Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Březová 2023
30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
Tools, Burger, Chilli Fest Březová 2023
11
12 13 14 15 16 17
RUDOLECKÝ KOTLÍK 2023
BŘEZOVSKÝ BIKE (17.6.)
18
19 20 21 22 23 24
CYKLOTURISTIKA PRO KAŽDÉHO S RODINNÝM PIVOVAREM CHODOVAR (24.6.2023)
25
DS Lupínek - POŠŤÁCKÁ POHÁDKA
26 27 28 29 30 1 2

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > 4. jednání Rady města Březová ze dne 11. dubna 2022

4. jednání Rady města Březová ze dne 11. dubna 2022Vyvěšeno: 13. 4. 2022
Sejmuto:

USNESENÍ - ZÁPIS 

z 4. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 11.4.2022 od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová
____________________________________________________________________________________

Přítomni: p. Miroslav Bouda, p. Jaroslav Bělíček, p. Hana Drenková, p. Květa Šafnerová, p. Josef Brandl   

1. Jmenování ověřovatelů: p. Květa Šafnerová, p. Josef Brandl

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly

3. Hlavní zprávy:

a) Příprava 3. zasedání ZM (25.4.2022)
b) 2. rozpočtové opatření v roce 2022
c) Aktualizace organizačního schématu MěÚ
d) OZV č.1/2022 o omezení hlučných činností

4. Zápisy z výborů:

a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 4.4.2022
b) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 4.4.2022

5. Různé:
a) Finanční příspěvek – úmrtí
b) Finanční příspěvky – narození
c) Vyřazení majetku města
d) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v nám. Míru 230
e) Prodloužení pronájmu nebytových prostor v ul. Okružní 226
f) Záměry výpůjček bytů v rámci pomoci ukrajinským uprchlíkům
g) Smlouva o výpůjčce městských bytů a movitých věcí
h) Darovací smlouva
i) Záměr výpůjčky bytu v rámci pomoci ukrajinským uprchlíkům
j) Smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru (elektrospotřebičů)

6. Na vědomí:
a) Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko, o.p.s. za březen 2022
b) Informace Sokolovské Vodárenské - Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
c) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Březová – konečné přezkoumání
d) Zápis z jednání se zástupci PČR Sokolov-venkov a MP Sokolov ze dne 6.4.2022

hlasováno: 5 pro        program byl schválen

RM přijala tato usnesení:

3a) Příprava 3. zasedání ZM

Usnesení č. 109/22
RM doporučuje ZM schválit tento program 3. zasedání ZM:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Zpráva o činnosti výborů
  5. Kontrola úkolů
  6. Interpelace občanů
  7. rozpočtové opatření v roce 2022
  8. OZV č.1/2022 o omezení hlučných činností
  9. Různé

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

3b) 2. rozpočtové opatření v roce 2022

Usnesení č. 110/22
RM doporučuje ZM schválit 2. rozpočtové opatření v roce 2022.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

3c) Aktualizace organizačního schématu MěÚ

Usnesení č. 111/22
RM schvaluje nové organizační schéma MěÚ.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 112/22
RM schvaluje pro rok 2022 s platností od 1.5.2022 limit počtu pracovníků MěÚ v hlavním pracovním poměru 36 z toho:

HSO 11, Knihovna 1, SMM  3, MH+IO 13, BH 2, Domovnice 2, MFC 4.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

3d) OZV č.1/2022 o omezení hlučných činností

Usnesení č. 113/22
RM doporučuje ZM schválit OZV č. 1/2022 o omezení hlučných činností.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4a) Zápis z jednání finančního výboru

Usnesení č. 114/22
RM schvaluje návrh na vyřazení zbytného, nepotřebného majetku zřízené příspěvkové organizace MŠ Březová, Smetanova 218 dle předloženého návrhu.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 115/22
RM schvaluje návrh na vyřazení zbytného, nepotřebného majetku zřízené příspěvkové organizace MŠ Březová, Komenského 11 dle předloženého návrhu.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 116/22
RM neschvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000,-- Kč z rozpočtu města Březová v roce 2022 Lince bezpečí, z.s., na provoz linky bezpečí v roce 2022.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5a) Finanční příspěvky – úmrtí

