Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Zastupitelstvo města Březová - 27.5.2024
28 29 30 31
KÁCENÍ MÁJKY 2024
1 2
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 2024
3 4 5 6 7 8
Tools, Burger, Chilli Fest Březová 2024
9
DDS LUPÍNEK - Jak se Mette stala královnou
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
Divadlo KAPSA Andělská Hora - Pohádka o Budulínkovi
22
Rudolecký kotlík 2024
Tradiční cykloakce "Tour de Chodovar"
23
24
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Březová (24.6.2024)
25 26 27 28 29 30

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Město Březová > Novinky > Zpráva z oblasti odpadového hospodářství města za rok 2022

Zpráva z oblasti odpadového hospodářství města za rok 2022Ve zprávě uvádíme nové informace o tom, kolik tun komunálního odpadu bylo vyprodukováno v Březové a integrovaných obcích za rok 2022, kolik tun odpadu se podařilo vytřídit, jaká je výše výdajů a příjmů za odpady a další informace.

Celková produkce odpadu za rok 2022 je 1 607,70 t. Oproti roku 2021 tedy bylo vyprodukováno o 258 tun odpadu méně. To je velmi pozitivní zpráva. Při počtu obyvatel 2 707 k datu 31. 12. 2022 tedy vychází 594 kg vyprodukovaného odpadu na občana. I když je to o 65 kg na osobu méně než v roce 2021, stále je to vysoké číslo. V průměru každý občan v Březové a integrované obci vyprodukuje více jak 1,63 kg za jediný den!!!

Zde je uvedeno několik druhů odpadu dle jeho zařazení a celkové množství:

 • Pneumatiky                                                                              3,60 t
 • Směsi frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků  294,54 t
 • Asfaltové směsi                                                                      39,83 t
 • Zemina a kamení                                                                   88,72 t
 • Směsi stavební a demoliční odpady                                      12,78 t
 • Papír a lepenka                                                                    33,87 t
 • Sklo                                                                                       22,42 t
 • Oděvy                                                                                     6,09 t
 • Plasty                                                                                    23,61 t
 • Biologicky rozložitelný odpad                                               175,65 t
 • Kovy                                                                                         0,35 t
 • Směsný komunální odpad                                                   481,36 t
 • Objemný odpad                                                                   423,91 t
 • Ostatní (barvy, rozpouštědla a další nebezpečné složky)       0,97 t

Tučně je označený separovaný, tedy tříděný odpad, za který naopak město dostává zaplaceno. Přestože pravidelně apelujeme na občany, aby třídili odpady, došlo i tak k malému poklesu množství separovaného odpadu oproti roku 2021. Například plastů se vytřídilo o 3 t méně. Velmi potěšující je ovšem fakt, že například množství objemného odpadu je téměř o 100 t menší než v roce 2021.

Bohužel se v roce 2022 zvedaly dodavatelské ceny za svoz odpadů i poplatky za skládkovné.

A nyní pár čísel, kolik nás to všechno stálo:

 • Příjmy města za poplatek od občanů            1 613 171,00 Kč
 • Příjmy města za pronájem kontejnerů                49 368,00 Kč
 • Příjmy města za separovaný odpad                 309 958,00 Kč

Celkem získalo město do příjmu                           1 972 497,00

Příjmy od občanů jsou však zkreslené, protože se v roce 2022 objevily i příjmy od dlužníků, kteří v roce 2021 poplatky neuhradili a k jejichž úhradě došlo až v loňském roce.

Celkové náklady odpadového hospodářství          4 187 717,00 Kč 

Město pravidelně prostřednictvím zpravodaje a webových stránek informuje své občany o nutnosti třídit odpady. Pro lepší systém třídění jsou občanům zdarma k dispozici barevné tašky, které je možno vyzvednout v infocentru MÚ Březová.

Je velkou snahou vedení města, aby v průběhu roku 2023 došlo k zahájení činnosti nového sběrného dvora. K tomu musí být zpracován provozní řád a dojde rovněž k zastřešení stání kontejnerů a pořízení váhy. Než získáme potřebná souhlasná stanoviska z odboru ŽP Karlovarského kraje, bude s největší pravděpodobností prostor fungovat prozatím jako sběrné místo.

Po zahájení provozu sběrného dvora budou následně zrušena sběrná místa (za hasičárnou a u garáží před ČOV). K omezení provozu sběrných míst dojde i v integracích.

V návaznosti na platný zákon o odpadech připravuje vedení města další opatření s cílem snížení množství komunálního odpadu a zvýšení množství separovaného (kompostéry, větší množství odpadních nádob na tříděné odpady k RD …).

 

V Březové dne 24. 02. 2023

                                                                                                                       Jaroslav Bělíček, starosta města