Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Informace o lednovém jednání ZM
30 31 1 2 3 4
5 6
Masopust Březová 2024
7 8 9 10
Valentýnský turnaj párů
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
Evropský den obětí trestných činů
23 24 25
26
Program 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Březová
27
Talk show "Nemáš pravdu drahá/ý"
28 29 1 2 3

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > 6. jednání Rady města Březová ze dne 12.6.2023

6. jednání Rady města Březová ze dne 12.6.2023Vyvěšeno: 14. 6. 2023
Sejmuto:

USNESENÍ - ZÁPIS 

z 6. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 12.6.2023 od 14.00 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ Březová
_____________________________________________________________________________________

Přítomni: p. Jaroslav Bělíček, p. Miroslav Bouda, p. Vladimír
                 Hora, p. Květoslava Šafnerová, p. Josef Brandl, Mgr. Michal Bedeč

Omluveni:

1. Jmenování ověřovatelů: p. Vladimír Hora, p. Josef Brandl

2. Kontrola úkolů: Nebyly zadány.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 5. řádného zasedání ZM (26.6.2023)
b) 5. rozpočtové opatření v roce 2023
c) Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025

4. Různé:
a) Darovací smlouvy – Krimifest Březová 2023
b) Darovací smlouvy – Rudolecký kotlík 2023
c) Smlouva o reklamě – Rudolecký kotlík 2023
d) Přidělení bytů
e) Pronájmy pozemků
f) Prodloužení pronájmu prostor určených k podnikání
g) Přechod nájmu
h) Záměry pronájmů prostor určených k podnikání
i) Finanční příspěvek - narození
j) Finanční příspěvek - úmrtí
k) Individuální dary a dotace z rozpočtu města
l) Smlouva o zřízení míst/a zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů
m) Revokace usnesení týkajících se prodejů pozemků
n) Nová pravidla prodejů pozemků města
o) Dodatek č.8 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě
p) Dodatek smlouvy o dílo č.1 akce “Sběrný dvůr Březová – sklad posypových materiálů SO.01.04“ – změna ceny díla, změna termínu díla
q) Smlouva o finančním příspěvku na vyvolanou investici „Stavební úpravy vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu Rudolec“
r) Doporučení ZM k odpisu – vyřazení promlčených pohledávek
s) Výběr dodavatele stavebních prací – veřejná zakázka „Březová – základní škola Stavební úpravy ve 2. np objektu čp 123“
t) Řízení vozidel MěÚ
u) Smlouvy o zřízení věcných břemen - služebností

5. Na vědomí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 5.6.2023
b) Zápis z kontrolního výboru ze dne 5.6.2023
c) Zápis z finančního výboru ze dne 5.6.2023
d) Zápis z komise výstavby ze dne 5.6.2023
e) Informace z jednání s MP Sokolov a PČR Sokolov ze dne 15.5.2023 a 8.6.2023
f) Účast starosty a místostarosty v pracovních skupinách ustanovených v rámci připravované struktury transformačního procesu v zájmovém území Sokolovsko – PS „Bezpečnost a prevence kriminality“ a PS „Rozvoj rezidenčního bydlení, urbanizace, územní plánování“
g) Informace o plánovaném zasíťování lokality „Štambach“ a z jednání Lesy ČR
h) Informace o chystaném projektu „Naučná stezka Paseka“ v příhraniční spolupráce
i) Informace o chystaném projektu „Revitalizace veřejné zeleně“

hlasováno: 5 pro      program byl schválen

RM přijala tato usnesení:

3a) Příprava 5. řádného zasedání ZM
Usnesení č. 235/23
RM doporučuje ZM schválit tento program 5. zasedání ZM:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Kontrola plnění úkolů
  5. Interpelace občanů
  6. rozpočtové opatření v roce 2023
  7. Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025
  8. Různé

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

3b) 5. rozpočtové opatření města v roce 2023
Usnesení č. 236/23
RM doporučuje ZM schválit 5. rozpočtové opatření města v roce 2023.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

3c) Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025
Usnesení č. 237/23
RM doporučuje ZM schválit aktualizované znění střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4a) Darovací smlouvy – Krimifest Březová 2023
Usnesení č. 238/23
RM schvaluje darovací smlouvy na „Krimifest Březová 2023“:

RECYS-MACH, s.r.o.                              15.000,--Kč

Jan Němec, Habartov                             8.000,--Kč

KN Wood, s. r. o.                               20.000,--Kč

Potraviny na Březové, s.r.o.                     8.000,--Kč

Profipark                                       5.000,--Kč

RESUR spol. s r. o.                             11.000,--Kč

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.             5.000,--Kč

DANEK – Zdeněk Daňo                             5.000,--Kč

RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4b) Darovací smlouvy – „Rudolecký kotlík 2023“
Usnesení č. 239/23
RM schvaluje darovací smlouvy na „Rudolecký kotlík 2023“:

