Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Zastupitelstvo města Březová - 27.5.2024
28 29 30 31
KÁCENÍ MÁJKY 2024
1 2
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 2024
3 4 5 6 7 8
Tools, Burger, Chilli Fest Březová 2024
9
DDS LUPÍNEK - Jak se Mette stala královnou
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
Divadlo KAPSA Andělská Hora - Pohádka o Budulínkovi
22
Rudolecký kotlík 2024
Tradiční cykloakce "Tour de Chodovar"
23
24
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Březová (24.6.2024)
25 26 27 28 29 30

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 1. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 27. února 2023

1. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 27. února 2023Vyvěšeno: 28. 2. 2023
Sejmuto:

USNESENÍ
z 1. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo
dne 27.2.2023 v 17.00 hodin v malém sále KD Březová

Členové zastupitelstva

1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p. Suchý, p. Drenková, p. Szolar

2.Projednali:

2.1. Navržený program 1. ZM

2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

2.3. Zprávu o činnosti výborů

2.4. Kontrolu úkolů

2.5. Interpelaci občanů

2.6. OZV 1/2023, o ochraně veřejného pořádku

2.7. 1. rozpočtové opatření v roce 2023

2.8. Různé:
a) Změny ve funkci tajemnice kontrolního výboru
b) Aktualizace směrnice č. 2/22 O rozpočtovém hospodaření
c) Dohoda o splátkovém kalendáři
d) Prodeje pozemků
e) Ceník prodejů pozemků
f) Smlouva o terminovaném vkladu s revolvingem u Raiffeisenbank
g) Individuální dotace a dary z rozpočtu města
h) Žádost o dotaci na základě výzvy „Nové obnovitelné zdroje v energetice - RES+“ – Fotovoltaika v budově MěÚ Březová
i) Doplnění a aktualizace dokumentu „Strategický plán rozvoje města Březová a přidružených obcí na období 2021 – 2030“ 
j) Revokace usnesení zastupitelstva č. 95/22 ze dne 19.12.2022 týkající se podání žádosti o dotaci na základě výzvy Ministerstva vnitra – rozšíření kamerového systému města

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace o 8. rozpočtovém opatření v roce 2022, které přijala Rada města na svém jednání 30.12.2022
3.4. Zpráva z oblasti odpadového hospodářství města za rok 2022
3.5. Informace o jednání se starosty a představiteli firem z regionu (vč. informací o jednání se Sokolovskou Uhelnou a dále s p. Kohlem ohledně záměru větrných elektráren)
3.6. Informace o návrhu kupní smlouvy – budova Svazu chovatelů Kostelní Bříza
3.7. Informace o pronájmu nebytových prostor v budově MěÚ Březová

4.Přijali tato usnesení:
Usnesení č.1/23
ZM schvaluje tento program 1. zasedání ZM:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Zpráva o činnosti výborů
  5. Kontrola úkolů
  6. Interpelace občanů
  7. OZV 1/2023, o ochraně veřejného pořádku
  8. 1. rozpočtové opatření v roce 2023
  9. Různé

Usnesení č. 2/23
ZM schvaluje OZV č. 1/2023 o ochraně veřejného pořádku.

Usnesení č. 3/23
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření města v roce 2023.

Usnesení č. 4/23
ZM odvolává z funkce tajemnice kontrolního výboru p. Libuši Musilovou a jmenuje do této funkce p. Kateřinu Bubeníčkovou.

Usnesení č. 5/23
ZM schvaluje aktualizaci Směrnice č. 2/2022 O rozpočtovém hospodaření, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 6/23
ZM schvaluje Dohodu o splátkovém kalendáři dluhu na částku 28.920 Kč, s p. H. P. Dlužná částka je za nájemné a služby spojené s poskytováním bytu za měsíce 7-12/2022 a 1/2023 (splátky budou hrazeny od 03/2023, v 28 měsíčních splátkách ve výši 1.000 Kč a poslední 29. splátka bude ve výši 920 Kč).

Usnesení č. 7/23
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.476/46 o výměře 85 m2 v katastrálním území Březová u Sokolova za cenu obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 78 400 Kč + 15 536 Kč za zpracování znaleckého posudku p. P. B.

Usnesení č. 8/23
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.476/47 o výměře 78 m2 v katastrálním území Březová u Sokolova za cenu obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 71 940 Kč + 15 536 Kč za zpracování znaleckého posudku p. Z. M. a p. K. B. – každý k jedné ideální polovině.

