Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
Divadelní představení "Káča a peklo"
1. Adventní neděle na kamenické kapli 2023
4 5
Mikulášská nadílka 2023
6
VÁNOČNÍ KONCERT 2023
7 8
VÁNOČNÍ STROMEK NADĚJE
9 10
Adventní koncert v kapli Březová
11 12 13 14 15 16
Vánoční trhy v Bamberku
17
18
Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Březová (18.12.2023)
19 20 21 22 23 24
ŠTĚDROVEČERNÍ SETKÁNÍ S BŘEZOVSKÝMI OBČANY (24.12.2023)
25 26 27 28 29 30 31

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Město Březová > Novinky > Vyhlášení výběrového řízení na místo EKONOMA

Vyhlášení výběrového řízení na místo EKONOMAMěsto Březová vyhlašuje výběrové řízení na místo 
e k o n o m a  -  v e d o u c í h o   e k o n o m i c k é h o   o d d ě l e n í   m ě s t a   B ř e z o v á - 

s možným nástupem od 1. 8. 2022. 

Podmínky pro přijetí:

- minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou (VŠ či VOŠ vzdělání ekonomického zaměření výhodou)

- znalost práce na PC (MS Windows, MS Office, Excel, Word, Outlook, internet)

- znalost účetnictví, znalost účetních a evidenčních programů výhodou

- znalost evidence majetku výhodou

- řidičský průkaz sk „B“ výhodou

- zkouška odborné způsobilosti výhodou

- orientace v rozpočtové skladbě výhodou

- zkušenost s vedením lidí výhodou

 

Přihláška (psána libovolně na PC nebo ručně) musí obsahovat:

- jméno, příjmení, případně titul uchazeče

- státní příslušnost

- datum a místo narození, místo trvalého pobytu

- datum a podpis uchazeče

- kontakty (telefon, e-mail)

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Náplň práce:

- výkon komplexní ekonomické agendy při finančním hospodaření města a jeho přezkumu, při sestavování rozpočtu města a při uplatnění zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v praxi územních samosprávných celků

- sestavování rozpočtu města, projednávání rozpočtu s jednotlivými rozpočtovými místy

- sledování, projednávání a zúčtovávání plnění rozpočtu

- zajišťování realizace příjmových a výdajových stránek rozpočtu včetně návrhu na jejich opatření při jejich neplnění

- navrhování a projednávání rozpočtových změn

- hodnocení vývoje finančního hospodaření rozpočtu územního samosprávného celku a vypracovávání podkladů pro závěrečný účet

- evidence a účtování dotací pro město

- evidence majetku města

- zajišťování inventur

- zajišťování pojišťování majetku města

- zajišťování daňové agendy města

 

Pracovní doba:

- 40 hodin týdně

Platové zařazení:

- dle příslušných platných předpisů - Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (9.-10. platová třída, zařazení do platového stupně dále dle uznané praxe), dále finanční benefity (osobní ohodnocení až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen; možnost mimořádných odměn, sociální fond apod.), stravenky, 25 dní zdravotní dovolené, 3 dny indispoziční volno

Trvání pracovního poměru:

- na dobu neurčitou

Lhůta pro doručení přihlášky:

- 13. 7. 2022 do 15.00 hodin

Kontaktní osoba:

- Mgr. Michal Bedeč, tajemník MěÚ, tel. 352 633 523, mobil 725 984 492, email: bedec@mu-brezova.cz

Adresa, na kterou se přihláška odesílá:

- Městský úřad Březová, nám. Míru 230, 356 01 Březová nebo osobně do infocentra MěÚ Březová

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Mgr. Michal Bedeč

Tajemník MěÚ Březová