NELAN, spol. s r. o.                             2.000,--Kč

Auto Drásta, s.r.o.                             2.000,--Kč

Agentura osobní asist. a soc. poradenství, o.p.s. 1.000,--Kč

Auto – jeřáby Brožovský, s. r. o.                5.000,--Kč

Kovošrot group CZ, s. r. o.                     3.000,--Kč

ALGON PLUS – AUTO a.s.                          5.000,--Kč   

RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4c) Smlouva o reklamě a propagaci – „Rudolecký kotlík 2023“
Usnesení č. 240/23
RM schvaluje smlouvu o reklamě a propagaci na akci „Rudolecký kotlík 2023“ se společností Údržba silnic Karlovarského kraje,
a. s. na částku 8.000 Kč + DPH.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4d) Přidělení bytů
Usnesení č. 241/23
RM schvaluje přidělení bytu č. 1 v čp.132, nám. Míru p. W. I.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy po složení jistoty ve výši 7.200,- Kč.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 242/23
RM schvaluje přidělení bytu č. 5 v čp.133, nám. Míru p. O. A.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy po složení jistoty ve výši 7.000,- Kč.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4e) Pronájmy pozemků
Usnesení č. 243/23

RM schvaluje pronájem pozemků na dobu určitou od 1.7.2023 do 31.12.2026, a to následovně:

Nájemce      -  pozemek    - výměra   –  roční      - 1.7.    - typ 
                            p. č.                           nájemné   - 31.12.2023 

