Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Březová (29.4.2024)
30
Náborová akce PČR KŘP KVK - Fyzické testy na nečisto DUBEN 2024
STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODEJNIC
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Filmové představení ke Dni matek
10 11 12
13
SPOLUPRÁCE SE SPOLEČNOSTÍ ČEZ
14 15
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
16
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
17 18
Březovák Fest 2024
LOBEZSKÝ TYDÝT 2024
19
20 21 22 23
BŘEZOVSKÁ SENIORSKÁ DESÍTKA 2024
24 25 26
27
Zastupitelstvo města Březová - 27.5.2024
28 29 30 31
KÁCENÍ MÁJKY 2024
1 2
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 2024

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 1. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 26. února 2024

1. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 26. února 2024Vyvěšeno: 29. 2. 2024
Sejmuto:

USNESENÍ
z 1. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 26.2.2024 v 17.00 hodin v malém sále KD Březová

Členové zastupitelstva

1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p. Valachová, p. Ing. Krš, p. Jabornická Remetová

2.Projednali:

2.1. Navržený program 1. ZM

2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

2.3. Zprávu o činnosti výborů

2.4. Kontrolu úkolů

2.5. Interpelaci občanů

2.6. 1. rozpočtové opatření v roce 2024

2.7. Různé:
a) Odpisy – vyřazení promlčených pohledávek
b) Použití služebního vozidla i pro soukromé účely
c) Záměry prodejů pozemků města
d) Prodej pozemku města
e) Individuální dotace z rozpočtu města
f) Vyřazení majetku města
g) Doplnění a aktualizace dokumentu „Strategický plán rozvoje města Březová a přidružených obcí na období 2021 – 2030“

3.Berou na vědomí:

3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

3.2. Zprávu o činnosti výborů

3.3. Informace o 10. rozpočtovém opatření v roce 2023

3.4. Informace o proběhlé změně rozpisu rozpočtu v roce 2024 - 1. ZRR ze dne 17.1.2024

3.5. Stížnost občanů obce Rudolec a města Březová na dodávky elektrické energie

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č. 1/24
ZM schvaluje tento program 1. zasedání ZM:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Kontrola plnění úkolů
  5. Interpelace občanů
  6. rozpočtové opatření v roce 2024
  7. Různé

Usnesení č. 2/24
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření města v roce 2024.

Usnesení č. 3/24
ZM schvaluje odpis - vyřazení promlčených pohledávek z účetní a podrozvahové evidence v celkové výši 18.200,- Kč (poplatky ze psů).

Usnesení č. 4/24
ZM schvaluje odpis – vyřazení promlčených pohledávek z účetní a podrozvahové evidence v celkové výši 118.045,- Kč (nájemné z bytů).

Usnesení č. 5/24

ZM schvaluje použití služebního vozidla Škoda Kodiaq-diesel starostou města i pro soukromé účely za těchto podmínek:

- bude vedena zvláštní evidence jízd pro soukromé účely

- měsíčně bude prováděna úhrada pohonných hmot jako součin počtu ujetých km pro soukromé účely, průměrné spotřeby dle Technického průkazu a průměrné ceny pohonných hmot v daném měsíci, a to formou srážek z měsíční odměny.

ZM pověřuje místostarostu města podpisem příslušné smlouvy.

Příslušná smlouva nahrazuje dosavadní smlouvu o poskytnutí osobního motorového vozidla k soukromému užívání ze dne 15.11.2022.

Starosta požádal dle zákona o obcích o vyloučení z hlasování. 

Usnesení č. 6/24
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.352/1 o výměře cca 77 m2 v k.ú. Kostelní Bříza za cenu obvyklou dle odhadu ceny obvyklé zpracovaného znalcem pro oceňování nemovitostí. 

Usnesení č. 7/24
ZM schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č.767 o výměře cca 299 m2 a 51/1 o výměře 1648 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu obvyklou dle odhadu ceny obvyklé zpracovaného znalcem pro oceňování nemovitostí.

