Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Zastupitelstvo města Březová - 27.5.2024
28 29 30 31
KÁCENÍ MÁJKY 2024
1 2
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 2024
3 4 5 6 7 8
Tools, Burger, Chilli Fest Březová 2024
9
DDS LUPÍNEK - Jak se Mette stala královnou
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
Divadlo KAPSA Andělská Hora - Pohádka o Budulínkovi
22
Rudolecký kotlík 2024
Tradiční cykloakce "Tour de Chodovar"
23
24
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Březová (24.6.2024)
25 26 27 28 29 30

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 5. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 26. června 2023

5. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 26. června 2023Vyvěšeno: 27. 6. 2023
Sejmuto:

      USNESENÍ

z 5. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 26.6.2023 v 17.00 hodin
v malém sále KD Březová

_____________________________________________________________________________________

Členové zastupitelstva

1.Volí:

Návrhovou komisi ve složení: p. Boukal, p. Ing. Mgr. Bc. Krš, p. Bc. Kreuzová

2.Projednali:

2.1. Navržený program 5. ZM

2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

2.3. Zprávu o činnosti výborů

2.4. Kontrolu úkolů

2.5. Interpelaci občanů

2.6. 5. rozpočtové opatření v roce 2023

2.7. Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025

2.8. Různé:
        a) Individuální dary a dotace z rozpočtu města
        b) Revokace usnesení týkajících se prodejů pozemků města
        c) Nová pravidla prodejů pozemků města
        d) Smlouva o finančním příspěvku na vyvolanou investici „Stavební úpravy vodovodu a kanalizace pro                veřejnou potřebu Rudolec“
        e) Odpis – vyřazení promlčených pohledávek
        f) Žádost o dotaci v rámci projektu s pracovním názvem „Projekt Paseka“

3.Berou na vědomí:

3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

3.2. Zprávu o činnosti výborů

3.3. Informace o plánovaném zasíťování lokality Štambach a z jednání s Lesy ČR 

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č. 47/23

ZM schvaluje tento program 5. zasedání ZM:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Kontrola plnění úkolů
  5. Interpelace občanů
  6. rozpočtové opatření v roce 2023
  7. Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025
  8. Různé

Usnesení č. 48/23

ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření města v roce 2023.

 

Usnesení č. 49/23

ZM schvaluje aktualizované znění střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025.

 

Usnesení č. 50/23

ZM schvaluje poskytnutí daru ve výši 12.500 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2023 SH ČMS - SDH Březová jako ocenění za spolupráci při konání kulturních a společenských akcí ve městě. ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru ve výši 12.500 Kč se SH ČMS - SDH Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 51/23

ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 339.000,-- Kč z rozpočtu města Březová v roce 2023 FK Olympie Březová, z.s. na pokrytí nákladů účasti A mužstva FK Olympie v podzimní části soutěže v roce 2023. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 339.000,-- Kč s FK Olympie Březová, z.s. a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

 

Usnesení č. 52/23

ZM revokuje své usnesení č.9/23 o schválení nových základních cen za prodej pozemků vč. postupu při schvalování prodeje pozemků dle přílohy.

 

Usnesení č. 53/23

ZM revokuje své usnesení č. 31/23 o schválení záměru prodeje pozemku p. č. 490/4 o výměře 22 m2 v katastrálním území Březová u Sokolova.

 

Usnesení č. 54/23

ZM revokuje své usnesení č. 33/23 o schválení záměru prodeje pozemku p. č. 110/3 o výměře cca 200 m2 v katastrálním území Kamenice u Březové.

 

Usnesení č. 55/23

ZM revokuje své usnesení č. 34/23 o schválení záměru prodeje části pozemku p.č. 377/1 o výměře cca 1100 m2 v katastrálním území Vranov u Březové.

 

Usnesení č. 56/23

ZM schvaluje nová pravidla prodejů pozemků města.

 

Usnesení č. 57/23

ZM schvaluje uzavření smlouvy o finančním příspěvku na akci „Stavební úpravy vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu Rudolec“, mezi Sokolovskou vodárenskou s.r.o, se sídlem Svatopluka Čecha 1001, 35601 Sokolov, IČ: 263 48 675 a městem Březová, náměstí Míru 230, Březová 356 01.

Předmětem smlouvy je rozdělení nákladů na akci „Stavební úpravy vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu Rudolec“, kdy podíl města na celkových nákladech akce bude činit 1.162.730,83,-Kč včetně DPH (tj.: 27,96% z celkových nákladů akce).

ZM pověřuje starostu města k podpisu příslušné smlouvy.

 

Usnesení č. 58/23

ZM schvaluje odpis – vyřazení promlčených pohledávek z účetní
a podrozvahové evidence v celkové výši 172.654 Kč.

 

Usnesení č. 59/23

ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci projektu s pracovním názvem „Projekt Paseka“ z dotačního programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021 – 2027 v rámci příhraniční spolupráce. Předpokládané náklady projektu 2 800 000,- Kč. Výše poskytované dotace je 85% (80% ERDF, 5% státní rozpočet).

ZM Březová souhlasí s financováním projektu s názvem „Projekt Paseka“ i s přijetím dotace a pověřuje starostu města podpisem žádosti a všech příslušných podkladů žádosti.

 

Schválili: Jaroslav Bělíček, starosta města

               Miroslav Bouda, místostarosta města

 

V Březové dne 26. 6. 2023

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

 

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 29. 06. 2023 9:51