Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Březová 2023
30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
Tools, Burger, Chilli Fest Březová 2023
11
12 13 14 15 16 17
RUDOLECKÝ KOTLÍK 2023
BŘEZOVSKÝ BIKE (17.6.)
18
19 20 21 22 23 24
CYKLOTURISTIKA PRO KAŽDÉHO S RODINNÝM PIVOVAREM CHODOVAR (24.6.2023)
25
DS Lupínek - POŠŤÁCKÁ POHÁDKA
26 27 28 29 30 1 2

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Poskytování informací, příjem podání, formuláře

Poskytování informací, příjem podání, formuláře

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Městském úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
  Úterý 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00
  Středa 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
  Čtvrtek 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00
  Pátek 8:00 – 11:00 -
 2. Telefonické podání: +420 352 633 510
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu epodatelna@mu-brezova.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Městský úřad Březová, Nám. Míru 230, 356 01 Březová, okres Sokolov.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Městském úřadě v Nám. Míru 230, 356 01 Březová, okres Sokolov úředních dnech a hodinách:

Pondělí 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00
Středa 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00
Pátek 8:00 – 11:00 -

Telefonické podání: 352 633 510
Poštou na adresu: Městský úřad Březová, Nám. Míru 230, 356 01 Březová, okres Sokolov
Elektronicky na e-mail: epodatelna@mu-brezova.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: uigbv4q
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či města jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Městský úřad Březová, 356 01 Březová, okres Sokolov
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • městský úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že městský úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
Nahlížení do spisů dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zdarma zdarma 
Kopírování dokumentů jednostranné A4 černobílé do celkového počtu 3 ks  zdarma 
Kopírování dokumentů jednostranné A4 černobílé nad 3 ks  2 Kč 
Kopírování dokumentů oboustranné A4 černobílé  4 Kč 
Kopírování dokumentů jednostranné A3 černobílé  4 Kč 
Kopírování dokumentů oboustranné A3 černobílé  6 Kč 
Kopírování dokumentů jednostranné A4 barevné  10 Kč 
Kopírování dokumentů oboustranné A4 barevné  20 Kč 
Kopírování dokumentů jednostranné A3 barevné  20 Kč 
Kopírování dokumentů oboustranné A3 barevné  40 Kč 
Tisk na tiskárnách PC – A4 černobílé do celkového počtu 3 ks  zdarma 
Tisk na tiskárnách PC - A4 černobílé nad 3 ks  2 Kč 
Tisk na tiskárnách PC - A4 barevné  10 Kč 
Tisk digitální fotografie 9 x 13  10 Kč 
Scenování na stránku  1 Kč 
Kopírování dat z PC na CD a DVD  15 Kč 
Poštovné  dle platných poštovních tarifů 
Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací dle z. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (neúčtuje se, pokud je doba vyhledávání kratší než 1 hodinu)  150 Kč za každou započatou hodinu práce 
Náklady za ostatní materiál (např. obálky) a služby (např. telekomunikační poplatky apod.)  dle skutečné výše nákladů

Formuláře