Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 2024
6
Setkání harmonikářů Březová 2024
ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 2024
7
ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 2024
8 9 10 11 12 13
KAMENICKÁ PRAKIÁDA
14
15 16 17 18 19 20
Zájezd na muzikál TROJA
21
22 23 24 25 26 27 28
29
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Březová (29.4.2024)
30
Náborová akce PČR KŘP KVK - Fyzické testy na nečisto DUBEN 2024
STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODEJNIC
1 2 3 4 5

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Město Březová > Novinky > Zpráva z oblasti odpadového hospodářství města za rok 2023

Zpráva z oblasti odpadového hospodářství města za rok 2023V souladu s ustanovením § 60 odst. 4 zákona o odpadech č. 541/2020 uvádíme ve zprávě nové informace o tom, kolik tun komunálního odpadu bylo vyprodukováno v Březové a integrovaných obcích za rok 2023, kolik tun odpadu se podařilo vytřídit, jaká je výše výdajů a příjmů za odpady
a další informace týkající se oblasti odpadového hospodářství.

Celková produkce odpadu za rok 2023 je 1 436,79 t. Oproti roku 2022 tedy bylo vyprodukováno o téměř 164 t odpadu méně, což je velmi pozitivní zpráva. Při počtu obyvatel 2 638 k datu 31. 12. 2023 tedy vychází 545 kg vyprodukovaného odpadu na občana. I když je to o 49 kg na osobu méně než v roce 2022, v průměru každý občan v Březové a integrované obci vyprodukuje více jak 1,53 kg za jediný den.

Zde jsou uvedeny druhy odpadu dle zařazení a celkové množství. Množství odpadu je možné porovnat s předchozím rokem:

                                                                                                         Rok 2022              Rok 2023

 • Pneumatiky                                                                                  3,60 t                   0,00 t
 • Směsi frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků  294,54 t               245,51 t
 • Asfaltové směsi                                                                           39,83 t                 0,52 t
 • Zemina a kamení                                                                         88,72 t               37,96 t
 • Směsi stavební a demoliční odpady                                        12,78 t                  49 t
 • Papír a lepenka                                                                          33,87 t               38,04 t
 • Sklo                                                                                             22,42 t               24,66 t
 • Oděvy                                                                                           6,09 t                  5,42 t
 • Plasty                                                                                          23,61 t               26,17 t
 • Biologicky rozložitelný odpad                                                 175,65 t              155,07 t
 • Kovy                                                                                                0,35 t                   0,75 t
 • Směsný komunální odpad                                                      481,36 t              496,20 t
 • Objemný odpad                                                                          423,91 t              394,64 t
 • Ostatní (barvy, rozpouštědla a další nebezpečné složky)     0,97 t                   0,36 t

      Celkem:                                                                                     1 600,70 t            1 436,79 t

Barevně je označený separovaný, tedy tříděný odpad, za který naopak město dostává zaplaceno. Možná i právě proto, že často apelujeme na občany, bylo v roce 2023 vytříděno o 8,3 t separovaného odpadu více než v roce 2022. Snížilo se i množství objemového odpadu téměř o 30 tun. Bohužel, u množství komunálního odpadu je vidět navýšení o téměř 15 tun. Pneumatiky se samozřejmě odebíraly i v roce 2023, ale veškeré množství si zcela bezplatně přebírá specializovaná společnost. I když celková čísla vypadají lépe než v roce 2022, musíme si uvědomit, že došlo i ke snížení počtu obyvatel, a to o 69 osob. Při stejném počtu obyvatel by tedy produkce odpadu za rok 2023 byla o téměř 40 tun vyšší.

No a co nás nepotěšilo, opět se zvedaly dodavatelské ceny za svoz odpadů i poplatky za skládkovné.

A nyní pár čísel, kolik nás to všechno za rok 2023 stálo. Pro porovnání jsou v textu ponechány
i hodnoty z roku 2022:

- Příjmy města za poplatek od občanů:

Rok 2022 - 1 613 171,00 Kč

Rok 2023 - 1 406 465,00 Kč

 

- Příjmy města za pronájem kontejnerů:

Rok 2022 - 49 368,00 Kč

Rok 2023 - 45 859,00 Kč

 

- Příjmy města za separovaný odpad:

Rok 2022 - 309 958,00 Kč

Rok 2023 - 374 113,00 Kč

 

Celkem získalo město do příjmu:

Rok 2022 - 1 972 497,00 Kč

Rok 2023 - 1 826 437,00 Kč

Příjmy od občanů (poplatky za vývoz odpadů) jsou však opět zkreslené, protože i v roce 2023 se do příjmů dostaly i uhrazené poplatky od dlužníků z předchozích let (ne však v takové míře jako v roce 2022).

 

Celkové náklady odpadového hospodářství:

Rok 2022 - 4 187 717,00 Kč

Rok 2023 - 4 681 461,00 Kč

 

Po delší době bylo vedení města nuceno rozhodnout o navýšení poplatku za odpady. Ale jak je z článku patrné, zvedly se i poplatky za svoz i za uskladnění odpadů. Navíc se stále snižuje podíl města z výnosu ze skládky díky novému zákonu o odpadech z roku 2020. Je velmi smutné, že Březová tak od roku 2020 přišla do současné doby více jak o 70 milionů korun, kdy o tyto peníze město bezostyšně připravil stát a bohužel je nenavrací zpět do našeho regionu. Je velkou snahou vedení města v letošním roce získat dotaci na zastřešení kontejnerů separovaného odpadu v novém sběrném dvoře, což je jedna z podmínek pro zahájení jeho oficiálního provozu. Po zahájení provozu sběrného dvora budou následně zrušena sběrná místa v Březové (za hasičárnou a u garáží před ČOV). K omezení provozu sběrných míst dojde následně postupně i v integracích.

Vedení města pravidelně prostřednictvím zpravodaje a webových stránek informuje své občany o nutnosti třídit odpady. Pro lepší systém třídění jsou občanům nadále zdarma k dispozici barevné tašky, které je stále možno vyzvednout v infocentru MěÚ Březová.

V návaznosti na platný zákon o odpadech připravujeme letos další opatření s cílem snížení množství komunálního odpadu a zvýšení množství odpadu separovaného (např. nové popelnice door-to-door). Mimo to je v plánu obměna určitého počtu odpadních nádob na směsný komunální odpad po městě za nádoby na odpad tříděný, zejména papír a plast. Ve vybraných lokalitách po Březové by mělo dojít k doplnění 22 ks nádob (vel. 1100 l) na plastové obaly a 28 ks nádob (vel. 1100 l) na papírové a lepenkové obaly. Zároveň by mělo být ubráno cca 20 ks nádob na směsný komunální odpad. K tomuto kroku by mělo být přistoupeno během letošního jara a jeho cílem by mělo být zintenzivnit separaci, nabídnout občanům nádoby na tříděný odpad ve větší blízkosti či jako alternativu při plných barevných "iglů".

 

V Březové dne 22. 2. 2024

  

                                                                                                                      Jaroslav Bělíček, starosta města