Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
Pozvánka u příležitosti oslav "dne matek"
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24
BŘEZOVSKÁ SENIORSKÁ DESÍTKA 2023
25 26
KÁCENÍ MÁJE (26.5.2023)
27 28
Den dětí Březová 2023
29
Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Březová 2023
30 31 1 2 3 4

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 6. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 14. listopadu 2022

6. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 14. listopadu 2022Vyvěšeno: 18. 11. 2022
Sejmuto:

USNESENÍ

z 6. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 14.11.2022 v 17.00 hodin
v malém sále KD Březová

Členové zastupitelstva

1.Volí:

Návrhovou komisi ve složení: P. Suchý, p. Mgr. Hrušková, p. Bc. Kreuzová

 

2.Projednali:

2.1. Navržený program 6. ZM

2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

2.3. Zprávu o činnosti výborů

2.4. Kontrolu úkolů

2.5. Interpelaci občanů

2.6. Jednací řády výborů a ZM

2.7. Jmenování, zřízení výborů pro volební období 2022-2026

2.8. Směrnice č. 5/22 - Zásady poskytování cestovních náhrad členům ZM Březová  

2.9. 6. rozpočtové opatření v roce 2022

2.10. Různé:

 1. Zrušení fondu investic města
 2. Žádosti o dotace na základě plánovaných výzev Krajského úřadu Karlovarského kraje
 3. Žádost o dotaci na vybudování venkovní učebny ZŠ
 4. Prodej pozemku
 5. Záměr budoucího prodeje pozemku
 6. Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené
 7. Prominutí poplatku z prodlení za pozdní úhradu nájemného
 8. Delegace na valnou hromadu Sokolovské vodárenské s.r.o.
 9. Použití služebního vozidla i pro soukromé účely
 10. Doplnění Strategického plánu rozvoje města

 

3.Berou na vědomí:

3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

3.2. Zprávu o činnosti výborů

3.3. Informace o pracovním jednání ZM dne 28.11.2022

 

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.65/22

ZM schvaluje tento program 6. zasedání ZM:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. Jednací řády výborů a ZM
 8. Jmenování, zřízení výborů pro volební období 2022-2026
 9. Směrnice č. č. 5/22 - Zásady poskytování cestovních náhrad členům ZM Březová
 10. 6. rozpočtové opatření v roce 2022
 11. Různé

 

Usnesení č. 66/22

ZM schvaluje jednací řády Zastupitelstva města a výborů pro volební období 2022-2026.

 

Usnesení č. 67/22

V souladu se zák.č.128/2000 Sb. o obcích ZM zřizuje pro volební období 2022-2026:

výbor finanční (5 členů)

výbor kontrolní (5 členů)

 

Usnesení č. 68/22

ZM odvolává dosavadní předsedy a členy výborů, kteří vykonávali své funkce ve volebním období 2018-2022.

ZM jmenuje předsedy a členy výborů pro volební období 2022-2026:             

 

Finanční výbor

Předsedkyně: Květoslava Šafnerová

Tajemnice: Martina Strnadová

Členové: Mgr. Ing. Bc. Jiří Krš, Mgr. Milena Halčinská, Ing. Klára Tvrdoňová Heinzová, Vojtěch Mühlrad

 

Kontrolní výbor

Předseda: Lubomír Boukal

Tajemnice: Libuše Musilová

Členové: Kročáková Marie, Kašíková Marie, Marešová Dagmar, Míznerová Marie

 

Usnesení č. 69/22

ZM schvaluje Směrnici č. 5/22 – Zásady poskytování cestovních náhrad členům ZM Březová.

 

Usnesení č. 70/22

ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření v roce 2022.             

 

Usnesení č. 71/22

ZM schvaluje zrušení fondu investic města a souhlasí s převodem obnosu finančních prostředků ze zrušeného fondu investic na běžný bankovní účet města.

