Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Březová (29.4.2024)
30
Náborová akce PČR KŘP KVK - Fyzické testy na nečisto DUBEN 2024
STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODEJNIC
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Filmové představení ke Dni matek
10 11 12
13
SPOLUPRÁCE SE SPOLEČNOSTÍ ČEZ
14 15
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
16
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
17 18
Březovák Fest 2024
LOBEZSKÝ TYDÝT 2024
19
20 21 22 23
BŘEZOVSKÁ SENIORSKÁ DESÍTKA 2024
24 25 26
27
Zastupitelstvo města Březová - 27.5.2024
28 29 30 31
KÁCENÍ MÁJKY 2024
1 2
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 2024

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 2. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 25. března 2024

2. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 25. března 2024Vyvěšeno: 26. 3. 2024
Sejmuto:

USNESENÍ

z 2. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 25.3.2024 v 17.00 hodin
v malém sále KD Březová

Členové zastupitelstva

1.Volí:

Návrhovou komisi ve složení: p. Bc. Nikodem, p. Mgr. Hrušková, p. Mgr. Ing. Bc. Krš

2.Projednali:

2.1. Navržený program 2. ZM

2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

2.3. Zprávu o činnosti výborů

2.4. Kontrolu úkolů

2.5. Interpelaci občanů

2.6. 2. rozpočtové opatření v roce 2024

2.7. Různé:

a) Prodej pozemku města

b) Vyřazení nepotřebného majetku města – inventury za rok 2023

c) Žádost o dotaci do podprogramu MAS Sokolovsko o.p.s.

d) Žádost o dotace do programů Krajského úřadu Karlovarského kraje

 

3.Berou na vědomí:

3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

3.2. Zprávu o činnosti výborů

3.3. Informace o proběhlé změně rozpisu rozpočtu v roce 2024 - 3. ZRR ze dne 11.3.2024

3.4. Zprávu z oblasti odpadového hospodářství města za rok 2023

 

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č. 13/24

ZM schvaluje tento program 2. zasedání ZM:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM a výborů od posledního ZM
  4. Kontrola plnění úkolů
  5. Interpelace občanů
  6. rozpočtové opatření v roce 2024
  7. Různé

 

Usnesení č. 14/24

ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření města v roce 2024.

 

Usnesení č. 15/24

ZM schvaluje prodej dílu „a“ o výměře 151 m2 z pozemku p.č. 110/3, který se slučuje do pozemku p.č. 110/23 v katastrálním území Kamenice u Březové za cenu 18.120,-Kč + cenu za zpracování znaleckého posudku ve výši 4.500,-Kč p. J. F. a p. J. J.

 

Usnesení č. 16/24

ZM schvaluje vyřazení zbytného, nepotřebného majetku dle návrhu jednotlivých dílčích inventarizačních komisí v celkové výši 471.334,07 Kč dle předloženého seznamu.

Účet 02810 … DDHM …… V celkové výši:…………360.729,14 Kč

Účet 90210 … DIM ……… V celkové výši:………… 18.856,93 Kč

Účet 90110 … DIM ……  V celkové výši:………….... 48.870,00 Kč

Účet 01810 … DNM ……… V celkové výši:………… 42.878,00 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------

Celkem úbytek na majetku:                                       471.334,07 Kč

 

Usnesení č. 17/24

ZM schvaluje podání žádosti o grant na organizaci kulturně společenské akce „Rudolecký kotlík 2024“ na základě vyhlášeného Grantového programu MAS Sokolovsko o. p.s., v rámci Malého Leaderu 2024. Předpoklad celkových výdajů akce je cca 115.000,- Kč. Maximální výše proplaceného grantu činí 24.000,- Kč
s maximální výši uznatelných nákladů ve výši 30.000,- Kč.
ZM souhlasí s podáním žádosti o grant, s financováním akce „Rudolecký kotlík 2024“ i s případným přijetím grantu a pověřuje starostu města podpisem žádosti a všech příslušných podkladů žádosti.

 

Usnesení č. 18/24

ZM schvaluje podání žádostí (včetně případných spoluúčastí) do programů „Podpora strojové techniky k rozvoji a údržbě veřejných zimních tras“ a „Senior expres“ vyhlášených Krajským úřadem Karlovarského kraje.  

ZM schvaluje přijetí získaných dotací a pověřuje podpisem žádostí a dalších podkladů starostu města.

 

Schválili: Jaroslav Bělíček, starosta města

                Miroslav Bouda, místostarosta města

 

V Březové dne 25. 3. 2024

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 26. 03. 2024 11:26