Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Informace o lednovém jednání ZM
30 31 1 2 3 4
5 6
Masopust Březová 2024
7 8 9 10
Valentýnský turnaj párů
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
Evropský den obětí trestných činů
23 24 25
26
Program 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Březová
27
Talk show "Nemáš pravdu drahá/ý"
28 29 1 2 3

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > 7. jednání Rady města Březová ze dne 12. září 2022

7. jednání Rady města Březová ze dne 12. září 2022Vyvěšeno: 14. 9. 2022
Sejmuto:

USNESENÍ - ZÁPIS 

z 7. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 12.9.2022 od 14.00 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ Březová
____________________________________________________________________________________

Přítomni: p. Miroslav Bouda, p. Jaroslav Bělíček, p. Hana Drenková, p. Josef Brandl   

Omluvena: p. Květoslava Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: P. Hana Drenková, p. Josef Brandl

2. Kontrola úkolů: Nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Zápis do kroniky města za rok 2020
b) Plán inventur na rok 2022

4. Různé:
a) Finanční příspěvek - narození
b) Finanční příspěvek – úmrtí
c) Přidělení městského bytu
d) Záměr pronájmu garáže
e) Prodloužení pronájmu nebytových prostor
f) Přechod nájmu v městském bytu
g) Finanční dar z rozpočtu města
h) Přijetí nepeněžního daru pro MŠ Březová, Smetanova 218
i) Dohoda o uznání a úhradě dluhu
j) Vyřazení majetku města
k) Vyřazení majetku MŠ Březová, Komenského 11
l) Výběr dodavatele na realizaci akce „Obnova fasády čp. 100-101, Březová“
m) Výběr dodavatele na realizaci akce „Objekt zastávky v k.ú. Rudolec“
n) Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
o) Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Karlovarského kraje
p) Darovací smlouva – Březovský lístek

5. Na vědomí:
a) Zprávy o činnosti MAS Sokolovsko, o.p.s. za měsíce červen, červenec a srpen 2022
b) Přehled aktuálních pohledávek města k 31.8.2022
c) Zápis z jednání k provozu MHD ze dne 29.7.2022
d) Zápis z jednání se zástupci PČR Sokolov-venkov a Městské policie Sokolov ze dne 29.6.2022
e) Zápis z jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska ze dne 28.6.2022
f) Zápis z jednání valné hromady Sokolovská vodárenská, s. r. o. ze dne 28.6.2022

hlasováno: 4 pro        program byl schválen

RM přijala tato usnesení:
3a) Zápis do kroniky města za rok 2020
Usnesení č. 210/22

RM schvaluje zápis do kroniky za rok 2020.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

3b) Plán inventur na rok 2022
Usnesení č. 211/22

RM schvaluje plán inventur na rok 2022 dle předloženého návrhu.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4a) Finanční příspěvky – narození
Usnesení č. 212/22

RM schvaluje p. J. Z. finanční příspěvek ve výši 1.000,--Kč z rozpočtu města na krytí nákladů spojených s narozením dítěte.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 213/22
RM schvaluje p. T. H. finanční příspěvek ve výši 1.000,--Kč z rozpočtu města na krytí nákladů spojených s narozením dítěte.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4b) Finanční příspěvek – úmrtí
Usnesení č. 214/22

RM schvaluje p. V. S. finanční příspěvek z rozpočtu města na krytí nákladů spojených s pohřbem, a to ve výši 2.000 Kč.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 215/22
RM schvaluje p. Š. N. finanční příspěvek z rozpočtu města na krytí nákladů spojených s pohřbem, a to ve výši 3.000 Kč.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 216/22
RM schvaluje p. K. H. finanční příspěvek z rozpočtu města na krytí nákladů spojených s pohřbem, a to ve výši 2.000 Kč.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 217/22
RM schvaluje p. M. A. finanční příspěvek z rozpočtu města na krytí nákladů spojených s pohřbem, a to ve výši 2.000 Kč.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 218/22
RM schvaluje p. J. T. finanční příspěvek z rozpočtu města na krytí nákladů spojených s pohřbem, a to ve výši 2.000 Kč.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4c) Přidělení městského bytu
Usnesení č. 219/22

RM schvaluje přidělení bytu č. 8 v čp. 213, ul. Bezejmenná, Březová, p. S. T.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4d) Záměr pronájmu garáže
Usnesení č. 220/22

RM schvaluje záměr pronájmu garáže v ul. Bezejmenná u čp. 213 (KN 321/4, LV 1), a to na dobu 1 roku.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4e) Prodloužení pronájmu nebytových prostor
Usnesení č. 221/22

RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor o výměře 105,87 m2 v k.ú. Březová, nám. Míru č.p. 134, parcela KN 78, LV 1725, s firmou Rabbit, s.r.o., Trhový Štěpánov na dobu 5-ti let, tj. od 1.10.2022 do 30.9.2027.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4f) Přechod nájmu v městském bytu
Usnesení č. 222/22

RM schvaluje podle § 2279 OZ přechod nájmu bytu č. 23 v čp. 122 ul. Komenského na Březové z p. A. H., na p. A. M.

