Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4
FYZICKÉ TESTY NA NEČISTO
5 6
7 8 9 10 11 12 13
14
KOTLÍKOVÉ DOTACE (2. výzva)
15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26
Březovská metalová noc 2023
27
28 29 30 31 1 2 3

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 1. mimořádné jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 29.8.2022

1. mimořádné jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 29.8.2022Vyvěšeno: 5. 9. 2022
Sejmuto:

USNESENÍ

z 1. mimořádného jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 29.8.2022 v 17.00 hodin v malém sále KD

 

Členové zastupitelstva
1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p.Jabornická Remetová, p.Boukal, p.Valachová

2.Program:
a) 5. rozpočtové opatření
b) Individuální dotace z rozpočtu města
c) Koupě pozemků dle znaleckého posudku
d) Podání žaloby na vyklizení bytu
e) Smlouva o smlouvě budoucí 

3.Projednali a přijali tato usnesení:

Usnesení č. 59/22
ZM schvaluje tento program 1. mimořádného zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Kontrola úkolů
5. Interpelace občanů
6. 5. rozpočtové opatření v roce 2022
7. Různé 

Usnesení č. 60/22
ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření v roce 2022.

Usnesení č. 61/22
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 247.000,-- Kč z rozpočtu města Březová v roce 2022 FK Olympie Březová, z.s. na pokrytí nákladů účasti A mužstva FK Olympie v podzimní části soutěže v roce 2022. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 247.000,-- Kč s FK Olympie Březová, z.s. a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č. 62/22
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov a kupujícím městem Březová, náměstí Míru č.p. 230, Březová 356 01, kdy předmětem kupní smlouvy je odkoupení těchto pozemků:

  • p.p.č. 938/2 v k.ú. Dolní Rychnov o výměře 190 m2.
  • p.p.č. 941/4 v k.ú. Dolní Rychnov o výměře 92 m2
  • p.p.č. 827/48 v k.ú. Dolní Rychnov o výměře 889 m2
  • p.p.č. 827/52 v k.ú. Dolní Rychnov o výměře 2746 m2
  • p.p.č. 882/2 v k.ú. Dolní Rychnov o výměře 1228 m2
  • p.p.č. 420/4 v k.ú. Březová u Sokolova o výměře 86 m2
  • p.p.č. 420/5 v k.ú. Březová u Sokolova o výměře 964 m2
  • p.p.č. 463/11 v k.ú. Březová u Sokolova o výměře 44 m2

Pozemky budou zakoupeny dle znaleckého posudku č. 399/21
a č. 400/21 za cenu 73.329,50,-Kč bez DPH.

ZM pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy

Usnesení č. 63/22
ZM schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu č. 20 v čp. 122, ul. Komenského na Březové (nájemce S.M.).
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné žaloby.

Usnesení č. 64/22
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi budoucím kupujícím Sokolovská uhelná, právní nástupce,a.s., Staré náměstí 69,356 01 Sokolov a budoucím prodávajícím městem Březová, náměstí Míru č.p.230, 356 01 Březová, kdy předmětem smlouvy jsou tyto pozemky :

p.p.č.1085/27 o výměře 177 m2 v k.ú.Dolní Rychnov

p.p.č.1085/28 o výměře 315 m2 v k.ú.Dolní Rychnov

p.p.č.1085/29 o výměře 173 m2 v k.ú.Dolní Rychnov

p.p.č.1085/30 o výměře 122 m2 v k.ú.Dolní Rychnov

p.p.č.1085/31 o výměře 117 m2 v k.ú.Dolní Rychnov

p.p.č.1085/32 o výměře 595 m2 v k.ú.Dolní Rychnov

p.p.č.1085/40 o výměře 305 m2 v k.ú.Dolní Rychnov

p.p.č.1085/57 o výměře 394 m2 v k.ú.Dolní Rychnov

p.p.č.1085/59 o výměře  97 m2 v k.ú.Dolní Rychnov

za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 995 068,26 + DPH dle zákonné sazby  platné ke dni uzavření vlastní smlouvy   

ZM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě kupní.

4.Vzali na vědomí:
a) Zprávu o činnosti kontrolního výboru ze dne 6.6.2022
b) Zprávy z jednání 4. mimořádné rady města ze dne 27.6.2022 a 5. mimořádné rady města za dne 25.7.2022

 

Schválili : Miroslav Bouda, starosta města
                Jaroslav Bělíček, místostarosta města

V Březové dne 30.8.2022


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 5. 09. 2022 13:55