Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 2024
6
Setkání harmonikářů Březová 2024
ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 2024
7
ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 2024
8 9 10 11 12 13
KAMENICKÁ PRAKIÁDA
14
15 16 17 18 19 20
Zájezd na muzikál TROJA
21
22 23 24 25 26 27 28
29
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Březová (29.4.2024)
30
Náborová akce PČR KŘP KVK - Fyzické testy na nečisto DUBEN 2024
STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODEJNIC
1 2 3 4 5

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > 10. jednání Rady města Březová ze dne 30. listopadu 2022

10. jednání Rady města Březová ze dne 30. listopadu 2022Vyvěšeno: 6. 12. 2022
Sejmuto:

USNESENÍ - ZÁPIS
z 10. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 30.11.2022 od 15.00 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ Březová
____________________________________________________________________________________

Přítomni: p. Jaroslav Bělíček, p. Miroslav Bouda, p. Květoslava Šafnerová, p. Josef Brandl, p. Vladimír Hora

Omluveni:

 

 1. Jmenování ověřovatelů: p. Josef Brandl, p. Květoslava Šafnerová

2. Kontrola úkolů:

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 7. zasedání ZM dne 19.12.2022
b) Rozpočet města na rok 2023
c) Pravidla rozpočtového procesu v roce 2023
d) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025
e) Organizační schéma MěÚ
f) Úprava úředních hodin MěÚ Březová
g) Termíny zasedání RM a ZM na rok 2023
h) Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, organizacím, sportovním reprezentantům a funkcionářům
i) Aktualizace směrnice č. 1/2010 „pro časové rozlišování k § 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb.“

 4. Různé:
a) Informační koncepce města Březová (ISVS – Informační systém veřejné správy)
b) Aktualizace složení členů povodňové komise města Březová
c) Smlouva na vypracování nového digitálního povodňového plánu města Březová
d) Roční odměny ředitelům příspěvkových organizací
e) Přidělení městských bytů
f) Vyřazení majetku města
g) Vyřazení majetku MŠ Komenského
h) Smlouva o poskytnutí licence k užití software e-manažer a souvisejících službách
i) Darovací smlouvy Mikroregion Sokolov-Východ – EÚD
j) Záměry pronájmů – prodloužení
k) Záměry výpůjčky – prodloužení
l) Pronájmy pozemků
m) Prodloužení pronájmu nebytových prostor
n) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor
o) Dohoda o uznání a úhradě dluhu
p) Vyplácení prostředků sociálního fondu starostovi města
q) Souhlas s přesunem finančních prostředků MŠ Březová, Smetanova 218 do fondu investic
r) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Březová
s) Dodatek č.24 k pojistné smlouvě města – Kooperativa pojišťovna

5. Na vědomí:
a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 24.11.2022
b) Zápis z jednání komise sportu ze dne 21.11.2022
c) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 21.11.2022
d) Záznam z jednání ke komisi výstavby ze dne 22.11.2022
e) Informace z jednání s LIGNETOU v rámci provozu MHD z 25.11.2022

hlasováno: 5 pro        program byl schválen

RM přijala tato usnesení:

3a) Příprava 7. zasedání ZM

Usnesení č. 290/22

RM doporučuje ZM schválit tento program 7. zasedání ZM:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Kontrola plnění úkolů
 5. Interpelace občanů
 6. Rozpočet města na rok 2023
 7. Pravidla rozpočtového procesu v roce 2023
 8. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025
 9. Termíny zasedání ZM na rok 2023
 10. Různé

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

3b) Rozpočet města na rok 2023

Usnesení č. 291/22

RM doporučuje ZM schválit rozpočet města na rok 2023 dle předloženého návrhu.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 292/22

RM schvaluje pro rok 2023 limit počtu pracovníků MěÚ v hlavním pracovním poměru 36 z toho:

HSO 11, Knihovna 1, SMM  3, MH+IO 13, BH 2, Domovnice 2, KD a MFC 4.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

