Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 2024
6
Setkání harmonikářů Březová 2024
ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 2024
7
ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 2024
8 9 10 11 12 13
KAMENICKÁ PRAKIÁDA
14
15 16 17 18 19 20
Zájezd na muzikál TROJA
21
22 23 24 25 26 27 28
29
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Březová (29.4.2024)
30
Náborová akce PČR KŘP KVK - Fyzické testy na nečisto DUBEN 2024
STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODEJNIC
1 2 3 4 5

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Město Březová > Novinky > OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na místo personální, mzdové účetní a pokladní města

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na místo personální, mzdové účetní a pokladní městaMěsto Březová vyhlašuje výběrové řízení na místo 

p e r s o n á l n í,  m z d o v é   ú č e t n í   a   p o k l a d n í  m ě s t a   B ř e z o v á 
s možným nástupem od 2. 1. 2023.

Podmínky pro přijetí:

- minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou (VŠ či VOŠ vzdělání ekonomického či administrativního zaměření výhodou)

- znalost práce na PC (MS Windows, MS Office, Excel, Word, Outlook, internet)

- znalost zpracování mezd, personalistiky a vedení hotovostní pokladny výhodou

- znalost účetnictví výhodou

- řidičský průkaz sk „B“ výhodou

- zkouška odborné způsobilosti výhodou

 

Přihláška (psána libovolně na PC nebo ručně) musí obsahovat:

- jméno, příjmení, případně titul uchazeče

- státní příslušnost

- datum a místo narození, místo trvalého pobytu

- datum a podpis uchazeče

- kontakty (telefon, e-mail)

K přihlášce se připojí tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání

Náplň práce:

- výkon komplexní personální agendy na MěÚ (v praxi územních samosprávných celků) – pracovní smlouvy, vedení dokumentace, platové výměry, dohody s externími zaměstnanci

- sestavování rozpočtu města z hlediska prostředků za platy, vč. zajišťování rozpočtových změn v této oblasti

- výkon komplexní mzdové agendy (platy, odměny, dávky, hlášení, srážky, soc. a zdrav. Pojištění

- oznamovací činnost týkající se zaměstnanců města (Finanční úřad, Úřad práce, zdravotní pojišťovny, Správa soc. zabezpečení)

- zajištění pokladních operací (vedení pokladního deníku, vystavování pokladních dokladů, vydávání a přijímání finančních hotovostí)

- provádění účetních závěrek

Pracovní doba:

- 40 hodin týdně

Platové zařazení:

- dle příslušných platných předpisů - Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (8. platová třída, zařazení do platového stupně dále dle uznané praxe), dále finanční benefity (osobní ohodnocení až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen; možnost mimořádných odměn, sociální fond apod.), stravenky, 25 dní zdravotní dovolené, 3 dny indispoziční volno

Trvání pracovního poměru:

- na dobu neurčitou

Lhůta pro doručení přihlášky:

- 30. 11. 2022 do 15.00 hodin

Kontaktní osoba:

- Mgr. Michal Bedeč, tajemník MěÚ, tel. 352 633 523, mobil 725 984 492, email: bedec@mu-brezova.cz

Adresa, na kterou se přihláška odesílá:

- Městský úřad Březová, nám. Míru 230, 356 01 Březová nebo osobně do infocentra MěÚ Březová

- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Mgr. Michal Bedeč
tajemník MěÚ Březová