Katastrální území Březová u Sokolova

P. R.   - část 232/1  - 120 m2  - 1200,-Kč -  600,-Kč  - zahrada      

Manželé B.   -  444/237   - 320 m2   - 3200,-Kč -  1600,-Kč - zahrada    

Manželé B.   -  444/238   -  30 m2   - 300,-Kč  -  150,-Kč  - zahrada

V. J. - část 481/1 -  65 m2  - 650,-Kč  -  325,-Kč   - zahrada               

N. J. - část 481/1 - 60 m2  - 600,-Kč  -  300,-Kč   - zahrada

K. E. - 497/2   -  58 m2  - 2900,-Kč - 1450,-Kč  - podnikání

Manželé Š.   - část 377/1 - 990 m2  - 9900,-Kč - 4950,-Kč   - zahrada

Z. J.      - část 377/1 - 467 m2  - 4670,-Kč - 2335,-Kč  - zahrada     

F. V. - část 377/1 - 12 m2 -  120,-Kč -  60,-Kč   - zahrada

I. J. - část 377/1 - 500 m2 - 5000,-Kč - 2500,-Kč -  zahrada

A. J. - část 377/1 - 400 m2 - 4000,-Kč - 2000,-Kč -  zahrada  

K. M.  - část 377/39 - 32,5 m2 - 325,-Kč - 163,-Kč   - zahrada

F. M. - část 377/39 - 27 m2  -  270,-Kč - 135,-Kč   - zahrada

O. T.     - část 421/45 - 99 m2  - 990,-Kč  - 495,-Kč   - zahrada

P. A. - část 421/45 - 81 m2 - 810,-Kč  - 405,-Kč    - zahrada 

L. P. -  část 421/45 - 99 m2 - 990,-Kč  - 495,-Kč   - zahrada

G. J. -  část 421/45 - 122 m2 - 1220,-Kč - 610,-Kč  - zahrada

G. J. - část 421/45 -  99 m2 -  990,-Kč - 495,-Kč   - zahrada

B. J. - část 421/45 -  18 m2 -  180,-Kč - 90,-Kč     - zahrada

P. M. - část 421/45  -  99 m2 -  990,-Kč - 495,-Kč   - zahrada

M. V.   - část 421/45  - 100 m2 - 1000,-Kč - 500,-Kč   - zahrada

T. M. - část 421/45 -  99 m2 -  990,-Kč - 495,-Kč   - zahrada

Č. R.       - část 421/45  - 100 m2 - 1000,-Kč - 500,-Kč   - zahrada

T. E. - část 421/45  - 99 m2  -  990,-Kč - 495,-Kč   - zahrada

K. O. - 384     - 409 m2 - 4900,-Kč - 2450,-Kč   - zahrada

D. M. - část 61/1 - 165 m2 - 1650,-Kč - 825,-Kč   - zahrada

M. I. - část 294 - 65 m2 - 650,-Kč  - 325,-Kč    - zahrada

B. I. - část 444/261 - 87,5 m2 - 875,-Kč - 438,-Kč  - zahrada

Manželé D.   - část 444/261 -  50 m2  - 500,-Kč - 250,-Kč  - zahrada

M. Š. -  část 421/1 - 189 m2 - 1890,-Kč  - 945,-Kč  - zahrada          

Š. J.        -  442/6    - 276 m2 - 13800,-Kč - 6900,-Kč - podnikání

T. M. -  442/11   - 224 m2 - 11200,-Kč - 5600,-Kč - podnikání

K. J. - část 476/1 - 247 m2 - 2470,-Kč  - 1235,-Kč - zahrada

M. P. - část 476/1  - 540 m2 - 5400,-Kč  - 2700,-Kč - zahrada

F. E. - část 476/1 - 396 m2 - 3960,-Kč - 1980,-Kč - zahrada

K. T. -  část 328     - 266 m2 - 2660,-Kč - 1330,-Kč - zahrada

Š. + D.      - část 328    - 127 m2  - 1270,-Kč - 635,-Kč  - zahrada

K. Z. -  část 328   - 135 m2  - 1350,-Kč -  675,-Kč - zahrada

Š. M.        -  část 328   - 161 m2  - 1610,-Kč -  805,-Kč - zahrada       

K. J. - část 328 - 100 m2  - 1000,-Kč -  500,-Kč   - zahrada

Katastrální území Tisová u Sokolova

K. M. - část 115  -  130 m2 - 780,-Kč  -  390,-Kč  - zahrada        

M. P.      -   108/3    -  290 m2 - 1740,-Kč -  870,-Kč  - zahrada

M. M. - část 103/1 - 400 m2 - 2400,-Kč - 1200,-Kč  - zahrada

Katastrální území Rudolec u Březové

O. R. - část 41/3 - 367 m2 - 2202,-Kč - 1101,-Kč  - zahrada

Manželé B.   - část 136/14 - 60 m2 - 360,-Kč  -  180,-Kč  - zahrada

D. H. - část 136/14 - 60 m2 - 360,-Kč  -  180,-Kč  - zahrada

Manželé S.   - část 136/14 - 23 m2 - 138,-Kč  -  69,-Kč   - zahrada

Manželé P.   - část 136/14 - 130 m2 - 780,-Kč  - 390,-Kč   - zahrada

M. M. - část  68/3  - 27 m2  - 162,-Kč  -  81,-Kč   - zahrada

G. M.  - část  58/1 - 12,5 m2 - 500,-Kč  - 250,-Kč  - stavba – plech. garáž

F. D. -  58/3    -  475 m2  - 2850,-Kč - 1425,-Kč  -  zahrada

F. D.  - část 58/1 - 75 m2   -  450,-Kč - 225,-Kč   -  zahrada  

Katastrální území Kamenice u Březové

J. J. - část 651/74 - 1680 m2 - 5040,-Kč - 2520,-Kč -  zahrada nad 1000 m2

S. J.  - část 110/1  - 250 m2  - 1500,-Kč - 750,-Kč  - zahrada- studna

B. P. -   16/1      - 1901 m2 - 5703,-Kč - 2852,-Kč - zahrada nad 1000 m2  

B. P. -   st. 116  -  34 m2 - 1360,-Kč - 680,-Kč - jiná stavba

G. L. -     86    - 1436 m2 - 4308,-Kč - 2154,-Kč - zahrada nad 1000 m2

G. L. - část 21 - 300 m2 - 1800,-Kč - 900,-Kč  - zahrada 

B. M.      -   77/1    - 350 m2 - 3500,-Kč - 1750,-Kč  - dvory a ost. plochy

H. M. -   99/2    - 556 m2 - 3336,-Kč - 1668,-Kč  - zahrada

H. M. -   99/3  - 421 m2 - 2526,-Kč - 1263,-Kč  - zahrada

H. M. -   99/4  - 433 m2 - 2598,-Kč - 1299,-Kč  - zahrada

H. M. -   st.97 - 25 m2  - 1000,-Kč -  500,-Kč  - rekreační stavba 

P. J.  - část 110/11 - 150 m2 - 900,-Kč - 450,-Kč  - zahrada

F. J.  - část 110/11 - 24 m2  - 960,-Kč - 480,-Kč  - stavba – plech. garáž

Č. J.          -   171      -  531 m2 - 3186,-Kč - 1593,-Kč - zahrada

Z. D. - část 651/14 - 200 m2 - 1200,-Kč - 600,-Kč - zahrada

