Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Březová (29.4.2024)
30
Náborová akce PČR KŘP KVK - Fyzické testy na nečisto DUBEN 2024
STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODEJNIC
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Filmové představení ke Dni matek
10 11 12
13
SPOLUPRÁCE SE SPOLEČNOSTÍ ČEZ
14 15
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
16
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
17 18
Březovák Fest 2024
LOBEZSKÝ TYDÝT 2024
19
20 21 22 23
BŘEZOVSKÁ SENIORSKÁ DESÍTKA 2024
24 25 26
27
Zastupitelstvo města Březová - 27.5.2024
28 29 30 31
KÁCENÍ MÁJKY 2024
1 2
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 2024

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > 4. jednání Rady města Březová ze dne 11. dubna 2022

4. jednání Rady města Březová ze dne 11. dubna 2022Vyvěšeno: 13. 4. 2022
Sejmuto:

USNESENÍ - ZÁPIS 

z 4. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 11.4.2022 od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
____________________________________________________________________________________

Přítomni: p. Miroslav Bouda, p. Jaroslav Bělíček, p. Hana Drenková, p. Květa Šafnerová, p. Josef Brandl   

1. Jmenování ověřovatelů: p. Květa Šafnerová, p. Josef Brandl

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly

3. Hlavní zprávy:

a) Příprava 3. zasedání ZM (25.4.2022)
b) 2. rozpočtové opatření v roce 2022
c) Aktualizace organizačního schématu MěÚ
d) OZV č.1/2022 o omezení hlučných činností

4. Zápisy z výborů:

a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 4.4.2022
b) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 4.4.2022

5. Různé:
a) Finanční příspěvek – úmrtí
b) Finanční příspěvky – narození
c) Vyřazení majetku města
d) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v nám. Míru 230
e) Prodloužení pronájmu nebytových prostor v ul. Okružní 226
f) Záměry výpůjček bytů v rámci pomoci ukrajinským uprchlíkům
g) Smlouva o výpůjčce městských bytů a movitých věcí
h) Darovací smlouva
i) Záměr výpůjčky bytu v rámci pomoci ukrajinským uprchlíkům
j) Smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru (elektrospotřebičů)

6. Na vědomí:
a) Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko, o.p.s. za březen 2022
b) Informace Sokolovské Vodárenské - Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
c) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Březová – konečné přezkoumání
d) Zápis z jednání se zástupci PČR Sokolov-venkov a MP Sokolov ze dne 6.4.2022

hlasováno: 5 pro        program byl schválen

RM přijala tato usnesení:

3a) Příprava 3. zasedání ZM

Usnesení č. 109/22
RM doporučuje ZM schválit tento program 3. zasedání ZM:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Zpráva o činnosti výborů
  5. Kontrola úkolů
  6. Interpelace občanů
  7. rozpočtové opatření v roce 2022
  8. OZV č.1/2022 o omezení hlučných činností
  9. Různé

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

3b) 2. rozpočtové opatření v roce 2022

Usnesení č. 110/22
RM doporučuje ZM schválit 2. rozpočtové opatření v roce 2022.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

3c) Aktualizace organizačního schématu MěÚ

Usnesení č. 111/22
RM schvaluje nové organizační schéma MěÚ.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 112/22
RM schvaluje pro rok 2022 s platností od 1.5.2022 limit počtu pracovníků MěÚ v hlavním pracovním poměru 36 z toho:

HSO 11, Knihovna 1, SMM  3, MH+IO 13, BH 2, Domovnice 2, MFC 4.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

3d) OZV č.1/2022 o omezení hlučných činností

Usnesení č. 113/22
RM doporučuje ZM schválit OZV č. 1/2022 o omezení hlučných činností.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4a) Zápis z jednání finančního výboru

Usnesení č. 114/22
RM schvaluje návrh na vyřazení zbytného, nepotřebného majetku zřízené příspěvkové organizace MŠ Březová, Smetanova 218 dle předloženého návrhu.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 115/22
RM schvaluje návrh na vyřazení zbytného, nepotřebného majetku zřízené příspěvkové organizace MŠ Březová, Komenského 11 dle předloženého návrhu.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 116/22
RM neschvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000,-- Kč z rozpočtu města Březová v roce 2022 Lince bezpečí, z.s., na provoz linky bezpečí v roce 2022.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5a) Finanční příspěvky – úmrtí