 

Usnesení č. 72/22

ZM schvaluje podání žádostí o dotace (včetně případné spoluúčasti) na základě plánovaných výzev Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci:

- Podpora jednotek SDH v roce 2023

- Podpora běžeckých stop 2023/2024

- Podpora kulturních aktivit v roce 2023

- Podpora realizace opatření na ochranu před povodněmi

- Podpora a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů

- Podpora aktivit v oblasti cestovního ruchu

- Podpora prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň

- Podpora obnovy venkova 2022-2024

 

ZM schvaluje podání případných individuálních žádostí z dotačního programu Karlovarského kraje.

ZM schvaluje přijetí získaných dotací a pověřuje podpisem žádostí a dalších podkladů starostu města.

 

Usnesení č. 73/22

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci u IROP a MAS na vybudování venkovní učebny ZŠ ve výši 2.500.000 Kč (projekt, altán, vybavení, administrace), včetně spoluúčasti města. Možnost získání dotace je 95 procent.

ZM schvaluje přijetí získané dotace a pověřuje podpisem žádostí a dalších podkladů starostu města.

 

Usnesení č. 74/22

ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 651/90 o výměře 42 m2 a p.č. 651/91 o výměře 20 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 120 Kč/m2 manželům V. a S. K.

 

Usnesení č. 75/22

ZM schvaluje záměr budoucího prodeje části pozemku p.č.408/2 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Březová u Sokolova pro budoucí výstavbu trafostanice, nutnou k vybudování a funkčnosti rozvodů el. energie pro lokalitu 22 RD v lokalitě p.p.č. 408/2 v k.ú. Březová „Štambach“. Cena za m2 bude stanovena při budoucím prodeji znaleckým posudkem.

 

Usnesení č. 76/22

ZM bere na vědomí žádost bývalého starosty města Březová pana Miroslava Boudy o proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2022 a schvaluje na základě ust. § 81a zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a žádosti podané dne 3. 11. 2022, proplacení náhrady za nevyčerpanou dovolenou za rok 2022 panu Miroslavu Boudovi.

Místostarosta požádal dle zákona o obcích o vyloučení z hlasování.

 

Usnesení č. 77/22

ZM schvaluje p. V. P. prominutí poplatku z prodlení za pozdní úhradu nájemného ve výši 102.499 Kč.

 

Usnesení č. 78/22

ZM podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích deleguje na jednání všech valných hromad společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., IČ 263 48 675, se sídlem v Sokolově, Svatopluka Čecha 1001, PSČ 356 01, které se uskuteční v období od 15.12.2022 do 31.10.2026, jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu města pana Jaroslava Bělíčka.

V případě, že by se kterékoliv valné hromady nemohl starosta města zúčastnit, bude město zastupovat
1. radní města paní Květoslava Šafnerová.

 

Usnesení č. 79/22

ZM schvaluje použití služebního vozidla Škoda Kodiaq-diesel starostou města i pro soukromé účely za těchto podmínek:

- bude vedena zvláštní evidence jízd pro soukromé účely

- měsíčně bude prováděna úhrada pohonných hmot jako součin počtu ujetých km pro soukromé účely, průměrné spotřeby dle Technického průkazu a průměrné ceny pohonných hmot v daném měsíci, a to formou srážek z měsíční odměny.

ZM pověřuje místostarostu města podpisem příslušné smlouvy.

Starosta požádal dle zákona o obcích o vyloučení z hlasování.

 

Usnesení č. 80/22

ZM schvaluje doplnění Plánu rozvoje na období 2021 – 2030 Město Březová a přidružené obce o rozšíření v rámci projektu ZŠ Březová – investice o další projekt s názvem: „Venkovní učebna ZŠ Březová“.

 

Schválili: Jaroslav Bělíček, starosta města

              Miroslav Bouda, místostarosta města

 

V Březové dne 14. 11. 2022

 

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 18. 11. 2022 17:38