Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 2024
6
Setkání harmonikářů Březová 2024
ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 2024
7
ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 2024
8 9 10 11 12 13
KAMENICKÁ PRAKIÁDA
14
15 16 17 18 19 20
Zájezd na muzikál TROJA
21
Jarní koncert v kapli Březová
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Náborová akce PČR KŘP KVK - Fyzické testy na nečisto DUBEN 2024
STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODEJNIC
1 2 3 4 5

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Město Březová > Novinky > Výběrové řízení na místo dělníka, řidiče místního hospodářství města Březová od 1.1.2024

Výběrové řízení na místo dělníka, řidiče místního hospodářství města Březová od 1.1.2024Město Březová vyhlašuje výběrové řízení na místo 

d ě l n í k a,  ř i d i č e  m í s t n í h o  h o s p o d á ř s t v í
m ě s t a   B ř e z o v á

 s možným nástupem od 1. 1. 2024. 

Podmínky pro přijetí:
- minimálně střední vzdělání s vyučením (příp. maturitou)
- řidičský průkaz sk. „B“, „C“
- další příp. odborné zkoušky výhodou 

Přihláška (psána libovolně na PC nebo ručně) musí obsahovat:
- jméno, příjmení uchazeče
- státní příslušnost
- datum a místo narození, místo trvalého pobytu
- datum a podpis uchazeče
- kontakty (telefon, příp. e-mail) 

K přihlášce se připojí tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání

Náplň práce:
- úklid, údržba čistoty ve městě a integrovaných obcích, převoz materiálů, nářadí a odpadu
- využívání traktoru a malotraktoru
- obsluha dopravních prostředků města
- údržba (opravy, nátěry) nástěnek „Zaniklých vsí“
- údržba veřejné zelně (sekání trávy traktorem i riderem)
- v zimním období údržba komunikací města a integrovaných obcí, vč. pohotovostí
- výpomoc při zajištění technického zázemí pro kulturní a sportovní akce ve městě

Pracovní doba:
- 40 hodin týdně

Platové zařazení:
- dle příslušných platných předpisů - Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (4.-7. platová třída, zařazení do platového stupně dále dle uznané praxe), dále finanční benefity (osobní ohodnocení až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen; možnost mimořádných odměn, sociální fond apod.), stravenky, 25 dní zdravotní dovolené, 3 dny indispoziční volno

Trvání pracovního poměru:
- na dobu neurčitou

Lhůta pro doručení přihlášky:
- 10. 11. 2023 do 12.00 hodin

Kontaktní osoba:
- Mgr. Michal Bedeč, tajemník MěÚ, tel. 352 633 523, mobil 725 984 492, email: bedec@mu-brezova.cz

Adresa, na kterou se přihláška odesílá:
- Městský úřad Březová, nám. Míru 230, 356 01 Březová nebo osobně do infocentra MěÚ Březová

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Mgr. Michal Bedeč

Tajemník MěÚ Březová