Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Pozvánka na 2. řádné zasedání ZM Březová
28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
VELIKONOČNÍ KONCERT v kapli Březová u Sokolova
10 11 12 13 14
POLICIE ČR - FYZICKÉ TESTY NANEČISTO
15
ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE (2023)
16
17 18
DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ - divadelní představení
19 20 21 22
KAMENICKÁ PRAKIÁDA 2023
23
24 25 26 27 28 29 30
STAVĚNÍ MÁJE (30.4.2023)

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > Zápis ze 5. mimořádného zasedání Rady města Březová, ze dne 25.7.2022

Zápis ze 5. mimořádného zasedání Rady města Březová, ze dne 25.7.2022Vyvěšeno: 27. 7. 2022
Sejmuto:

USNESENÍ – ZÁPIS

z 5. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 25.7.2022 od 9.00 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ Březová
____________________________________________________________________________________

Přítomni: p. Bouda, p. Bělíček, p. Brandl, p. Drenková, Šafnerová

Jmenování ověřovatelů: p. Brandl, p. Šafnerová

Program jednání:
a) Nájemní smlouvy na městské byty
b) Úleva na nájemném v nebytovém prostoru
c) Prodloužení nájmu v nebytovém prostoru – Bowling centrum
d) Přidělení bytu č. 13 v čp. 213, ul. Bezejmenná
e) Finanční příspěvky – narození dítěte
f) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Prodloužení části chodníků v obci Rudolec na p.p.č. 1031/1, 1031/4, 36/1, 36/2 v k.ú. Rudolec u Březové“
g) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
h) Zrušení řádu ohlašovny požárů z důvodu neaktuálnosti

hlasováno: 5 pro   program byl schválen 

RM přijala toto usnesení:
2a) Nájemní smlouvy na městské byty
Usnesení č. 196/22
RM schvaluje od 1.8.2022 do 31.12.2022 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 121, ul. Komenského na Březové, s p. P. I. Příloha č. 1. Smlouvy o výpůjčce bytu a movitých věcí ze dne 16.5.2022 zůstává nadále v platnosti.
RM pověřuje místostarostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 197/22
RM schvaluje od 1.8.2022 do 31.12.2022 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 27 v č.p. 121, ul. Komenského na Březové, s p. B. M. Přílohou nájemní smlouvy bude příloha č. 1, která nahradí přílohu č. 1 Smlouvy o výpůjčce bytu a movitých věcí ze dne 13.4.2022.
RM pověřuje místostarostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 198/22
RM schvaluje od 1.8.2022 do 31.12.2022 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 27 v č.p. 122, ul. Komenského na Březové, s p. R. M. Příloha č. 1. Smlouvy o výpůjčce bytu a movitých věcí ze dne 13.4.2022 zůstává nadále v platnosti.
RM pověřuje místostarostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 199/22
RM schvaluje od 1.8.2022 do 31.12.2022 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 138, ul. Nám. Míru na Březové, s p. Ch. T. Příloha č. 1. Smlouvy o výpůjčce bytu a movitých věcí ze dne 24.5.2022 zůstává nadále v platnosti.
RM pověřuje místostarostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 200/22
RM schvaluje od 1.8.2022 do 31.12.2022 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 34 v č.p. 213, ul. Bezejmenná na Březové, s p. B. Y. Příloha č. 1. Smlouvy o výpůjčce bytu a movitých věcí ze dne 13.4.2022 zůstává nadále v platnosti.
RM pověřuje místostarostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno 

Usnesení č. 201/22
RM schvaluje od 1.8.2022 do 31.12.2022 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 36 v č.p. 213, ul. Bezejmenná na Březové, s p. L. T. Příloha č. 1. Smlouvy o výpůjčce bytu a movitých věcí ze dne 13.4.2022 zůstává nadále v platnosti.
RM pověřuje místostarostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

2b) Úleva na nájemném v nebytovém prostoru
Usnesení č. 202/22
RM schvaluje dočasnou úlevu na nájemném od 1.8.2022 do 31.5.2023 v nebytových prostorách – restaurace MFC čp. 250, ul. Komenského, Březová (na parcele KN 22/1, LV 1) p. M. H., dle předloženého návrhu.
RM pověřuje místostarostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

2c) Prodloužení nájmu v nebytovém prostoru – Bowling centrum
Usnesení č. 203/22
RM schvaluje pronájem nebytových prostor (bowling centrum) v čp. 250, ul. Komenského, Březová (na parcele KN 22/1, LV 1) p. P. S., a to na dobu 1 roku, tj. od 1.9.2022 do 31.8.2023.
RM pověřuje místostarostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

2d) Přidělení bytu
Usnesení č. 204/22
RM schvaluje přidělení bytu č. 13 o velikosti 1+1 v čp. 213, ul. Bezejmenná, Březová, p. V. S.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

2e) Finanční příspěvky – narození dítěte
Usnesení č. 205/22
RM schvaluje paní V. L. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením dcery a to ve výši 1.000,- Kč (z rozpočtu města).

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno 

Usnesení č. 206/22
RM schvaluje panu V. S. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením syna a to ve výši 1.000,- Kč (z rozpočtu města).

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

2f) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Prodloužení části chodníků v obci Rudolec na p.p.č. 1031/1, 1031/4, 36/1, 36/2 v k.ú. Rudolec u Březové“
Usnesení č. 207/22
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Prodloužení části chodníků v obci Rudolec na p.p.č. 1031/1, 1031/4, 36/1, 36/2 v k.ú. Rudolec u Březové“, mezi městem Březová a dodavatelem akce společností Bauport s.r.o, Velenovského 3251/1, Praha 10, Záběhlice.
Předmětem dodatku je prodloužení termínu pro realizaci akce do 30. 9. 2022.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy.

2g) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 208/22
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na pozemcích p.č.377/39 v katastrálním území Březová u Sokolova mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zastoupené na základě plné moci společností Václav Vaidiš – Elektromontáže s.r.o., Sedlec 199, 360 10 Karlovy Vary, kterou zastupuje na základě plné moci p. Soukup Roman.

2h) Zrušení řádu ohlašovny požárů z důvodu nepotřebnosti
Usnesení č. 209/22
RM ruší z důvodu nepotřebnosti Řád ohlašovny požárů.

 

Jednání ukončeno v 10.00 hodin

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč 

V Březové dne 26.7.2022

 

Ověřili: Josef Brandl, Květoslava Šafnerová     

Schválili: Miroslav Bouda, Jaroslav Bělíček

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 27. 07. 2022 7:31