Usnesení č. 9/23
ZM schvaluje nové základní ceny za prodej pozemků vč. postupu při schvalování prodeje pozemků dle přílohy. 

Usnesení č. 10/23
ZM schvaluje smlouvu o termínovaném vkladu s revolvingem (s fixací na 1 měsíc, úrok 6,1 % pa) u Raiffeisenbank ve výši 20 mil. Kč. Doba trvání smlouvy bude 12 měsíců, od dubna 2023.

ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č. 11/23
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2023 TJ Olympie Březová na vybavení a zajištění činnosti 8 oddílů TJ Olympie Březová, údržbu sportovišť a další náklady související s činností TJ Olympie v roce 2023.

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000 Kč s TJ Olympie Březová, z.s. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 12/23
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 765.000 Kč z rozpočtu města Březová v roce 2023 FK Olympie Březová na celoroční činnost klubu a jeho družstev a na účast družstva mužů A v Divizi.

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 765.000 Kč s FK Olympie Březová, z.s. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 13/23
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci (včetně případné spoluúčasti) na základě výzvy „Nové obnovitelné zdroje v energetice - RES+“ na realizaci fotovoltaiky v budově MěÚ Březová. Jedná se o finanční prostředky z EU (výše dotace činí až 75%, předpokládaná cena projektu činí 3 mil. Kč).

ZM schvaluje přijetí získané dotace a pověřuje podpisem žádosti a dalších podkladů starostu města.

Usnesení č. 14/23
ZM schvaluje doplnění a aktualizaci dokumentu „Strategický plán rozvoje města Březová a přidružených obcí na období 2021 – 2030“, a to následovně:  

-    Na straně 65 - doplnění textu u projektu Veřejná prostranství - revitalizace návsi v obci Lobzy – nově i Kostelní Bříza a Arnoltov. U stejného projektu v kolonce Stručná anotace doplnění textu a turistiku

-    Na straně 67 - doplnění u projektu MŠ Březová – investice, nově MŠ I ul. Komenského, Březová a MŠ II, ul. Smetanova, Březová. U stejného projektu v kolonce Stručná anotace doplnění nového textu Investice do MŠ Komenského, vnitřní a venkovní bezbariérovost, najížděcí rampa, rekonstrukce kuchyně a skladovacích prostor, venkovní učebna, revitalizace zahrady včetně obnovy herních prvků a dalšího mobiliáře, úprava parkovacích míst. Investice do MŠ Smetanova, rekonstrukce kuchyně a skladovacích prostor, oplocení areálu, revitalizace zahrady včetně obnovy herních prvků a dalšího mobiliáře.

-    Na straně 67 - u projektu ZŠ Březová – investice, v kolonce Stručná anotace doplnění nového textu rekonstrukce oplocení, úprava zpevněných ploch, přístavba výtahu (bezbariérovost), vybudování tříd a zázemí s bezbariérovým přístupem (vestavbou, přístavbou nebo rekonstrukcí z jiných prostor), využití obnovitelných zdrojů, regulace teplot ve třídách a zázemí, propojení dvou školních budov lávkou, úprava venkovních prostor okolí školy, rekonstrukce šaten, sprch a vytvoření relaxačního zázemí (infrasauny).

-    Na straně 67 - u projektu Půdní vestavby BD Březová, v kolonce Stručná anotace doplnění nového textu, v ul. Hlavní čp. 100 – 101.

-    Doplnění nového projektu Obnovitelné zdroje pro budovy v majetku města Březová, Stručná anotace Využití FV elektráren, tepelných čerpadel a dalších možností pro získání energie z obnovitelných zdrojů na budovách a pozemcích v majetku města Březová.

-    Doplnění nového projektu Rekonstrukce budovy MěÚ Březová, Stručná anotace Postupná rekonstrukce prostor v budově MěÚ Březová (půda, sklepní prostory a bývalá kotelna) s možností využití jako relaxační místo, kanceláře, archivy, provozovny, bytové jednotky a podobně.

-    Doplnění nového projektu – Budování vnitřní konektivity ZŠ a zabezpečení připojení k internetu

Usnesení č. 15/23
ZM revokuje usnesení zastupitelstva č. 95/22 ze dne 19. 12. 2022 týkající se podání žádosti o dotaci na základě výzvy Ministerstva vnitra – rozšíření kamerového systému města.

 

Schválili: Jaroslav Bělíček, starosta města

           Miroslav Bouda, místostarosta města

 

V Březové dne 27. 2. 2023

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

 

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 16. 03. 2023 14:04