Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Březová (29.4.2024)
30
Náborová akce PČR KŘP KVK - Fyzické testy na nečisto DUBEN 2024
STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODEJNIC
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Filmové představení ke Dni matek
10 11 12
13
SPOLUPRÁCE SE SPOLEČNOSTÍ ČEZ
14 15
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
16
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
17 18
Březovák Fest 2024
LOBEZSKÝ TYDÝT 2024
19
20 21 22 23
BŘEZOVSKÁ SENIORSKÁ DESÍTKA 2024
24 25 26
27
Zastupitelstvo města Březová - 27.5.2024
28 29 30 31
KÁCENÍ MÁJKY 2024
1 2
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 2024

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Město Březová > Krizové řízení / Povodňový plán

Krizové řízení / Povodňový plán

Krizové řízení

Krizové řízení je souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce, které mají zájem na svém rozvoji.
 
Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit přípravu na zvládnutí možných kritických situací a zajistit zvládnutí možných kritických situací v rámci vlastní působnosti orgánu krizového řízení a plnění opatření a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu a další rozvoj území.
 
Krizovou situací je dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů, mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.
 
Mimořádná událost dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému je definována jako škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR) zřídil pro větší informovanost občanů ČR o krizovém managementu zvláštní web Krizové řízení. Cenné informace jsou také na webech Institut ochrany obyvatelstva Krizový management ČR.

Pro Karlovarský kraj je vytvořen Bezpečnostní portál Karlovarského kraje. 

Analýza rizik - důležité odkazy

Pracovní štáb pro řešení mimořádných událostí

Pracovní štáb (obdoba krizového štábu) obce svolává starosta města jako svůj pracovní orgán za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení.

Složení pracovního štábu pro řešení mimořádných událostí:

 • Jaroslav Bělíček, starosta města
 • Miroslav Bouda, místostarosta města
 • Mgr. Michal Bedeč, tajemník MěÚ 
 • Bc. Jakub Fajt, vedoucí SMM
 • Bc. Michal Pehanič, ředitel Služeb města, s. r. o.
 • Miroslav Lukáš, velitel JSDH Březová
 • Vladimír Hora, radní města
 • Květoslava Šafnerová, radní města
 • Josef Brandl, radní města
 • Mgr. Ing. Bc. Jiří Krš, zastupitel města

____________________________________________________________________________________________________________________

Povodňový plán

Působnost a pravomoc povodňových orgánů státu, krajů a obcí, včetně povinností, které v době mimo povodeň a v době povodně plní město, rada města, povodňová komise města, starosta města a vlastníci pozemků a staveb, jež se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, stanoví zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Velké povodně patří v posledních letech v ČR k nejčastějším přírodním katastrofám. I z tohoto důvodu zpracovalo město Březová zcela nový digitální povodňový plán, jak mu ukládá vodní zákon. Tento dokument bude průběžně aktualizován dle praktických zkušeností z povodňových událostí. 

Povodňová komise města Březová

 • Předseda komise - Jaroslav Bělíček, starosta města 
 • Místopředseda komise - Miroslav Bouda, místostarosta města  
 • Zapisovatel komise - Mgr. Michal Bedeč, tajemník MěÚ 
 • Člen komise - Bc. Jakub Fajt, vedoucí SMM 
 • Člen komise - Bc. Michal Pehanič, ředitel Služeb města, s. r. o.
 • Člen komise - Miroslav Lukáš, velitel JSDH Březová
 • Člen komise - Anna Sladká, vedoucí HSO