Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25
Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města Březová (25.9.2023)
26
Mezinárodní den seniorů "Léčba smíchem"
27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7
PODZIMNÍ BŘEZOVSKÝ CYKLOVÝŠLAP (7.10.2023)
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
Podzimní burza dětského oblečení 2023
21
Podzimní burza dětského oblečení 2023
Krajská výstava chovatelských organizací Karlovarského kraje na Kostelní Bříze
22
Podzimní burza dětského oblečení 2023
23
GRAFOLOGIE 2
24 25
Travesti Show DIVOKÉ KOČKY
26 27 28
Očkování psů proti vzteklině 2023
HALLOWEEN PÁRTY PRO DOSPĚLÉ (RESTAURACE KD BŘEZOVÁ)
29
30
Pozvánka na 7. jednání Zastupitelstva města Březová (30.10.2023)
31
Halloween pro děti
1 2
PAMÁTKA ZESNULÝCH 2023
3 4 5

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 1. mimořádné jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 29.8.2022

1. mimořádné jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 29.8.2022Vyvěšeno: 5. 9. 2022
Sejmuto:

USNESENÍ

z 1. mimořádného jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 29.8.2022 v 17.00 hodin v malém sále KD

 

Členové zastupitelstva
1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p.Jabornická Remetová, p.Boukal, p.Valachová

2.Program:
a) 5. rozpočtové opatření
b) Individuální dotace z rozpočtu města
c) Koupě pozemků dle znaleckého posudku
d) Podání žaloby na vyklizení bytu
e) Smlouva o smlouvě budoucí 

3.Projednali a přijali tato usnesení:

Usnesení č. 59/22
ZM schvaluje tento program 1. mimořádného zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Kontrola úkolů
5. Interpelace občanů
6. 5. rozpočtové opatření v roce 2022
7. Různé 

Usnesení č. 60/22
ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření v roce 2022.

Usnesení č. 61/22
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 247.000,-- Kč z rozpočtu města Březová v roce 2022 FK Olympie Březová, z.s. na pokrytí nákladů účasti A mužstva FK Olympie v podzimní části soutěže v roce 2022. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 247.000,-- Kč s FK Olympie Březová, z.s. a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č. 62/22
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov a kupujícím městem Březová, náměstí Míru č.p. 230, Březová 356 01, kdy předmětem kupní smlouvy je odkoupení těchto pozemků:

  • p.p.č. 938/2 v k.ú. Dolní Rychnov o výměře 190 m2.
  • p.p.č. 941/4 v k.ú. Dolní Rychnov o výměře 92 m2
  • p.p.č. 827/48 v k.ú. Dolní Rychnov o výměře 889 m2
  • p.p.č. 827/52 v k.ú. Dolní Rychnov o výměře 2746 m2
  • p.p.č. 882/2 v k.ú. Dolní Rychnov o výměře 1228 m2
  • p.p.č. 420/4 v k.ú. Březová u Sokolova o výměře 86 m2
  • p.p.č. 420/5 v k.ú. Březová u Sokolova o výměře 964 m2
  • p.p.č. 463/11 v k.ú. Březová u Sokolova o výměře 44 m2

Pozemky budou zakoupeny dle znaleckého posudku č. 399/21
a č. 400/21 za cenu 73.329,50,-Kč bez DPH.

ZM pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy

Usnesení č. 63/22
ZM schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu č. 20 v čp. 122, ul. Komenského na Březové (nájemce S.M.).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné žaloby.

Usnesení č. 64/22
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi budoucím kupujícím Sokolovská uhelná, právní nástupce,a.s., Staré náměstí 69,356 01 Sokolov a budoucím prodávajícím městem Březová, náměstí Míru č.p.230, 356 01 Březová, kdy předmětem smlouvy jsou tyto pozemky :

p.p.č.1085/27 o výměře 177 m2 v k.ú.Dolní Rychnov

p.p.č.1085/28 o výměře 315 m2 v k.ú.Dolní Rychnov

p.p.č.1085/29 o výměře 173 m2 v k.ú.Dolní Rychnov

p.p.č.1085/30 o výměře 122 m2 v k.ú.Dolní Rychnov

p.p.č.1085/31 o výměře 117 m2 v k.ú.Dolní Rychnov

p.p.č.1085/32 o výměře 595 m2 v k.ú.Dolní Rychnov

p.p.č.1085/40 o výměře 305 m2 v k.ú.Dolní Rychnov

p.p.č.1085/57 o výměře 394 m2 v k.ú.Dolní Rychnov

p.p.č.1085/59 o výměře  97 m2 v k.ú.Dolní Rychnov

za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 995 068,26 + DPH dle zákonné sazby  platné ke dni uzavření vlastní smlouvy   

ZM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě kupní.

4.Vzali na vědomí:
a) Zprávu o činnosti kontrolního výboru ze dne 6.6.2022
b) Zprávy z jednání 4. mimořádné rady města ze dne 27.6.2022 a 5. mimořádné rady města za dne 25.7.2022

 

Schválili : Miroslav Bouda, starosta města
                Jaroslav Bělíček, místostarosta města

V Březové dne 30.8.2022


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 5. 09. 2022 13:55