Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Zastupitelstvo města Březová - 27.5.2024
28 29 30 31
KÁCENÍ MÁJKY 2024
1 2
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 2024
3 4 5 6 7 8
Tools, Burger, Chilli Fest Březová 2024
9
DDS LUPÍNEK - Jak se Mette stala královnou
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
Divadlo KAPSA Andělská Hora - Pohádka o Budulínkovi
22
Rudolecký kotlík 2024
Tradiční cykloakce "Tour de Chodovar"
23
24
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Březová (24.6.2024)
25 26 27 28 29 30

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 7. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 30. řijna 2023

7. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 30. řijna 2023Vyvěšeno: 31. 10. 2023
Sejmuto:

USNESENÍ

z 7. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 30.10.2023 v 17.00 hodin v malém sále KD Březová

 

Členové zastupitelstva 

1.Volí:

Návrhovou komisi ve složení: p. Szolar, p. Valachová, p. Mgr. Hrušková

2.Projednali:

2.1. Navržený program 7. ZM

2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

2.3. Zprávu o činnosti výborů

2.4. Kontrolu úkolů

2.5. Interpelaci občanů

2.6. 7. rozpočtové opatření v roce 2023

2.7. OZV č. 4/2023, kterou se mění OZV č. 2/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

2.8. Mimořádná odměna uvolněnému členu ZM

2.9. Různé:

  1. a) Podání žádostí o dotaci z programů Krajského úřadu Karlovarského kraje a MVČR

3.Berou na vědomí:

3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č. 82/23

ZM schvaluje tento program 7. zasedání ZM:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Kontrola plnění úkolů
  5. Interpelace občanů
  6. rozpočtové opatření v roce 2023
  7. OZV č. 4/2023, kterou se mění OZV č. 2/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
  1. Mimořádná odměna uvolněnému členu ZM
  2. Různé

 

Usnesení č. 83/23

ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření města v roce 2023.

 

Usnesení č. 84/23

ZM schvaluje OZV č. 4/2023, kterou se mění OZV č. 2/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

 

Usnesení č. 85/23

V souladu s § 76 odst. 1, 2 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů ZM schvaluje mimořádnou odměnu uvolněnému členu ZM dle předloženého návrhu v navrhované výši 60.000 Kč za jeho mimořádné aktivity nad rámec svých povinností v rámci:

-    aktivní zapojení do získávání dotačních titulů města, mimořádné úsilí při přípravě a realizaci dotačních

projektů, vč. komunikace s dotačními manažery (venkovní učebna ZŠ, rekonstrukce venkovních prostor před

hasičárnou),

-    koordinace a aktualizace zásobníku investičních, dotačních akcí města a integrací (MAP Sokra, Karlovarský kraj…),

-    využití svých pracovních zkušeností z dřívějších zaměstnání při kompletním zpracování nových pasportů města (dopravního značení a komunikací), intenzivní komunikace se zpracovatelskou firmou,

-    velmi aktivní zapojení z pozice starosty města při řešení krizové situace – požár pražců v areálu Tisová (25.-30. srpen),

-    řada aktivit řešených v odpoledních a večerních hodinách, nespočet přesčasových hodin.

 

Usnesení č. 86/23

ZM schvaluje podání žádostí o dotace (včetně případné spoluúčasti) na základě plánovaných výzev Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci:

-    Podpora jednotek SDH v roce 2024

-    Podpora běžeckých stop 2024/2025

-    Podpora kulturních aktivit v roce 2024

-    Podpora na opatření na ochranu před povodněmi

-    Podpora využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů

-    Podpora aktivit v oblasti cestovního ruchu

-    Podpora prevence proti suchu, zadržování vody v krajině a péče o zeleň

-    Podpora obnovy venkova 2022-2024

a dále podání žádosti do programu MVČR - Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí.

ZM schvaluje podání případných individuálních žádostí
z dotačního programu Karlovarského kraje.

ZM schvaluje přijetí získaných dotací a pověřuje podpisem žádostí a dalších podkladů starostu města.

 

Schválili: Jaroslav Bělíček, starosta města

               Květoslava Šafnerová, radní města

 

V Březové dne 30. 10. 2023

 

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

 

 

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 1. 11. 2023 16:37