3c) Pravidla rozpočtového procesu v roce 2023

Usnesení č. 293/22

RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového procesu v roce 2023 dle předloženého návrhu.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

3d) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025

Usnesení č. 294/22

RM doporučuje ZM schválit Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

3e) Organizační schéma MěÚ

Usnesení č. 295/22

RM schvaluje organizační schéma MěÚ pro rok 2023.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

3f) Úprava úředních hodin MěÚ Březová

Usnesení č. 296/22

RM schvaluje úpravu úředních hodin MěÚ pro veřejnost s platností od 1.1.2023 dle předloženého návrhu.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

3g) Termíny zasedání RM a ZM na rok 2023

Usnesení č. 297/22

RM schvaluje termíny zasedání Rady města v roce 2023 a doporučuje ZM schválit termíny zasedání ZM na rok 2023.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

3h) Odměny aktivním občanům, členům organizacím, sportovním reprezentantům a funkcionářům

Usnesení č. 298/22

RM doporučuje ZM schválit finanční odměny aktivním občanům, spol. organizacím atd. v celkové výši do 60.000,-- Kč.

RM doporučuje ZM, aby rozdělením této částky byla pověřena RM na lednovém jednání.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

3i) Aktualizace směrnice č. 1/2010 „pro časové rozlišování k § 69

   vyhlášky č. 410/2009 Sb.“

Usnesení č. 299/22

RM schvaluje změnu směrnice č. 1/2010 pro časové rozlišování k § 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb. dle předloženého návrhu (navýšení významné částky pro časové rozlišování) s účinností od 1.1.2023.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4a) Informační koncepce města Březová (ISVS – Informační systém 

   veřejné správy)

Usnesení č. 300/22

RM schvaluje předloženou Informační koncepci města Březová (ISVS – informační systém veřejné správy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4b) Aktualizace složení členů povodňové komise města Březová

Usnesení č. 301/22

RM schvaluje členy povodňové komise pro nové volební období v tomto složení:

Předseda       Jaroslav Bělíček, starosta města

Místopředseda  Miroslav Bouda, místostarosta města

Zapisovatel    Mgr. Michal Bedeč, tajemník MěÚ

člen           Bc. Jakub Fajt, vedoucí odboru SMM MěÚ

člen           Bc. Michal Pehanič, ředitel Služby města, s. r. o.

člen           Anna Sladká, vedoucí HSO, ŽP MěÚ

člen           Jaroslav Pudil, velitel SDH

člen           Miroslav Lukáš, starosta SDH

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4c) Smlouva na vypracování nového digitálního povodňového plánu města Březová

Usnesení č. 302/22

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování nového digitálního povodňového plánu města Březová mezi firmou Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, 162 00 Praha 6, IČO: 61061557. Povodňový plán bude vyhotoven v průběhu roku 2023.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4d) Roční odměny ředitelům příspěvkových organizací

Usnesení č. 303/22

RM schvaluje řediteli Základní školy a ředitelkám Mateřských škol roční odměny dle předloženého návrhu.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4e) Přidělení městských bytů

Usnesení č. 304/22

RM schvaluje od 1.1.2023 do 31.12.2023 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v čp.121, ul. Komenského na Březové s p. P. I. Příloha č.1 Smlouvy o výpůjčce bytu a movitých věcí ze dne 16.5.2022 zůstává nadále v platnosti. Nájemníci mají do konce roku 2022 platnou smlouvu o výpůjčce bytu. Nově budou od 1.1.2023 po celou dobu platnosti smlouvy hradit klasické nájemné a veškeré služby spojené s užíváním bytu (nájemné, voda, teplo, elektřina, poplatek za odpad).

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 305/22

RM schvaluje od 1.1.2023 do 31.12.2023 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 27 v čp.121, ul. Komenského na Březové s p. B. M. Příloha č.1 Smlouvy o výpůjčce bytu a movitých věcí ze dne 13.4.2022 zůstává nadále v platnosti. Nájemníci mají do konce roku 2022 platnou smlouvu o výpůjčce bytu. Nově budou od 1.1.2023 po celou dobu platnosti smlouvy hradit klasické nájemné a veškeré služby spojené s užíváním bytu (nájemné, voda, teplo, elektřina, poplatek za odpad).

