Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Březová (29.4.2024)
30
Náborová akce PČR KŘP KVK - Fyzické testy na nečisto DUBEN 2024
STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODEJNIC
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Filmové představení ke Dni matek
10 11 12
13
SPOLUPRÁCE SE SPOLEČNOSTÍ ČEZ
14 15
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
16
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
17 18
Březovák Fest 2024
LOBEZSKÝ TYDÝT 2024
19
20 21 22 23
BŘEZOVSKÁ SENIORSKÁ DESÍTKA 2024
24 25 26
27
Zastupitelstvo města Březová - 27.5.2024
28 29 30 31
KÁCENÍ MÁJKY 2024
1 2
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 2024

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 8. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 27. listopadu 2023

8. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 27. listopadu 2023Vyvěšeno: 30. 11. 2023
Sejmuto:

USNESENÍ
z 8. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo
dne 27.11.2023 v 17.00 hodin v malém sále KD Březová

 

Členové zastupitelstva

1.Volí:

Návrhovou komisi ve složení: p. Drenková, p. Bc. Nikodem, p. Mgr. Ing. Bc. Krš

2.Projednali:

2.1. Navržený program 8. ZM

2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

2.3. Zprávu o činnosti výborů

2.4. Kontrolu úkolů

2.5. Interpelaci občanů

2.6. 8. rozpočtové opatření v roce 2023

2.7. Různé:
a) Podání žádosti o dotaci do podprogramu Informační centra veřejných knihoven (VISK3) v rámci         
    programu Veřejné informační služby knihoven (Ministerstvo kultury ČR)
b) Valná hromada společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
c) Finanční dar z rozpočtu města
d) Záměry prodejů pozemků

3.Berou na vědomí:

3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č. 87/23

ZM schvaluje tento program 8. zasedání ZM:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Kontrola plnění úkolů
  5. Interpelace občanů
  6. rozpočtové opatření v roce 2023
  7. Různé

Usnesení č. 88/23

ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření města v roce 2023.

Usnesení č. 89/23

ZM schvaluje podání žádostí do programu Veřejné informační služby knihoven, podprogramu Informační centra veřejných knihoven (VISK3) na nákup nového knihovního systému a souhlasí s předfinancováním projektu a přijetím dotace.

ZM pověřuje starostu města podpisem podkladů k žádosti o dotaci.

Usnesení č. 90/23

ZM Březová podle § 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích schvaluje přijetí rozhodnutí valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., IČ 263 48 675, o změně společenské smlouvy tak, že se dosavadní znění společenské smlouvy nahrazuje novým úplným zněním společenské smlouvy, které tvoří přílohu tohoto usnesení (příloha č. 1), o kterém bude rozhodovat valná hromada společnosti dne 14.12.2023.

Usnesení č. 91/23

ZM schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu města ve výši 44.000 Kč organizaci Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni, Nad Štolou 3, Praha 7.

Finanční dar bude použit na pomoc dětem policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu povolání a policistů a hasičů těžce tělesně postižených následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby nebo policistům a hasičům, případně jejich rodinám k překlenutí nepředpokládané tíživé životní situace, vzniklé ze zdravotních, či sociálních příčin nebo v důsledku živelné katastrofy.

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné darovací smlouvy mezi městem Březová a Nadací policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni.

Usnesení č. 92/23

ZM schvaluje záměr prodeje částí pozemku p.č.444/261 o výměře cca 160 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu obvyklou dle odhadu ceny obvyklé zpracovaného znalcem pro oceňování nemovitostí.

Usnesení č. 93/23

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.377/1 o výměře cca 282 m2 v k.ú. Březová u Sokolova.

Usnesení č. 94/23

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č.115 o výměře 260 m2 a p.č.121 o výměře 144 m2 v k.ú. Tisová u Sokolova.

Usnesení č. 95/23

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.3/4 o výměře 979 m2 v k.ú. Rudolec u Březové.

Usnesení č. 96/23

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.651/68 o výměře 97 m2 v k.ú. Kamenice u Březové.

Usnesení č. 97/23

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 377/1 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Vranov u Rovné za cenu obvyklou dle odhadu ceny obvyklé zpracovaného znalcem pro oceňování nemovitostí.

Usnesení č. 98/23

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 58/1 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Rudolec u Březové za cenu obvyklou dle odhadu ceny obvyklé zpracovaného znalcem pro oceňování nemovitostí.

Usnesení č. 99/23

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 136/14 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Rudolec u Březové za cenu obvyklou dle odhadu ceny obvyklé zpracovaného znalcem pro oceňování nemovitostí.

 

Schválili: Jaroslav Bělíček, starosta města

           Miroslav Bouda, místostarosta města

 

V Březové dne 27. 11. 2023

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

 

 

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 14. 12. 2023 19:35