Usnesení č. 117/22
RM schvaluje finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem dle předloženého návrhu.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5b) Finanční příspěvek – narození

Usnesení č. 118/22
RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 1.000,--Kč na krytí nákladů spojených s narozením dítěte dle předloženého návrhu.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5c) Vyřazení majetku města

Usnesení č. 119/22
RM schvaluje vyřazení drobného majetku dle předložených žádostí a to takto:

Účet 02810… DDHM … V celkové výši 25.880 Kč… rozvahový účet

Účet 90210… DDHM … V celkové výši 693,30 Kč… podrozvahový účet

Celkem úbytek na majetku ve výši: 26.573,30 Kč

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5d) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v nám. Míru 230

Usnesení č. 120/22
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor (restaurace Budvarka) o výměře 117,96 m2 v nám. Míru 230, parcela KN 1, LV 1, a to na dobu 1 roku od 1.6.2022 do 31.5.2023

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5e) Prodloužení pronájmu nebytových prostor v ul. Okružní 226

Usnesení č. 121/22
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor (lékárna) v ul. Okružní 226 na Březové o výměře 136,70 m2 v ul. Okružní 226, parcela KN 233, a to na dobu 5ti let tj. od 1.5.2022 do 30.4.2027, p. E. S.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5f) Záměry výpůjček bytů v rámci pomoci ukrajinským uprchlíkům

Usnesení č. 122/22
RM schvaluje výpůjčku bytu č. 27 v čp. 121 v ul. Komenského, Březová vč. seznamu výpůjčky movitých věcí p. T. B.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 123/22
RM schvaluje výpůjčku bytu č. 27 v čp. 122 v ul. Komenského, Březová vč. seznamu výpůjčky movitých věcí p. M. R.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 124/22
RM schvaluje výpůjčku bytu č. 4 v čp. 138 v nám. Míru, Březová vč. seznamu výpůjčky movitých věcí p. G. K.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 125/22
RM schvaluje výpůjčku bytu č. 34 v čp. 213 v ul. Bezejmenná, Březová vč. seznamu výpůjčky movitých věcí p. Y. B.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 126/22
RM schvaluje výpůjčku bytu č. 36 v čp. 213 v ul. Bezejmenná, Březová vč. seznamu výpůjčky movitých věcí p. T. L.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5g) Smlouva o výpůjčce městských bytů a movitých věcí

Usnesení č. 127/22
RM schvaluje v souvislosti s uprchlickou krizí na Ukrajině uzavření smlouvy o výpůjčce bytu č. 3 v ul. Komenského 121, 356 01 Březová s p. I. P.

RM schvaluje seznam movitých věcí, které jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy o výpůjčce bytu a movitých věcí.
RM souhlasí se způsobem naložení s majetkem zakoupeným do městských bytů.
RM schvaluje bezplatný nájem, služby a místní poplatek za odpady.
RM pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5h) Darovací smlouva

Usnesení č. 128/22
RM schvaluje v souvislosti s uprchlickou krizí na Ukrajině uzavření darovací smlouvy s p. I. P.
RM schvaluje seznam darovaných movitých věcí, které jsou uvedeny v příloze darovací smlouvy.
RM souhlasí se způsobem naložení s majetkem zakoupeným do městských bytů.
RM pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5i) Záměr výpůjčky bytu v rámci pomoci ukrajinským uprchlíkům

Usnesení č. 129/22
RM schvaluje v rámci pomoci pro uprchlíky záměr výpůjčky bytu
č. 3 o výměře 31,47 m2 v domě čp. 121, ul. Komenského v k.ú. Březová na parcele KN 60 LV 1.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

5j) Smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru (elektrospotřebičů)

Usnesení č. 130/22
RM schvaluje návrh Smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru (elektrospotřebičů)se společností REMA Systém, a.s., se sídlem: Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, zastoupená: Ing. Roman Tvrzník – předseda Představenstva, IČO: 64510263.

RM pověřuje místostarostu města podpisem uvedené smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Jednání ukončeno v 15.30 hodin

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

 

V Březové dne 11.4.2022

 

Ověřili: Květoslava Šafnerová, Josef Brandl    

Schválili: Miroslav Bouda, Jaroslav Bělíček


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 14. 04. 2022 11:09