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 306/22

RM schvaluje od 1.1.2023 do 31.12.2023 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v čp.138, nám. Míru na Březové s p. Ch. T. Příloha č.1 Smlouvy o výpůjčce bytu a movitých věcí ze dne 24.5.2022 zůstává nadále v platnosti. Nájemníci mají do konce roku 2022 platnou smlouvu o výpůjčce bytu. Nově budou od 1.1.2023 po celou dobu platnosti smlouvy hradit klasické nájemné a veškeré služby spojené s užíváním bytu (nájemné, voda, teplo, elektřina, poplatek za odpad).

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 307/22

RM schvaluje přidělení bytu č.2 v čp.122, ul. Komenského na Březové p. B. M. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy po složení jistoty na byt.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 308/22

RM schvaluje přidělení bytu č.15 v čp.213 ul. Bezejmenná na Březové p. F. G.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4f) Vyřazení majetku města

Usnesení č. 309/22

RM schvaluje vyřazení drobného hmotného majetku města v celkové hodnotě  58 758,01 Kč dle předložených podkladů a to takto:

-    Účet 02810    ……………  50 358,01 Kč

-    Účet 02812    ……………   8 400,-  Kč

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4g) Vyřazení majetku MŠ, Komenského 11

Usnesení č. 310/22

RM souhlasí s vyřazením majetku v Mateřské škole Březová, Komenského 11 v celkové hodnotě 23.191,00 Kč dle předložených žádostí, návrhů a to takto:

- Účet 028… DDHM nad 3.000 Kč… V celkové výši 23.191,00 Kč

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4h) Smlouva o poskytnutí licence k užití software e-manažer a souvisejících službách

Usnesení č. 311/22

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí licence k užití software e-manažer a souvisejících službách mezi PORSENNA ICT s. r. o., Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4, IČO: 06715371 a Městem Březová, se sídlem nám. Míru 230, Březová, PSČ: 356 01, IČO: 00259250. Předmětem přístup pro potřeby e-manažera.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4i) Darovací smlouva – Elektronické úřední desky

Usnesení č. 312/22

RM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Mikroregion Sokolov-východ, Lázeňská 114, 356 01 Královské Poříčí, IČO: 70948755 a Městem Březová, se sídlem nám. Míru 230, Březová, PSČ: 356 01, IČO: 00259250. Předmětem smlouvy je darování 2 ks elektronických úředních desek do majetku města.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4j) Záměr pronájmů – prodloužení

Usnesení č. 313/22

RM schvaluje záměr pronájmu – prodloužení nájemních smluv na pozemky na dobu určitou do 30.6.2023

Katastrální území Březová u Sokolova

-    p.p.č.421/48       o výměře 208 m2

-    část p.p.č.421/61  o výměře 142 m2

-    část p.p.č.421/1   o výměře 189 m2

-    p.p.č.442/6        o výměře 276 m2

-    p.p.č.442/11       o výměře 224 m2

-    p.p.č.476/1        o výměře 1583 m2

-    p.p.č.328          o výměře 982 m2

-    p.p.č.377/1        o výměře 1379 m2

Katastrální území Kamenice u Březové

-    část p.p.č.651/74  o výměře 1680 m2

-    část p.p.č.110/1   o výměře 250 m2

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4k) Záměr výpůjčky – prodloužení

Usnesení č. 314/22

RM schvaluje záměr výpůjčky – prodloužení smluv o výpůjčce na dobu určitou do 31.12.2026

Katastrální území Kamenice u Březové

-    p.p.č. 110/21       o výměře 186 m2

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4l) Pronájmy pozemků

Usnesení č. 315/22

RM schvaluje pronájem – prodloužení nájemních smluv na pronájem pozemků na dobu určitou do 30.6.2023:

