Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Informace o lednovém jednání ZM
30 31 1 2 3 4
5 6
Masopust Březová 2024
7 8 9 10
Valentýnský turnaj párů
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
Evropský den obětí trestných činů
23 24 25
26 27
Talk show "Nemáš pravdu drahá/ý"
28 29 1 2 3

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Kultura, sport, volný čas > Městská knihovna > Informace knihovny > Historie knihovny

Historie knihovnyHistorie Městské knihovny Březová u Sokolova

Knihovny jsou součástí kultury všech zemí, důležitým významem jejich tradic a dějin. Symbolizují svébytnost a v tištěné podobě vyjadřují veškeré dění.

Knihovna v Březové vznikla v roce 1953 a vytvářela  sbírku několika stovek svazků knih, které zapůjčila sokolovská knihovna. Knihovna prošla řadou změn a stěhování. Prvním dobrovolným knihovníkem se stal Oldřich Našinec, který tuto funkci nezastával dlouho. Až do roku 1955 nebylo místo knihovníka trvale obsazeno. V tomto roce se ujal knihovny Josef Minařík, který ji přemístil z budovy MNV do Internátu a odtud v roce 1956 do Domu kultury v Březové .Dalším knihovníkem byl pan René Klapka a po něm nastalo opět velké střídání dobrovolných knihovníků . Od roku 1958 se konečně toto místo trvale obsadilo a knihovnu vedla paní Věra Raková, ředitelka MŠ v Březové .V šedesátých letech došlo k dalšímu přestěhování knihovny do budovy MNV, kde ve druhém patře budovy získala knihovna větší prostory.  Při knihovně pracovala knihovní rada ,která pomáhala s přípravou výstav knih a několika besed pro občany města. V roce 1963 se knihovna přihlásila do soutěže „Vzorná lidová knihovna a čítárna a byla vyhodnocena a odměněna Krajským národním výborem v Plzni. Knihovna měla v té době 5000 svazků knih. V roce 1969 převzala funkci knihovnice paní Jaroslava Remetová a pomalu po navyšování pracovního úvazku se knihovna stala profesionální knihovnou a byla součástí informační vědy zabývající se  studijní  disciplínou ,rozšiřováním a využíváním knihovního fondu. Z řad občanů města stoupala potřeba vědeckých informací. Píše se rok 1971 a knihovna v práci s knihou navazuje na bohaté tradice z rozvoje kultury ve městě i jeho okolí. Nákupem beletrie pro dospělé a mládež, začala knihovna doplňovat své fondy o literaturu naučnou. Narůstá neustále počet čtenářů a zvyšuje se i počet vypůjčených knih. Zápis z kroniky města říká, že knihovna přispívá velkou měrou k výchově mládeže a jejímu zájmu o četbu. Je také navázána úzká spolupráce se Základní školou. Navázala spolupráci i s Kroužkem výrazového tance, zřízeném při TJ Olympie Březová ,který zpestřuje recitační vystoupení. Jsou pořádány pravidelné výstavy knih k aktuálním výročím, besedy pro žáky školy i mateřských škol, medailonky osobností, recitační pásna i pro veřejnost s dobře fungujícím knihovnickým kroužkem ,čtenářské soutěže, velký zájem žáků je i o práci v knihovnickém kroužku, který čítá třicet nejlepších dětských čtenářů. V devadesátých letech vzniká v knihovně další velice úspěšný kroužek a to kroužek estetické výchovy. Prošla jím řada žákyň ZŠ od dvanácti do patnácti let a mimo společenské chování, vhodné oblékání, stolování, tanci i umění představit veřejnosti sebe i své město se v děvčatech probouzel zájem o kulturní a společenský život a nutnost vzdělávání a výuku jazyků. Řada děvčat pak úspěšně obstála v soutěži „Dívka roku“. Knihovnice žádá o možnost rozšíření prostor knihovny o nové sklady. Od října do prosince probíhala v knihovně prodejní výstava knih, která se také těšila veliké oblibě a měla živý ohlas i u občanů města, neboť vyřešila mnoho vánočních dárků . Knihovna patří výsledky své práce mezi přední nositele kulturně výchovné činnosti a získává titul „Vzorná lidová knihovna“ jako druhá nejlepší knihovna v okrese. V roce 1982 došlo k dalšímu rozšíření knihovny jejím přestěhováním do levého křídla budovy a získáním větších prostor. Knihovna získala samostatné odd. pro dospělé čtenáře, pro mládež, byla vybudována učebna naučné literatury a čítárna .V roce 1998 došlo k dovybavení knihovny výpočetní technikou, která mimo jiné umožnila veřejnosti využívání počítačové sítě Internet. Rok 2000 znamenal pro knihovnu velkou změnu ve zpracování knihovního fondu a výpůjček knih. 13. dubna byl zakoupen a následně spuštěn knihovnický program Lanius model 1 a postupně docházelo k digitalizaci celého fondu, to znamená knih, časopisů, CD a dalších materiálů. Také se rušila evidence knih z přírůstkových seznamů. Do Zpravodaje města Březová jsou měsíčně uváděny mimo významná kulturní výročí i zakoupené novinky knih, včetně anotací. V roce 2009 získala knihovna cenu Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2009“. Knihovna plní funkci živého kulturního centra města. Má mimořádně rozsáhlý aktuální fond knih a časopisů, poměrně velké a velmi pěkně vybavené prostory, výbornou výpůjční činnost. Skvěle spolupracuje se školami ve městě a připravuje řadu zajímavých aktivit i pro dospělé čtenáře. Vynikající je spolupráce s vedením města, na jehož projektech se knihovna podílí. Město knihovnu velkoryse podporuje a plánuje její další rozvoj. Knihovna se zapojuje i do velkých celostátních knihovnických aktivit, které zprostředkovává svým občanům.

Statistické ukazatele knihovny za rok 2008

Počet obyvatel ………………………………………………………… 2 753

knihovní fond …………………………………………………………… 31 117

výpůjčky ……………………………………………………………………34 576

čtenáři …………………………………………………………………… 296

návštěvníci ……………………………………………………………. .4 849

počet výpůjčních hodin……………………………………………. 20,25

počet zaměstnanců ………………………………………………… 1

V lednu roku 2011 odchází po 41letech knihovnice Jaroslava Jabornická Remetová do důchodu a nastupuje knihovnice Bc. Michaela Knířová Chrastková.