 510
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu epodatelna@mu-brezova.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Městský úřad Březová, Nám. Míru 230, 356 01 Březová, okres Sokolov.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Městském úřadě v Nám. Míru 230, 356 01 Březová, okres Sokolov úředních dnech a hodinách:

Pondělí 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00
Středa 8:00 – 11:00 12:00 – 16:00
Čtvrtek 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00

Telefonické podání: 352 633 510
Poštou na adresu: Městský úřad Březová, Nám. Míru 230, 356 01 Březová, okres Sokolov
Elektronicky na e-mail: epodatelna@mu-brezova.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: uigbv4q
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či města jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Městský úřad Březová, 356 01 Březová, okres Sokolov
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • městský úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že městský úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
Nahlížení do spisů dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zdarma zdarma 
Kopírování či tisk dokumentů jednostranné A4 černobílé do celkového počtu 3 ks  zdarma 
Kopírování či tisk dokumentů jednostranné A4 černobílé nad 3 ks  3 Kč / ks
Kopírování či tisk dokumentů oboustranné A4 černobílé  5 Kč / ks
Kopírování či tisk dokumentů jednostranné A3 černobílé  5 Kč / ks
Kopírování či tisk dokumentů oboustranné A3 černobílé  7 Kč / ks
Kopírování či tisk dokumentů jednostranné A4 barevné  15 Kč / ks
Kopírování či tisk dokumentů oboustranné A4 barevné  20 Kč / ks
Kopírování či tisk dokumentů jednostranné A3 barevné  20 Kč / ks
Kopírování či tisk dokumentů oboustranné A3 barevné  40 Kč / ks
Poštovné  dle platných poštovních tarifů, 20 Kč za balné
Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací dle z. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (neúčtuje se, pokud je doba vyhledávání kratší než 1 hodinu)  200 Kč za každou započatou hodinu práce 
Náklady za ostatní materiál (např. obálky) a služby (např. telekomunikační poplatky apod.)  dle skutečné výše nákladů

Formuláře