Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
POUŤ KE KAPLI SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY (20.7.2024)
Krajská soutěžní výstava mladých králíků chovatelů KK
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
2. předkolo poháru MOL cup
4

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Město Březová > Novinky > OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na místo personální, mzdové účetní a pokladní města

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na místo personální, mzdové účetní a pokladní městaMěsto Březová vyhlašuje výběrové řízení na místo 

p e r s o n á l n í,  m z d o v é   ú č e t n í   a   p o k l a d n í  m ě s t a   B ř e z o v á 
s možným nástupem od 2. 1. 2023.

Podmínky pro přijetí:

- minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou (VŠ či VOŠ vzdělání ekonomického či administrativního zaměření výhodou)

- znalost práce na PC (MS Windows, MS Office, Excel, Word, Outlook, internet)

- znalost zpracování mezd, personalistiky a vedení hotovostní pokladny výhodou

- znalost účetnictví výhodou

- řidičský průkaz sk „B“ výhodou

- zkouška odborné způsobilosti výhodou

 

Přihláška (psána libovolně na PC nebo ručně) musí obsahovat:

- jméno, příjmení, případně titul uchazeče

- státní příslušnost

- datum a místo narození, místo trvalého pobytu

- datum a podpis uchazeče

- kontakty (telefon, e-mail)

K přihlášce se připojí tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání

Náplň práce:

- výkon komplexní personální agendy na MěÚ (v praxi územních samosprávných celků) – pracovní smlouvy, vedení dokumentace, platové výměry, dohody s externími zaměstnanci

- sestavování rozpočtu města z hlediska prostředků za platy, vč. zajišťování rozpočtových změn v této oblasti

- výkon komplexní mzdové agendy (platy, odměny, dávky, hlášení, srážky, soc. a zdrav. Pojištění

- oznamovací činnost týkající se zaměstnanců města (Finanční úřad, Úřad práce, zdravotní pojišťovny, Správa soc. zabezpečení)

- zajištění pokladních operací (vedení pokladního deníku, vystavování pokladních dokladů, vydávání a přijímání finančních hotovostí)

- provádění účetních závěrek

Pracovní doba:

- 40 hodin týdně

Platové zařazení:

- dle příslušných platných předpisů - Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (8. platová třída, zařazení do platového stupně dále dle uznané praxe), dále finanční benefity (osobní ohodnocení až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen; možnost mimořádných odměn, sociální fond apod.), stravenky, 25 dní zdravotní dovolené, 3 dny indispoziční volno

Trvání pracovního poměru:

- na dobu neurčitou

Lhůta pro doručení přihlášky:

- 30. 11. 2022 do 15.00 hodin

Kontaktní osoba:

- Mgr. Michal Bedeč, tajemník MěÚ, tel. 352 633 523, mobil 725 984 492, email: bedec@mu-brezova.cz

Adresa, na kterou se přihláška odesílá:

- Městský úřad Březová, nám. Míru 230, 356 01 Březová nebo osobně do infocentra MěÚ Březová

- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Mgr. Michal Bedeč
tajemník MěÚ Březová