RM pověřuje místostarostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4g) Finanční dar z rozpočtu města
Usnesení č. 223/22

RM schvaluje finanční dar ve výši 20.000,-- Kč Nadačnímu fondu Andělská křídla naděje, z.s., IČO: 06311164, Závodní 278, 360 18 Karlovy Vary – Tašovice.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4h) Přijetí nepeněžního daru pro MŠ Březová, Smetanova 218
Usnesení č. 224/22

RM souhlasí s přijetím nepeněžního daru – kovového zahradního domku v celkově hodnotě vč. poštovného 7.198,20 Kč pro Mateřskou školu Březová, ul. Smetanova 2018 od firmy Nicoreddine s.r.o., Valentinská 92/3, Praha – Staré Město, 110 00, zastoupené paní Niccole Boussetta.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4i) Dohoda o uznání a úhradě dluhu
Usnesení č. 225/22

RM schvaluje uzavření dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 5.261 Kč s p. L. M. (od 8/2022, v 6. měsíčních splátkách ve výši 1.000 Kč, poslední splátka bude ve výši 261 Kč). Dluh je za vyúčtování TS 2021.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4j) Vyřazení majetku města
Usnesení č. 226/22

RM schvaluje vyřazení majetku města v celkové hodnotě 946.325,34 Kč dle předložených podkladů, a to takto:

Účet 02115… stavby … V celkové výši 169.590,10 Kč

Účet 02115… budovy … V celkové výši 257.930,00 Kč

Účet 02210… samostatné movité věci a soubory MV … V celkové výši 262.469,70 Kč

Účet 02810… DDHM … V celkové výši 254.129,04 Kč

Účet 90210… DDHM do 3.000 Kč … V celkové výši 2.206,50 Kč

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4k) Vyřazení majetku MŠ Březová, Komenského 11
Usnesení č. 227/22

RM souhlasí s vyřazením majetku v Mateřské škole Březová, Komenského 11 v celkové hodnotě 31.215,00 Kč dle předložených žádostí, návrhů a to takto:

Účet 902… DDHM do 3.000 Kč … V celkové výši 0 Kč

Účet 028… DDHM nad 3.000 Kč… V celkové výši 31.215,00 Kč

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4l) Výběr dodavatele veřejné zakázky s názvem: „Obnova fasády č.p. 100-101, Březová“
Usnesení č. 228/22

RM souhlasí s výběrem dodavatele veřejné zakázky s názvem: „Obnova fasády č.p. 100-101, Březová“, kterým je společnost TVT&LEV s.r.o., adresa: Vítězná 625, 357 35 Chodov, IČ: 079 47 682, a pověřuje starostu města, nebo místostarostu města podpisem smlouvy a příslušných dokumentů.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4m) Výběr dodavatele veřejné zakázky s názvem: „Objekt zastávky v k.ú. Rudolec“
Usnesení č. 229/22

RM souhlasí s výběrem dodavatele veřejné zakázky s názvem: „Objekt zastávky v k.ú. Rudolec“, kterým je společnost VTD s.r.o., adresa: U porcelánky 858, 357 35 Chodov, IČ: 079 69 651., a pověřuje starostu města, nebo místostarostu města podpisem smlouvy a příslušných dokumentů.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4n) Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
Usnesení č. 230/22

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-00190791/1 na pozemku p. č. 527 v k.ú. Březová u Sokolova mezi Městem Březová (strana povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín VI-Podmokly zastoupené na základě plné moci firmou Stav-elektro s.r.o. Chodov, Vintířovská 1149, zastoupené na základě plné moci p. J. O. (strana oprávněná).

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 231/22RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p. č. 117/1 v k.ú. Březová Sokolova mezi Městem Březová (strana povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín VI-Podmokly zastoupené na základě plné moci firmou Diviš elektro centrum s.r.o. Praha 3, Kubelíkova 1224/42, zastoupené na základě plné moci dipl. Jur. L. J. (strana oprávněná).

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 232/22
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p. č. 651/73 v k.ú. Kamenice u Březové mezi Městem Březová (strana povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín VI-Podmokly zastoupené na základě plné moci firmou Diviš elektro centrum s.r.o. Praha 3, Kubelíkova 1224/42, zastoupené na základě plné moci dipl. Jur. L. J. (strana oprávněná).

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 233/22
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p. č. 77/1 v k.ú. Kamenice u Březové mezi Městem Březová (strana povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín VI-Podmokly zastoupené na základě plné moci firmou Diviš elektro centrum s.r.o. Praha 3, Kubelíkova 1224/42, zastoupené na základě plné moci dipl. Jur. L. J. (strana oprávněná).

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4o) Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Karlovarského kraje

Usnesení č. 234/22
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Karlovarského kraje.

RM pověřuje místostarostu města podpisem smlouvy.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4p) Darovací smlouva – Březovský lístek

Usnesení č. 235/22
RM schvaluje darovací smlouvu na „Březovský lístek“ s firmou BAUPORT s.r.o., Praha 10, Velenovského 3251/1 ve výši 5.000,--Kč.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

Jednání ukončeno ve 15.30 hodin

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

 

V Březové dne 12.9.2022

 

Ověřili: Hana Drenková, Josef Brandl    

Schválili: Miroslav Bouda, Jaroslav Bělíček

 

 

 

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 26. 09. 2022 12:29