Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
POUŤ KE KAPLI SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY (20.7.2024)
Krajská soutěžní výstava mladých králíků chovatelů KK
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
2. předkolo poháru MOL cup
4

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Město Březová > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 3. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 29. dubna 2024

3. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 29. dubna 2024Vyvěšeno: 30. 4. 2024
Sejmuto:

USNESENÍ

z 3. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 29.4.2024 v 17.00 hodin v malém sále KD Březová

Členové zastupitelstva

1.Volí:

Návrhovou komisi ve složení: p. Valachová, p. Bc. Kreuzová, Ing. Mgr. Bc. Krš

2.Projednali:

2.1. Navržený program 3. ZM

2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

2.3. Zprávu o činnosti výborů

2.4. Kontrolu úkolů

2.5. Interpelaci občanů

2.6. 3. rozpočtové opatření v roce 2024

2.7. Různé:
a) Prodej pozemku města
b) Přijetí daru - pozemek
c) Záměr darovat pozemek
d) Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky – Fotovoltaika MěÚ Březová
e) Žádost o dotaci z projektu Česká knihovna

3.Berou na vědomí:

3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

3.2. Zprávu o činnosti výborů

3.3. Informace o proběhlé změně rozpisu rozpočtu v roce 2024 - 5. ZRR ze dne 8.4.2024

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č. 19/24
ZM schvaluje tento program 3. zasedání ZM:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM a výborů od posledního ZM
  4. Kontrola plnění úkolů
  5. Interpelace občanů
  6. rozpočtové opatření v roce 2024
  7. Různé

Usnesení č. 20/24
ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření města v roce 2024.

Usnesení č. 21/24
ZM schvaluje prodej pozemku 651/93 o výměře 1646 m2
v katastrálním území Kamenice u Březové za cenu 497 915,-Kč (411 500,-Kč je cena obvyklá dle znaleckého posudku + 21% DPH tj.86 415,-Kč) + cenu za zpracování znaleckého posudku ve výši 4500,-Kč p. J. J.

Usnesení č. 22/24
ZM schvaluje přijetí daru – pozemků p.č.499/11 o výměře 475 m2 a p.č.499/12 o výměře 504 m2 v k.ú. Březová u Sokolova dle Darovací smlouvy č.287/DD/2023 uzavřené mezi Městem Březová (obdarovaný) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (dárce).

Usnesení č. 23/24

ZM schvaluje záměr darovat pozemek p.č.52 o výměře 456 m2 v k.ú. Březová u Sokolova.

Usnesení č. 24/24
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky mezi městem Březová
a Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729. Předmětem smlouvy je přijetí finanční podpory ve výši 1.382.744,65 Kč na akci „Fotovoltaika v budově MěÚ Březová“ v rámci žádosti
o dotaci na tuto investiční akci.

Usnesení č. 25/24
ZM schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna a pověřuje starostu města podpisem.

 Schválili: Jaroslav Bělíček, starosta města

           Josef Brandl, radní města

 

V Březové dne 29. 4. 2024

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 30. 04. 2024 13:12