Z. V. - část 651/14 - 200 m2 - 1200,-Kč - 600,-Kč - zahrada

S. P. - část 651/22 - 197 m2 - 1182,-Kč - 591,-Kč - zahrada

Z. A. - část 651/22 - 267 m2 - 1602,-Kč - 801,-Kč - zahrada

Č. Z.          - část 651/22 - 50 m2 - 500,-Kč - 250,-Kč - ost. plocha 

S. E. - část 651/22 - 70 m2 - 700,-Kč - 350,-Kč - ost. plocha

M. F. -   651/53  - 191 m2 - 1146,-Kč - 573,-Kč -  zahrada

V případě následného prodeje některého z výše uvedených pozemků bude nájemní smlouva ukončena ke dni podpisu kupní smlouvy k příslušnému pozemku.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4f) Prodloužení pronájmu prostor určených k podnikání
Usnesení č. 244/23
RM schvaluje prodloužení pronájmu prostor určených k podnikání – kuchyňka ZŠ v čp. 123, na parcele KN 66 LV 1 ul. Komenského na Březové o výměře 34,80 m2 p. P. J. na dobu 1-ho roku tj. od 1.7.2023 do 30.6.2024.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku ke smlouvě.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 245/23
RM schvaluje prodloužení pronájmu prostor určených k podnikání – pekařství v čp. 231, na parcele KN 2 LV 1 nám. Míru na Březové o výměře 116,10 m2 p. B. L. na dobu 1-ho roku tj. od 1.7.2023 do 30.06.2024.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku ke smlouvě.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 246/23
RM schvaluje prodloužení pronájmu prostor určených k podnikání – bowlingcentrum v čp. 250, na parcele KN 1, ul. Komenského čp. 250, Březová o výměře 290 m2 p. S. P. na dobu 1-ho roku tj. od 1.9.2023 do 31.8.2024.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku ke smlouvě.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4g) Přechod nájmu
Usnesení č. 247/23
RM schvaluje podle §2279 – 2284 zákona 89/2012 Sb. přechod nájmu bytu č. 33 v čp. 213, ul. Bezejmenná na Březové z p. H. L. na manželku p. H. V. (z důvodu úmrtí).

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dokumentu.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4h) Záměry pronájmů prostor určených k podnikání
Usnesení č. 248/23
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 136-137, na parcele KN 265 LV 1 nám. Míru na Březové o výměře 196,35 m2.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného záměru.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 249/23
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 139, na parcele KN 265 LV 1 nám. Míru na Březové o výměře 79,40 m2.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného záměru.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 250/23
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 139 – prostory skladu, na parcele KN 265 LV 1 nám. Míru na Březové o výměře 42,84 m2.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného záměru.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4i) Finanční příspěvek - narození dítěte 
Usnesení č. 251/23
RM schvaluje panu M. S. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením dcery, a to ve výši 1.000,- Kč (z rozpočtu města).

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 252/23
RM schvaluje paní M. D. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením syna a to ve výši 1.000,- Kč (z rozpočtu města).

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4j) Finanční příspěvek - úmrtí
Usnesení č. 253/23
RM schvaluje panu Ü. M. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem otce, a to ve výši 2.000,- Kč (z rozpočtu města).

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4k) Individuální dary a dotace z rozpočtu města
Usnesení č. 254/23
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč subjektu Rádio Zelená Hora.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč s Rádiem Zelená Hora a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 255/23
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí daru ve výši 12.500 Kč
z rozpočtu města Březová v roce 2023 SH ČMS - SDH Březová jako ocenění za spolupráci při konání kulturních a společenských akcí ve městě.

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí daru ve výši 12.500 Kč se SH ČMS - SDH Březová a pověřit starostu města podpisem této smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 256/23
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 339.000,-- Kč z rozpočtu města Březová v roce 2023 FK Olympie Březová, z.s. na pokrytí nákladů účasti A mužstva FK Olympie v podzimní části soutěže v roce 2023. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 339.000,-- Kč s FK Olympie Březová, z.s. a pověřit starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 3 pro, 1 se zdržel, 1 proti   usnesení bylo schváleno

