Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Informace o lednovém jednání ZM
30 31 1 2 3 4
5 6
Masopust Březová 2024
7 8 9 10
Valentýnský turnaj párů
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
Evropský den obětí trestných činů
23 24 25
26
Program 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Březová
27
Talk show "Nemáš pravdu drahá/ý"
28 29 1 2 3

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Město Březová > Novinky > Vyhlášení výběrového řízení na místo EKONOMA

Vyhlášení výběrového řízení na místo EKONOMAMěsto Březová vyhlašuje výběrové řízení na místo 
e k o n o m a  -  v e d o u c í h o   e k o n o m i c k é h o   o d d ě l e n í   m ě s t a   B ř e z o v á - 

s možným nástupem od 1. 8. 2022. 

Podmínky pro přijetí:

- minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou (VŠ či VOŠ vzdělání ekonomického zaměření výhodou)

- znalost práce na PC (MS Windows, MS Office, Excel, Word, Outlook, internet)

- znalost účetnictví, znalost účetních a evidenčních programů výhodou

- znalost evidence majetku výhodou

- řidičský průkaz sk „B“ výhodou

- zkouška odborné způsobilosti výhodou

- orientace v rozpočtové skladbě výhodou

- zkušenost s vedením lidí výhodou

 

Přihláška (psána libovolně na PC nebo ručně) musí obsahovat:

- jméno, příjmení, případně titul uchazeče

- státní příslušnost

- datum a místo narození, místo trvalého pobytu

- datum a podpis uchazeče

- kontakty (telefon, e-mail)

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Náplň práce:

- výkon komplexní ekonomické agendy při finančním hospodaření města a jeho přezkumu, při sestavování rozpočtu města a při uplatnění zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v praxi územních samosprávných celků

- sestavování rozpočtu města, projednávání rozpočtu s jednotlivými rozpočtovými místy

- sledování, projednávání a zúčtovávání plnění rozpočtu

- zajišťování realizace příjmových a výdajových stránek rozpočtu včetně návrhu na jejich opatření při jejich neplnění

- navrhování a projednávání rozpočtových změn

- hodnocení vývoje finančního hospodaření rozpočtu územního samosprávného celku a vypracovávání podkladů pro závěrečný účet

- evidence a účtování dotací pro město

- evidence majetku města

- zajišťování inventur

- zajišťování pojišťování majetku města

- zajišťování daňové agendy města

 

Pracovní doba:

- 40 hodin týdně

Platové zařazení:

- dle příslušných platných předpisů - Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (9.-10. platová třída, zařazení do platového stupně dále dle uznané praxe), dále finanční benefity (osobní ohodnocení až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen; možnost mimořádných odměn, sociální fond apod.), stravenky, 25 dní zdravotní dovolené, 3 dny indispoziční volno

Trvání pracovního poměru:

- na dobu neurčitou

Lhůta pro doručení přihlášky:

- 13. 7. 2022 do 15.00 hodin

Kontaktní osoba:

- Mgr. Michal Bedeč, tajemník MěÚ, tel. 352 633 523, mobil 725 984 492, email: bedec@mu-brezova.cz

Adresa, na kterou se přihláška odesílá:

- Městský úřad Březová, nám. Míru 230, 356 01 Březová nebo osobně do infocentra MěÚ Březová

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Mgr. Michal Bedeč

Tajemník MěÚ Březová