Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Pozvánka na 2. řádné zasedání ZM Březová
28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
VELIKONOČNÍ KONCERT v kapli Březová u Sokolova
10 11 12 13 14
POLICIE ČR - FYZICKÉ TESTY NANEČISTO
15
ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE (2023)
16
17 18
DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ - divadelní představení
19 20 21 22
KAMENICKÁ PRAKIÁDA 2023
23
24 25 26 27 28 29 30
STAVĚNÍ MÁJE (30.4.2023)

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > 7. jednání Rady města Březová ze dne 12. září 2022

7. jednání Rady města Březová ze dne 12. září 2022Vyvěšeno: 14. 9. 2022
Sejmuto:

USNESENÍ - ZÁPIS 

z 7. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 12.9.2022 od 14.00 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ Březová
____________________________________________________________________________________

Přítomni: p. Miroslav Bouda, p. Jaroslav Bělíček, p. Hana Drenková, p. Josef Brandl   

Omluvena: p. Květoslava Šafnerová

1. Jmenování ověřovatelů: P. Hana Drenková, p. Josef Brandl

2. Kontrola úkolů: Nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Hlavní zprávy:
a) Zápis do kroniky města za rok 2020
b) Plán inventur na rok 2022

4. Různé:
a) Finanční příspěvek - narození
b) Finanční příspěvek – úmrtí
c) Přidělení městského bytu
d) Záměr pronájmu garáže
e) Prodloužení pronájmu nebytových prostor
f) Přechod nájmu v městském bytu
g) Finanční dar z rozpočtu města
h) Přijetí nepeněžního daru pro MŠ Březová, Smetanova 218
i) Dohoda o uznání a úhradě dluhu
j) Vyřazení majetku města
k) Vyřazení majetku MŠ Březová, Komenského 11
l) Výběr dodavatele na realizaci akce „Obnova fasády čp. 100-101, Březová“
m) Výběr dodavatele na realizaci akce „Objekt zastávky v k.ú. Rudolec“
n) Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
o) Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Karlovarského kraje
p) Darovací smlouva – Březovský lístek

5. Na vědomí:
a) Zprávy o činnosti MAS Sokolovsko, o.p.s. za měsíce červen, červenec a srpen 2022
b) Přehled aktuálních pohledávek města k 31.8.2022
c) Zápis z jednání k provozu MHD ze dne 29.7.2022
d) Zápis z jednání se zástupci PČR Sokolov-venkov a Městské policie Sokolov ze dne 29.6.2022
e) Zápis z jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska ze dne 28.6.2022
f) Zápis z jednání valné hromady Sokolovská vodárenská, s. r. o. ze dne 28.6.2022

hlasováno: 4 pro        program byl schválen

RM přijala tato usnesení:
3a) Zápis do kroniky města za rok 2020
Usnesení č. 210/22

RM schvaluje zápis do kroniky za rok 2020.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

3b) Plán inventur na rok 2022
Usnesení č. 211/22

RM schvaluje plán inventur na rok 2022 dle předloženého návrhu.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4a) Finanční příspěvky – narození
Usnesení č. 212/22

RM schvaluje p. J. Z. finanční příspěvek ve výši 1.000,--Kč z rozpočtu města na krytí nákladů spojených s narozením dítěte.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 213/22
RM schvaluje p. T. H. finanční příspěvek ve výši 1.000,--Kč z rozpočtu města na krytí nákladů spojených s narozením dítěte.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4b) Finanční příspěvek – úmrtí
Usnesení č. 214/22

RM schvaluje p. V. S. finanční příspěvek z rozpočtu města na krytí nákladů spojených s pohřbem, a to ve výši 2.000 Kč.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 215/22
RM schvaluje p. Š. N. finanční příspěvek z rozpočtu města na krytí nákladů spojených s pohřbem, a to ve výši 3.000 Kč.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 216/22
RM schvaluje p. K. H. finanční příspěvek z rozpočtu města na krytí nákladů spojených s pohřbem, a to ve výši 2.000 Kč.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 217/22
RM schvaluje p. M. A. finanční příspěvek z rozpočtu města na krytí nákladů spojených s pohřbem, a to ve výši 2.000 Kč.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 218/22
RM schvaluje p. J. T. finanční příspěvek z rozpočtu města na krytí nákladů spojených s pohřbem, a to ve výši 2.000 Kč.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4c) Přidělení městského bytu
Usnesení č. 219/22

RM schvaluje přidělení bytu č. 8 v čp. 213, ul. Bezejmenná, Březová, p. S. T.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4d) Záměr pronájmu garáže
Usnesení č. 220/22

RM schvaluje záměr pronájmu garáže v ul. Bezejmenná u čp. 213 (KN 321/4, LV 1), a to na dobu 1 roku.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4e) Prodloužení pronájmu nebytových prostor
Usnesení č. 221/22

RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor o výměře 105,87 m2 v k.ú. Březová, nám. Míru č.p. 134, parcela KN 78, LV 1725, s firmou Rabbit, s.r.o., Trhový Štěpánov na dobu 5-ti let, tj. od 1.10.2022 do 30.9.2027.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4f) Přechod nájmu v městském bytu
Usnesení č. 222/22

RM schvaluje podle § 2279 OZ přechod nájmu bytu č. 23 v čp. 122 ul. Komenského na Březové z p. A. H., na p. A. M.