Usnesení č. 117/22
RM schvaluje finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem dle předloženého návrhu.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5b) Finanční příspěvek – narození

Usnesení č. 118/22
RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 1.000,--Kč na krytí nákladů spojených s narozením dítěte dle předloženého návrhu.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5c) Vyřazení majetku města

Usnesení č. 119/22
RM schvaluje vyřazení drobného majetku dle předložených žádostí a to takto:

Účet 02810… DDHM … V celkové výši 25.880 Kč… rozvahový účet

Účet 90210… DDHM … V celkové výši 693,30 Kč… podrozvahový účet

Celkem úbytek na majetku ve výši: 26.573,30 Kč

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5d) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v nám. Míru 230

Usnesení č. 120/22
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor (restaurace Budvarka) o výměře 117,96 m2 v nám. Míru 230, parcela KN 1, LV 1, a to na dobu 1 roku od 1.6.2022 do 31.5.2023

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5e) Prodloužení pronájmu nebytových prostor v ul. Okružní 226

Usnesení č. 121/22
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor (lékárna) v ul. Okružní 226 na Březové o výměře 136,70 m2 v ul. Okružní 226, parcela KN 233, a to na dobu 5ti let tj. od 1.5.2022 do 30.4.2027, p. E. S.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5f) Záměry výpůjček bytů v rámci pomoci ukrajinským uprchlíkům

Usnesení č. 122/22
RM schvaluje výpůjčku bytu č. 27 v čp. 121 v ul. Komenského, Březová vč. seznamu výpůjčky movitých věcí p. T. B.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 123/22
RM schvaluje výpůjčku bytu č. 27 v čp. 122 v ul. Komenského, Březová vč. seznamu výpůjčky movitých věcí p. M. R.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 124/22
RM schvaluje výpůjčku bytu č. 4 v čp. 138 v nám. Míru, Březová vč. seznamu výpůjčky movitých věcí p. G. K.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 125/22
RM schvaluje výpůjčku bytu č. 34 v čp. 213 v ul. Bezejmenná, Březová vč. seznamu výpůjčky movitých věcí p. Y. B.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 126/22
RM schvaluje výpůjčku bytu č. 36 v čp. 213 v ul. Bezejmenná, Březová vč. seznamu výpůjčky movitých věcí p. T. L.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5g) Smlouva o výpůjčce městských bytů a movitých věcí

Usnesení č. 127/22
RM schvaluje v souvislosti s uprchlickou krizí na Ukrajině uzavření smlouvy o výpůjčce bytu č. 3 v ul. Komenského 121, 356 01 Březová s p. I. P.

RM schvaluje seznam movitých věcí, které jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy o výpůjčce bytu a movitých věcí.
RM souhlasí se způsobem naložení s majetkem zakoupeným do městských bytů.
RM schvaluje bezplatný nájem, služby a místní poplatek za odpady.
RM pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5h) Darovací smlouva

Usnesení č. 128/22
RM schvaluje v souvislosti s uprchlickou krizí na Ukrajině uzavření darovací smlouvy s p. I. P.
RM schvaluje seznam darovaných movitých věcí, které jsou uvedeny v příloze darovací smlouvy.
RM souhlasí se způsobem naložení s majetkem zakoupeným do městských bytů.
RM pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5i) Záměr výpůjčky bytu v rámci pomoci ukrajinským uprchlíkům

Usnesení č. 129/22
RM schvaluje v rámci pomoci pro uprchlíky záměr výpůjčky bytu
č. 3 o výměře 31,47 m2 v domě čp. 121, ul. Komenského v k.ú. Březová na parcele KN 60 LV 1.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5j) Smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru (elektrospotřebičů)

Usnesení č. 130/22
RM schvaluje návrh Smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru (elektrospotřebičů)se společností REMA Systém, a.s., se sídlem: Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, zastoupená: Ing. Roman Tvrzník – předseda Představenstva, IČO: 64510263.

RM pověřuje místostarostu města podpisem uvedené smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Jednání ukončeno v 15.30 hodin

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

 

V Březové dne 11.4.2022

 

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Josef Brandl    

Schválili: Miroslav Bouda, Jaroslav Bělíček


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 14. 04. 2022 11:09