Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4
MYSLIVECKÝ PLES 2023
5
6 7 8 9 10 11
PLES KARATE 2023
12
13 14
Talkshow - Jiří Krampol "V plné síle 85" - ZRUŠENO
15 16 17 18 19
20 21
Masopust Březová 2023
22 23 24
RYBÁŘSKÝ PLES 2023
25 26
27
Pozvánka na 1. řádné zasedání ZM Březová
28 1 2 3 4 5

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Město Březová > Novinky > Zpráva z oblasti odpadového hospodářství města za rok 2022

Zpráva z oblasti odpadového hospodářství města za rok 2022Ve zprávě uvádíme nové informace o tom, kolik tun komunálního odpadu bylo vyprodukováno v Březové a integrovaných obcích za rok 2022, kolik tun odpadu se podařilo vytřídit, jaká je výše výdajů a příjmů za odpady a další informace.

Celková produkce odpadu za rok 2022 je 1 607,70 t. Oproti roku 2021 tedy bylo vyprodukováno o 258 tun odpadu méně. To je velmi pozitivní zpráva. Při počtu obyvatel 2 707 k datu 31. 12. 2022 tedy vychází 594 kg vyprodukovaného odpadu na občana. I když je to o 65 kg na osobu méně než v roce 2021, stále je to vysoké číslo. V průměru každý občan v Březové a integrované obci vyprodukuje více jak 1,63 kg za jediný den!!!

Zde je uvedeno několik druhů odpadu dle jeho zařazení a celkové množství:

 • Pneumatiky                                                                              3,60 t
 • Směsi frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků  294,54 t
 • Asfaltové směsi                                                                      39,83 t
 • Zemina a kamení                                                                   88,72 t
 • Směsi stavební a demoliční odpady                                      12,78 t
 • Papír a lepenka                                                                    33,87 t
 • Sklo                                                                                       22,42 t
 • Oděvy                                                                                     6,09 t
 • Plasty                                                                                    23,61 t
 • Biologicky rozložitelný odpad                                               175,65 t
 • Kovy                                                                                         0,35 t
 • Směsný komunální odpad                                                   481,36 t
 • Objemný odpad                                                                   423,91 t
 • Ostatní (barvy, rozpouštědla a další nebezpečné složky)       0,97 t

Tučně je označený separovaný, tedy tříděný odpad, za který naopak město dostává zaplaceno. Přestože pravidelně apelujeme na občany, aby třídili odpady, došlo i tak k malému poklesu množství separovaného odpadu oproti roku 2021. Například plastů se vytřídilo o 3 t méně. Velmi potěšující je ovšem fakt, že například množství objemného odpadu je téměř o 100 t menší než v roce 2021.

Bohužel se v roce 2022 zvedaly dodavatelské ceny za svoz odpadů i poplatky za skládkovné.

A nyní pár čísel, kolik nás to všechno stálo:

 • Příjmy města za poplatek od občanů            1 613 171,00 Kč
 • Příjmy města za pronájem kontejnerů                49 368,00 Kč
 • Příjmy města za separovaný odpad                 309 958,00 Kč

Celkem získalo město do příjmu                           1 972 497,00

Příjmy od občanů jsou však zkreslené, protože se v roce 2022 objevily i příjmy od dlužníků, kteří v roce 2021 poplatky neuhradili a k jejichž úhradě došlo až v loňském roce.

Celkové náklady odpadového hospodářství          4 187 717,00 Kč 

Město pravidelně prostřednictvím zpravodaje a webových stránek informuje své občany o nutnosti třídit odpady. Pro lepší systém třídění jsou občanům zdarma k dispozici barevné tašky, které je možno vyzvednout v infocentru MÚ Březová.

Je velkou snahou vedení města, aby v průběhu roku 2023 došlo k zahájení činnosti nového sběrného dvora. K tomu musí být zpracován provozní řád a dojde rovněž k zastřešení stání kontejnerů a pořízení váhy. Než získáme potřebná souhlasná stanoviska z odboru ŽP Karlovarského kraje, bude s největší pravděpodobností prostor fungovat prozatím jako sběrné místo.

Po zahájení provozu sběrného dvora budou následně zrušena sběrná místa (za hasičárnou a u garáží před ČOV). K omezení provozu sběrných míst dojde i v integracích.

V návaznosti na platný zákon o odpadech připravuje vedení města další opatření s cílem snížení množství komunálního odpadu a zvýšení množství separovaného (kompostéry, větší množství odpadních nádob na tříděné odpady k RD …).

 

V Březové dne 24. 02. 2023

                                                                                                                       Jaroslav Bělíček, starosta města