Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
POUŤ KE KAPLI SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY (20.7.2024)
Krajská soutěžní výstava mladých králíků chovatelů KK
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
2. předkolo poháru MOL cup
4

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Město Březová > Novinky > Zpráva z oblasti odpadového hospodářství města za rok 2023

Zpráva z oblasti odpadového hospodářství města za rok 2023V souladu s ustanovením § 60 odst. 4 zákona o odpadech č. 541/2020 uvádíme ve zprávě nové informace o tom, kolik tun komunálního odpadu bylo vyprodukováno v Březové a integrovaných obcích za rok 2023, kolik tun odpadu se podařilo vytřídit, jaká je výše výdajů a příjmů za odpady
a další informace týkající se oblasti odpadového hospodářství.

Celková produkce odpadu za rok 2023 je 1 436,79 t. Oproti roku 2022 tedy bylo vyprodukováno o téměř 164 t odpadu méně, což je velmi pozitivní zpráva. Při počtu obyvatel 2 638 k datu 31. 12. 2023 tedy vychází 545 kg vyprodukovaného odpadu na občana. I když je to o 49 kg na osobu méně než v roce 2022, v průměru každý občan v Březové a integrované obci vyprodukuje více jak 1,53 kg za jediný den.

Zde jsou uvedeny druhy odpadu dle zařazení a celkové množství. Množství odpadu je možné porovnat s předchozím rokem:

                                                                                                         Rok 2022              Rok 2023

 • Pneumatiky                                                                                  3,60 t                   0,00 t
 • Směsi frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků  294,54 t               245,51 t
 • Asfaltové směsi                                                                           39,83 t                 0,52 t
 • Zemina a kamení                                                                         88,72 t               37,96 t
 • Směsi stavební a demoliční odpady                                        12,78 t                  49 t
 • Papír a lepenka                                                                          33,87 t               38,04 t
 • Sklo                                                                                             22,42 t               24,66 t
 • Oděvy                                                                                           6,09 t                  5,42 t
 • Plasty                                                                                          23,61 t               26,17 t
 • Biologicky rozložitelný odpad                                                 175,65 t              155,07 t
 • Kovy                                                                                                0,35 t                   0,75 t
 • Směsný komunální odpad                                                      481,36 t              496,20 t
 • Objemný odpad                                                                          423,91 t              394,64 t
 • Ostatní (barvy, rozpouštědla a další nebezpečné složky)     0,97 t                   0,36 t

      Celkem:                                                                                     1 600,70 t            1 436,79 t

Barevně je označený separovaný, tedy tříděný odpad, za který naopak město dostává zaplaceno. Možná i právě proto, že často apelujeme na občany, bylo v roce 2023 vytříděno o 8,3 t separovaného odpadu více než v roce 2022. Snížilo se i množství objemového odpadu téměř o 30 tun. Bohužel, u množství komunálního odpadu je vidět navýšení o téměř 15 tun. Pneumatiky se samozřejmě odebíraly i v roce 2023, ale veškeré množství si zcela bezplatně přebírá specializovaná společnost. I když celková čísla vypadají lépe než v roce 2022, musíme si uvědomit, že došlo i ke snížení počtu obyvatel, a to o 69 osob. Při stejném počtu obyvatel by tedy produkce odpadu za rok 2023 byla o téměř 40 tun vyšší.

No a co nás nepotěšilo, opět se zvedaly dodavatelské ceny za svoz odpadů i poplatky za skládkovné.

A nyní pár čísel, kolik nás to všechno za rok 2023 stálo. Pro porovnání jsou v textu ponechány
i hodnoty z roku 2022:

- Příjmy města za poplatek od občanů:

Rok 2022 - 1 613 171,00 Kč

Rok 2023 - 1 406 465,00 Kč

 

- Příjmy města za pronájem kontejnerů:

Rok 2022 - 49 368,00 Kč

Rok 2023 - 45 859,00 Kč

 

- Příjmy města za separovaný odpad:

Rok 2022 - 309 958,00 Kč

Rok 2023 - 374 113,00 Kč

 

Celkem získalo město do příjmu:

Rok 2022 - 1 972 497,00 Kč

Rok 2023 - 1 826 437,00 Kč

Příjmy od občanů (poplatky za vývoz odpadů) jsou však opět zkreslené, protože i v roce 2023 se do příjmů dostaly i uhrazené poplatky od dlužníků z předchozích let (ne však v takové míře jako v roce 2022).

 

Celkové náklady odpadového hospodářství:

Rok 2022 - 4 187 717,00 Kč

Rok 2023 - 4 681 461,00 Kč

 

Po delší době bylo vedení města nuceno rozhodnout o navýšení poplatku za odpady. Ale jak je z článku patrné, zvedly se i poplatky za svoz i za uskladnění odpadů. Navíc se stále snižuje podíl města z výnosu ze skládky díky novému zákonu o odpadech z roku 2020. Je velmi smutné, že Březová tak od roku 2020 přišla do současné doby více jak o 70 milionů korun, kdy o tyto peníze město bezostyšně připravil stát a bohužel je nenavrací zpět do našeho regionu. Je velkou snahou vedení města v letošním roce získat dotaci na zastřešení kontejnerů separovaného odpadu v novém sběrném dvoře, což je jedna z podmínek pro zahájení jeho oficiálního provozu. Po zahájení provozu sběrného dvora budou následně zrušena sběrná místa v Březové (za hasičárnou a u garáží před ČOV). K omezení provozu sběrných míst dojde následně postupně i v integracích.

Vedení města pravidelně prostřednictvím zpravodaje a webových stránek informuje své občany o nutnosti třídit odpady. Pro lepší systém třídění jsou občanům nadále zdarma k dispozici barevné tašky, které je stále možno vyzvednout v infocentru MěÚ Březová.

V návaznosti na platný zákon o odpadech připravujeme letos další opatření s cílem snížení množství komunálního odpadu a zvýšení množství odpadu separovaného (např. nové popelnice door-to-door). Mimo to je v plánu obměna určitého počtu odpadních nádob na směsný komunální odpad po městě za nádoby na odpad tříděný, zejména papír a plast. Ve vybraných lokalitách po Březové by mělo dojít k doplnění 22 ks nádob (vel. 1100 l) na plastové obaly a 28 ks nádob (vel. 1100 l) na papírové a lepenkové obaly. Zároveň by mělo být ubráno cca 20 ks nádob na směsný komunální odpad. K tomuto kroku by mělo být přistoupeno během letošního jara a jeho cílem by mělo být zintenzivnit separaci, nabídnout občanům nádoby na tříděný odpad ve větší blízkosti či jako alternativu při plných barevných "iglů".

 

V Březové dne 22. 2. 2024

  

                                                                                                                      Jaroslav Bělíček, starosta města