Katastrální území Březová u Sokolova

-    část p.p.č.232/1              o výměře 120 m2

 1. R., nájemné 210,-Kč

-    p.p.č. 444/237, 444/238       o výměře 350 m2

manželé B., nájemné 613,-Kč  

-    část p.p.č. 481/1             o výměře 60 m2

 1. J., nájemné 105,-Kč

-    část p.p.č.481/1              o výměře 65 m2

 1. J., nájemné 114,-Kč

-    část p.p.č. 497/2             o výměře 58 m2

 1. E., nájemné 600,-Kč

-    část p.p.č. 377/1             o výměře 990 m2

manželé Š., nájemné 1733,-Kč

-    část p.p.č. 377/39            o výměře 32,5 m2

 1. M., nájemné 57,-Kč

-    část p.p.č.377/39             o výměře 27 m2

 1. M., nájemné 48,-Kč

-    část p.p.č.421/45             o výměře 99 m2

 1. T., nájemné 174,-Kč

-    část p.p.č.421/45             o výměře 81 m2

 1. A., nájemné 142,-Kč

-    část p.p.č.421/45             o výměře 99 m2

 1. P., nájemné 174,-Kč

-    část p.p.č.421/45             o výměře 122 m

 1. J., nájemné 214,-Kč

-    část p.p.č.421/45             o výměře 99 m2

 1. J., nájemné 174,-Kč

-    část p.p.č.421/45             o výměře 18 m2

 1. J., nájemné 32,-Kč

-    část p.p.č.421/45             o výměře 99 m2

 1. M., nájemné 174,-Kč

-    část p.p.č.421/45             o výměře 100 m2

 1. V., nájemné 175,-Kč

-    část p.p.č. 421/45            o výměře 99 m2

 1. M., nájemné 174,-Kč

-    část p.p.č.421/45             o výměře 100 m2

Č. R., nájemné 175,-Kč

-    část p.p.č.421/45             o výměře 99 m2

 1. E., nájemné 174,-Kč

-    p.p.č.384                     o výměře 409 m2

 1. O., nájemné 716,-Kč

-    část p.p.č.61/1               o výměře 165 m2

 1. M., nájemné 289,- Kč

-    část p.p.č. 294               o výměře 65 m2

 1. I., nájemné 114,-Kč

-    část p.p.č.444/261            o výměře 87,5 m2

 1. I., nájemné 153,-Kč

-    část p.p.č.444/261            o výměře 50 m2

manželé D., nájemné 88,-Kč   

Katastrální území Tisová u Sokolova

-    část p.p.č.115                o výměře 130 m2

 1. M., nájemné 130,-Kč

-    p.p.č.108/3                   o výměře 290 m2

 1. P., nájemné 435,-Kč

-    část p.p.č.103/1              o výměře 400 m2

 1. M., nájemné 200,-Kč

Katastrální území Rudolec u Březové

-    část p.p.č.41/3               o výměře 367 m2

Ř. J., nájemné 184,-Kč

-    část p.p.č.136/14             o výměře 60 m2

manželé B., nájemné 60,- Kč

-    část p.p.č.136/14             o výměře 60 m2

 1. H., nájemné 60,-Kč

-    část p.p.č.136/14             o výměře 23 m2

manželé S., nájemné 23,-Kč

-    část p.p.č.136/14             o výměře 130 m2

manželé P., nájemné 130,-Kč

-    část p.p.č.68/3               o výměře 27 m2

 1. M., nájemné 27,-Kč

-    část p.p.č.58/1               o výměře 12,5 m2

 1. M., nájemné 63,-Kč

-    p.p.č.58/3, část p.p.č.58/1   o výměře 550 m2

 1. D., nájemné 550,-Kč

Katastrální území Kamenice u Březové

-    p.p.č.16/1, st.p.č.116        o výměře 1935 m2

 1. P., nájemné 646,-Kč

-    p.p.č.86                      o výměře 1436 m2

 1. L., nájemné 359,-Kč

-    část p.p.č.21                 o výměře 300 m2

 1. L., nájemné 150,-Kč

-    část p.p.č.77/1               o výměře 350 m2

 1. M., nájemné 525,-Kč

-    p.p.č.99/2, 99/3,99/4 a st.97 o celkové výměře 1435 m2

 1. M., nájemné 1888,-Kč

-    část p.p.č.110/11             o výměře 150 m2

 1. J., nájemné 75,-Kč

-    část p.p.č.110/11             o výměře 24 m2

 1. J., nájemné 30,-Kč

-    p.p.č.171                     o výměře 531 m2

Č. J., nájemné 266,-Kč

-    část p.p.č.651/14             o výměře 200 m2

 1. D., nájemné 100,-Kč

