Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
POUŤ KE KAPLI SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY (20.7.2024)
Krajská soutěžní výstava mladých králíků chovatelů KK
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
2. předkolo poháru MOL cup
4

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Město Březová > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 6. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 25. září 2023

6. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 25. září 2023Vyvěšeno: 26. 9. 2023
Sejmuto:

      USNESENÍ
z 6. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 25.9.2023
v 17.00 hodin v malém sále KD Březová

 

Členové zastupitelstva 

1.Volí:

Návrhovou komisi ve složení: p. Pavel Suchý, p. Jaroslava Jabornická Remetová, p. Hana Drenková.

2.Projednali:

2.1. Navržený program 6. ZM

2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

2.3. Zprávu o činnosti výborů

2.4. Kontrolu úkolů

2.5. Interpelaci občanů

2.6. 6. rozpočtové opatření v roce 2023

2.7. OZV č. 2/2023 O místním poplatku za obecní systém

       odpadového hospodářství

2.8. OZV č. 3/2023 O stanovení obecního systému odpadového

       hospodářství

2.9. Různé:
a) Individuální dary z rozpočtu města
b) Smlouvy o poskytnutí návratných finančních výpomocí
c) Záměry prodejů pozemků
d) Darování pozemků v rámci akce: „Prodloužení části chodníku v obci Rudolec na ppč. 1031/1, 1031/4,            36/1, 36/12 v k. ú. Rudolec u Březové“

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:
Usnesení č. 60/23

ZM schvaluje tento program 6. zasedání ZM:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Kontrola plnění úkolů
  5. Interpelace občanů
  6. rozpočtové opatření v roce 2023
  7. OZV č. 2/2023 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
  8. OZV č. 3/2023 O stanovení obecního systému odpadového hospodářství
  9. Různé

Usnesení č. 61/23
ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření města v roce 2023.

Usnesení č. 62/23
ZM schvaluje OZV č. 2/2023 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Usnesení č. 63/23
ZM schvaluje OZV č. 3/2023 O stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Usnesení č. 64/23
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč zapsanému spolku Pionýr Březová, se sídlem Komenského 123, 356 01 Březová, IČO: 68781527, jako příspěvek na spoluúčast žádosti o dotaci. ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč se spolkem Pionýr Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 65/23
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 24.000 Kč organizaci SH ČMS – SDH Březová, se sídlem Okružní 178, 356 01 Březová, IČO: 62638882, jako příspěvek na spoluúčast žádosti
o dotaci. ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 24.000 Kč s organizací SH – ČMS - SDH Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 66/23
ZM schvaluje návratnou finanční výpomoc ve výši 200.000 Kč zapsanému spolku Pionýr Březová, se sídlem Komenského 123, 356 01 Březová, IČO: 68781527, na předfinancování dotace na pořízení 10 stanových podsad včetně držáků na postele s rošty
a konstrukcí na plachtu, pořízení 10 pivních setů. ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200.000 Kč se zapsaným spolkem Pionýr Březová
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 67/23
ZM schvaluje návratnou finanční výpomoc ve výši 96.000 Kč organizaci SH ČMS – SDH Březová, se sídlem Okružní 178, 356 01 Březová, IČO: 62638882, na předfinancování dotace na zakoupení nového notebooku a projektoru pro vytváření prezentací na školení a výuku mladých hasičů, dále pro nákup nůžkového stanu. ZM schvaluje uzavření smlouvy o návratné finanční výpomoci ve výši 96.000 Kč s organizací SH – ČMS - SDH Březová
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 68/23
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.442/11 o výměře 224 m2
v k.ú. Březová u Sokolova.

Usnesení č. 69/23
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.442/6 o výměře 276 m2
v k.ú. Březová u Sokolova.

Usnesení č. 70/23
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.476/1 o výměře 936 m2 v k.ú Březová u Sokolova.

Usnesení č. 71/23
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.494/1 v k.ú. Březová u Sokolova.

Usnesení č. 72/23
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.61/1 o výměře 165 m2 v k.ú. Březová u Sokolova.

Usnesení č. 73/23
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.110/1 o výměře 150 m2 v k.ú. Kamenice u Březové.

Usnesení č. 74/23
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.651/53 o výměře 191 m2 v k.ú. Kamenice u Březové.

Usnesení č. 75/23
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.651/74 o výměře cca 1680 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu obvyklou dle odhadu ceny obvyklé zpracovaného znalcem pro oceňování nemovitostí.

Usnesení č. 76/23
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.490/4 o výměře 22 m2
v k.ú. Březová u Sokolova za cenu obvyklou dle odhadu ceny obvyklé zpracovaného znalcem pro oceňování nemovitostí.

Usnesení č. 77/23
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.377/1 o výměře cca 1100 m2 v k.ú. Vranov u Rovné za cenu obvyklou dle odhadu ceny obvyklé zpracovaného znalcem pro oceňování nemovitostí + cenu za vzrostlé dřeviny, která bude též stanovena znaleckým posudkem
a dále za těchto podmínek:

- mezi pozemky p.č.377/5 a st.p.č.127 zůstane volný pás v šíři 5-6 m pro zajištění možnosti vjezdu na zbývající část pozemku p.č.377/1

- geometrický plán bude před jeho schválením (pracovní verze) předložen k odsouhlasení

Usnesení č. 78/23
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.110/3 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu obvyklou dle odhadu ceny obvyklé zpracovaného znalcem pro oceňování nemovitostí.

Usnesení č. 79/23
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.421/47 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Březová u Sokolova.

Usnesení č. 80/23
ZM schvaluje záměr prodeje částí pozemku p.č.377/1 o výměře cca 1380 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu obvyklou dle odhadu ceny obvyklé zpracovaného znalcem pro oceňování nemovitostí.

Usnesení č. 81/23
ZM schvaluje darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem a městem Březová, která slouží pro majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavebních akcí s názvem: „Prodloužení části chodníku v obci Rudolec na ppč. 1031/1, 1031/4, 36/1, 36/12 v k.ú. Rudolec u Březové“ a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

 

Schválili: Jaroslav Bělíček, starosta města

               Josef Brandl, radní města

 

V Březové dne 25. 9. 2023

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

 

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 26. 09. 2023 14:15