Usnesení č. 8/24
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.490/4 o výměře 22 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 10 648,- Kč (8800,-Kč - cena obvyklá dle znaleckého posudku + 21% DPH tj. 1848,-Kč) + cenu za zpracování znaleckého posudku ve výši 4500,-Kč panu H. K.

Usnesení č. 9/24
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 795.000,-- Kč pro FK Olympie Březová, z.s., Hlavní 87, Březová, 356 01, IČO: 49767160 na celoroční činnost družstev včetně mužů A na dokončení sezóny v divizi ČR 2023/2024. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 795.000,-- Kč s FK Olympie Březová, z.s. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 10/24
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 500.000,-- Kč pro Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 356 01, IČO: 70947023 na celoplošnou opravu povrchu silnice III. třídy č. 2121 v úseku Kostelní Bříza - Rudolec. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 500.000,-- Kč s Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (viz výše) a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 11/24
ZM schvaluje vyřazení majetku města v celkové hodnotě 986.471,50 Kč dle předložených podkladů, a to takto:

Účet 02112… DHM…… V celkové výši 148.377,00 Kč

Účet 02210… DHM…… V celkové výši 749.947,00 Kč

Účet 02812… DDHM……V celkové výši  84.000,00 Kč

Účet 02810… DHM……V celkové výši    4.147,50 Kč

Usnesení č. 12/24
ZM schvaluje doplnění dokumentu „Strategický plán rozvoje  města Březová a přidružených obcí na období 2021 – 2030“ následovně:

-    Strana 63, p.č. 7 – nahradit text anotace v závorce (mobiliář, zastávka BUS, zvonička, komunikační systém a další možné vybavení) novým textem veřejná zeleň, cesty pro pěší, mobiliář. Čas realizace opravit na 2021 – 2030.

-    Strana 64, p.č. 17 -   opravit název projektu následovně: Výstavba na pozemku p.č. 66 a 67, k.ú. Březová. Změnit text anotace následovně: možná výstavba ubytovacího zařízení, komunitního centra, domu pro bydlení včetně sociálního bydlení a podobně. Čas realizace opravit na 2021 – 2030.

-    Strana 64, p.č. 18 - čas realizace opravit na 2021 – 2030.

-    Strana 65, p.č. 21 - doplnit tex anotace o slovo extravilánu. Čas realizace opravit na 2021 – 2030.

-    Strana 65, p.č. 23 – text anotace Výstavba sběrného dvora se zázemím MH (technické služby) nahradit novým textem: Dovybavení sběrného dvora. Čas realizace opravit na 2021 – 2030.

-    Strana 65, p.č. 26 – do názvu projektu doplnit Kostelní Bříza, Rudolec. Změnit text anotace následovně: Řešení odkanalizování integrovaných obcí, výstavba ČOV, malých domácích ČOV, zkapacitnění stávajících systémů ČOV. Příprava a zpracování studií a kompletní PD. Do textu realizátor doplnit Město Březová. Do textu finanční potřeba doplnit částku 10 mil. Kč.

-    Strana 66, p.č. 34 – zrušit celý řádek. Tento projekt byl doplněn do bodu p.č. 26 na straně 65.

-    Strana 67, p.č. 43 - čas realizace opravit na 2021 – 2030.

-    Strana 67, p.č. 47 – upravit název projektu následovně: Modernizace a stavební úpravy MěÚ Březová. Doplnit text anotace v závorce: včetně sklepních prostor, bývalé kotelny a půdy. Čas realizace opravit na 2021 – 2030.

-    Strana 68, p.č. 54 – zrušit celý řádek. Tento projekt by doplněn do bodu p.č. 47 na straně 67.

-    Strana 69, p.č. 59 – doplnit prioritu č. 5

-    Upravit posloupnost pořadových čísel s ohledem na vyřazení 2 projektů.

 

Schválili: Jaroslav Bělíček, starosta města

           Miroslav Bouda, místostarosta města

 

V Březové dne 26. 2. 2024

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 26. 03. 2024 11:24