-    část p.p.č.651/14             o výměře 200 m2

 1. V., nájemné 250,-Kč

-    část p.p.č.651/22             o výměře 197 m2

 1. P., nájemné 247,-Kč

-    část p.p.č. 651/22            o výměře 267 m2

 1. A., nájemné 334,-Kč

-    část p.p.č.651/22             o výměře 50 m2

Č. L., nájemné 75,-Kč      

-    část p.p.č. 651/22            o výměře 70 m2

 1. E., nájemné 105,-Kč

-    p.p.č.651/53                  o výměře 191 m2         

 1. F., nájemné 191,-Kč

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4m) Prodloužení pronájmů nebytových prostor

Usnesení č. 316/22

RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 231, na parcele KN 2 LV 1 nám. Míru na Březové o výměře 116,10 m2 p. L. B. na dobu 6 měsíců, tj. od 1.1.2023 do 30.6.2023. Podmínkou prodloužení pronájmu je doplacení veškerých závazků vůči městu. V případě vzniku pohledávky za nájemné v této další době pronájmu již následné prodloužení pronájmu nebude Radou města schváleno.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 317/22

RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 123, na parcele KN 66 LV 1 ul. Komenského na Březové o výměře 34,80 m2 p. J. P. od 1.1.2023 do 30.6.2023.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4n) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor

Usnesení č. 318/22

RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor o výměře 18 m2 v ul. Komenského, čp. 123, Březová (KN 66 LV 1), a to na do 30.6.2023.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4o) Dohoda o uznání a úhradě dluhu

Usnesení č. 319/22

RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 13.172,- Kč s p. L. O.  Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu za měsíce říjen a listopad 2022 (od 12/2022, ve 14 měsíčních splátkách, v prvních třinácti ve výši 1.000,- Kč, poslední čtrnáctá splátka bude ve výši 172,- Kč).

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné Dohody.

   hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4p) Vyplácení prostředků sociálního fondu starostovi města

Usnesení č. 320/22

RM doporučuje ZM ke schválení vyplácení prostředků sociálního fondu starostovi města, a to dle Zásad pro poskytování prostředků ze sociálního fondu, které tvoří přílohu ke Kolektivní smlouvě platné od 1.1.2023 do 31.12.2026. 

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4q) Souhlas s přesunem finančních prostředků MŠ Březová, Smetanova 218 do fondu investic

Usnesení č. 321/22

RM souhlasí, aby MŠ Březová, ul. Smetanova 2018 převedla částku 32.543,05 Kč (zůstatek z investiční dotace na vybudování „koloběžkodromu“) do svého fondu investic.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4r) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Březová

Usnesení č. 322/22

RM neschvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000,-- Kč z rozpočtu města Březová v roce 2022 organizace Chráněné bydlení Sokolov, z. s. na úhradu mzdových prostředků v roce 2022.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4s) Dodatek č.24 k pojistné smlouvě města

Usnesení č. 323/22

RM schvaluje dodatek č.24 k pojistné smlouvě města č.7720107570 s Kooperativa Pojišťovna a.s. Vienna Insurance Group Praha - Navýšení ceny pojistného – nový majetek – Sběrný dvůr.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

V Březové dne 30.11.2022

Jednání ukončeno ve 17.00 hodin

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

 

Ověřili: Josef Brandl, Květoslava Šafnerová

Schválili: Jaroslav Bělíček, Miroslav Bouda


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 6. 12. 2022 21:23