Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
POUŤ KE KAPLI SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY (20.7.2024)
Krajská soutěžní výstava mladých králíků chovatelů KK
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
2. předkolo poháru MOL cup
4

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Město Březová > Novinky > Konkurz na obsazení funkce ředitele/ředitelky ZŠ

Konkurz na obsazení funkce ředitele/ředitelky ZŠMěsto Březová v souladu s § 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s § 3 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje 

Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Březová, Komenského čp. 232

Předpoklady uchazeče:

 • odborná kvalifikace odpovídající zákonu č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 4 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření
 • způsobilost k právním úkonům
 • občanská a morální bezúhonnost
 • znalost školské legislativy
 • organizační a řídící schopnosti
 • zdravotní způsobilost
 • znalost místní problematiky
 • znalost českého jazyka
 • zkušenosti s vedením kolektivu výhodou

 K přihlášce je nutné přiložit:

 • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • úředně ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe, včetně funkčního zařazení
 • strukturovaný životopis v českém jazyce
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce (ne starší 2 měsíce)
 • koncepci rozvoje školy (max rozsah 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce
 • čestné prohlášení o autorství (k dispozici na webu nebo na MěÚ Březová kancelář č.5)
 • přihlášku ke konkurznímu řízení (k dispozici na webu nebo na MěÚ Březová kancelář č. 5)

Předpokládaný nástup do funkce: 1.8.2024

Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 13. března 2024 na adresu: Město Březová, nám. Míru 230, 356 01 Březová.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované místo. Obálku označte slovy: „Konkurz ZŠ – neotvírat“.

Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený rozhovor podle § 5 odst. 1 pokud bude v konkurzu využit.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurzní řízení na uvedenou základní školu kdykoliv v průběhu konkurzního řízení.

Jaroslav Bělíček
starosta města Březová

 

Přílohy:

Cestne_prohlaseni_o_autorstvi_zpracovane_koncepce_.pdf

přihláška.pdf