RM pověřuje místostarostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4g) Finanční dar z rozpočtu města
Usnesení č. 223/22

RM schvaluje finanční dar ve výši 20.000,-- Kč Nadačnímu fondu Andělská křídla naděje, z.s., IČO: 06311164, Závodní 278, 360 18 Karlovy Vary – Tašovice.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4h) Přijetí nepeněžního daru pro MŠ Březová, Smetanova 218
Usnesení č. 224/22

RM souhlasí s přijetím nepeněžního daru – kovového zahradního domku v celkově hodnotě vč. poštovného 7.198,20 Kč pro Mateřskou školu Březová, ul. Smetanova 2018 od firmy Nicoreddine s.r.o., Valentinská 92/3, Praha – Staré Město, 110 00, zastoupené paní Niccole Boussetta.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4i) Dohoda o uznání a úhradě dluhu
Usnesení č. 225/22

RM schvaluje uzavření dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 5.261 Kč s p. L. M. (od 8/2022, v 6. měsíčních splátkách ve výši 1.000 Kč, poslední splátka bude ve výši 261 Kč). Dluh je za vyúčtování TS 2021.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4j) Vyřazení majetku města
Usnesení č. 226/22

RM schvaluje vyřazení majetku města v celkové hodnotě 946.325,34 Kč dle předložených podkladů, a to takto:

Účet 02115… stavby … V celkové výši 169.590,10 Kč

Účet 02115… budovy … V celkové výši 257.930,00 Kč

Účet 02210… samostatné movité věci a soubory MV … V celkové výši 262.469,70 Kč

Účet 02810… DDHM … V celkové výši 254.129,04 Kč

Účet 90210… DDHM do 3.000 Kč … V celkové výši 2.206,50 Kč

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4k) Vyřazení majetku MŠ Březová, Komenského 11
Usnesení č. 227/22

RM souhlasí s vyřazením majetku v Mateřské škole Březová, Komenského 11 v celkové hodnotě 31.215,00 Kč dle předložených žádostí, návrhů a to takto:

Účet 902… DDHM do 3.000 Kč … V celkové výši 0 Kč

Účet 028… DDHM nad 3.000 Kč… V celkové výši 31.215,00 Kč

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4l) Výběr dodavatele veřejné zakázky s názvem: „Obnova fasády č.p. 100-101, Březová“
Usnesení č. 228/22

RM souhlasí s výběrem dodavatele veřejné zakázky s názvem: „Obnova fasády č.p. 100-101, Březová“, kterým je společnost TVT&LEV s.r.o., adresa: Vítězná 625, 357 35 Chodov, IČ: 079 47 682, a pověřuje starostu města, nebo místostarostu města podpisem smlouvy a příslušných dokumentů.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4m) Výběr dodavatele veřejné zakázky s názvem: „Objekt zastávky v k.ú. Rudolec“
Usnesení č. 229/22

RM souhlasí s výběrem dodavatele veřejné zakázky s názvem: „Objekt zastávky v k.ú. Rudolec“, kterým je společnost VTD s.r.o., adresa: U porcelánky 858, 357 35 Chodov, IČ: 079 69 651., a pověřuje starostu města, nebo místostarostu města podpisem smlouvy a příslušných dokumentů.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4n) Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
Usnesení č. 230/22

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-00190791/1 na pozemku p. č. 527 v k.ú. Březová u Sokolova mezi Městem Březová (strana povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín VI-Podmokly zastoupené na základě plné moci firmou Stav-elektro s.r.o. Chodov, Vintířovská 1149, zastoupené na základě plné moci p. J. O. (strana oprávněná).

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 231/22RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p. č. 117/1 v k.ú. Březová Sokolova mezi Městem Březová (strana povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín VI-Podmokly zastoupené na základě plné moci firmou Diviš elektro centrum s.r.o. Praha 3, Kubelíkova 1224/42, zastoupené na základě plné moci dipl. Jur. L. J. (strana oprávněná).

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 232/22
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p. č. 651/73 v k.ú. Kamenice u Březové mezi Městem Březová (strana povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín VI-Podmokly zastoupené na základě plné moci firmou Diviš elektro centrum s.r.o. Praha 3, Kubelíkova 1224/42, zastoupené na základě plné moci dipl. Jur. L. J. (strana oprávněná).

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 233/22
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p. č. 77/1 v k.ú. Kamenice u Březové mezi Městem Březová (strana povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín VI-Podmokly zastoupené na základě plné moci firmou Diviš elektro centrum s.r.o. Praha 3, Kubelíkova 1224/42, zastoupené na základě plné moci dipl. Jur. L. J. (strana oprávněná).

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4o) Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Karlovarského kraje

Usnesení č. 234/22
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Karlovarského kraje.

RM pověřuje místostarostu města podpisem smlouvy.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

4p) Darovací smlouva – Březovský lístek

Usnesení č. 235/22
RM schvaluje darovací smlouvu na „Březovský lístek“ s firmou BAUPORT s.r.o., Praha 10, Velenovského 3251/1 ve výši 5.000,--Kč.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 4 pro   usnesení bylo schváleno

Jednání ukončeno ve 15.30 hodin

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

 

V Březové dne 12.9.2022

 

Ověřili: Hana Drenková, Josef Brandl    

Schválili: Miroslav Bouda, Jaroslav Bělíček

 

 

 

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 26. 09. 2022 12:29