4l) Smlouva o zřízení míst/a zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů
Usnesení č. 257/23
RM schvaluje Smlouvu o zřízení míst/a zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů se společností ECOBAT s.r.o., se sídlem Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6, IČO: 26725967.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4m) Revokace usnesení týkajících se prodejů pozemků
Usnesení č. 258/23
RM doporučuje ZM revokovat své usnesení č.9/23 o schválení nových základních cen za prodej pozemků vč. postupu při schvalování prodeje pozemků dle přílohy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 259/23
RM revokuje své usnesení č. 190/23 o doporučení ZM ke schválení záměru prodeje části pozemku p. č. 651/74 o výměře cca 1680 m2 v katastrálním území Kamenice u Březové.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 260/23
RM doporučuje ZM revokovat své usnesení č. 31/23 o schválení záměru prodeje pozemku p. č. 490/4 o výměře 22 m2 v katastrálním území Březová u Sokolova.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 261/23
RM doporučuje ZM revokovat své usnesení č. 33/23 o schválení záměru prodeje pozemku p. č. 110/3 o výměře cca 200 m2 v katastrálním území Kamenice u Březové.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 262/23
RM doporučuje ZM revokovat své usnesení č. 34/23 o schválení záměru prodeje části pozemku p.č. 377/1 o výměře cca 1100 m2 v katastrálním území Vranov u Březové.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4n) Nová pravidla prodejů pozemků města
Usnesení č. 263/23
RM doporučuje ZM schválit nová pravidla prodejů pozemků města.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4o) Dodatek č.8 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě
Usnesení č. 264/23
RM schvaluje uzavření dodatku č.8 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou podle zák.č.194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících
a o změně dalších zákonů ze dne 19.7.2018 uzavřené se společností LIGNETA autobusy s. r. o., IČO: 26315963.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4p) Dodatek smlouvy o dílo č.1 akce “Sběrný dvůr Březová – sklad posypových materiálů SO.01.04“ – změna ceny díla, změna termínu díla
Usnesení č. 265/23
RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci “Sběrný dvůr Březová sklad posypových materiálů SO.01.04 “
s firmou bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, 356 58 Sokolov, IČO: 25233866, DIČ: CZ25233866. Předmětem dodatku je změna ceny díla z 2.170.000,- Kč bez DPH na 2.370.587,94,- Kč bez DPH. Původní termín předání ukončeného díla se mění na
31. 7. 2023.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4q) Smlouva o finančním příspěvku na vyvolanou investici „Stavební úpravy vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu Rudolec“
Usnesení č. 266/23
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o finančním příspěvku na akci „Stavební úpravy vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu Rudolec“, mezi Sokolovskou vodárenskou s.r.o, se sídlem Svatopluka Čecha 1001, 35601 Sokolov, IČ: 263 48 675 a městem Březová, náměstí Míru 230, Březová 356 01.

Předmětem smlouvy je rozdělení nákladů na akci „Stavební úpravy vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu Rudolec“, kdy podíl města na celkových nákladech akce bude činit 1.162.730,83,-Kč včetně DPH (tj.: 27,96% z celkových nákladů akce).

RM doporučuje ZM pověřit starostu města k podpisu příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4r) Doporučení ZM k odpisu – vyřazení promlčených pohledávek Usnesení č. 267/23
RM doporučuje ZM schválit odpis – vyřazení promlčených pohledávek z účetní a podrozvahové evidence v celkové výši 172.654 Kč.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4s) Výběr dodavatele stavebních prací – veřejná zakázka „Březová – základní škola Stavební úpravy ve 2. np objektu čp 123“
Usnesení č. 268/23
RM ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku „Březová – základní škola Stavební úpravy ve 2. np objektu čp 123“ s tím, že stavební práce budou zadány postupem dle ustanovení čl. 6, odst. 6.3. Směrnice č. 2/18 Pro výběr dodavatelů prací, dodávek a služeb.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4t) Řízení vozidel MěÚ
Usnesení č. 269/23
RM schvaluje p. T. S. a p. D. K. jako další řidiče vozidel města.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4u) Smlouvy o zřízení věcných břemen - služebností
Usnesení č. 270/23
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (vodovod a kanalizace) na pozemcích p.č.51/1,77/2,78/1 a 767 v k.ú. Kamenice u Březové mezi Městem Březová a p. P. J.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 271/23
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0020709/1 na pozemku p.č.321/1 v k.ú. Březová u Sokolova (název stavby „Březová, SO,p.č.321/5, kNN“) mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zastoupenou společností Stav – elektro s.r.o. Chodov, zastoupené na základě plné moci Jaromírem Obdržálkem.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

V Březové dne 12.6.2023.

Jednání ukončeno ve 16.30 hodin

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

 

Ověřili: Vladimír Hora, Josef Brandl

Schválili: Jaroslav Bělíček, Miroslav Bouda

 

 

 

 

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 10. 10. 2023 10:16