Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4
Úsměvy Jaromíra Hanzlíka
5 6 7 8
Zájezd pro veřejnost - hrad Švihov, město Klatovy
9
10 11 12 13 14 15 16
Divadelní soubor Lupínek - pohádka "Přijela pouť"
Divadelní soubor Lupínek - Přijela pouť
17 18 19
Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva města Březová
20 21 22 23
24 25 26 27 28
HALLOWEEN PARTY
29 30
PAMÁTKA ZESNULÝCH (30.10.2022)
31 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 3. jednání Zastupitelstva města Březová, ze dne 25. dubna 2022

3. jednání Zastupitelstva města Březová, ze dne 25. dubna 2022Vyvěšeno: 28. 4. 2022
Sejmuto:

USNESENÍ
z 3. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 25.4.2022 v 17.00 hodin v malém sále KD Březová
____________________________________________________________________________

Členové zastupitelstva

1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p. Jan Jiříček, p. Pavel Suchý, p. Mgr. Soňa Hrušková

2.Projednali:
2.1. Navržený program 3. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 2. rozpočtové opatření v roce 2022
2.7. OZV o omezení hlučných činností
2.8. Různé:
a) Smlouva o dílo na zpracování kůrovcového dřeva
b) Zástavní smlouva č. 356 22 001007.1

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace o chystané strategii odpadového hospodářství města s odkazem na nový zákon o odpadech

4.Přijali tato usnesení:
Usnesení č. 34/22
ZM schvaluje tento program 3. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 2. rozpočtové opatření v roce 2022
8. OZV o omezení hlučných činností
9. Různé

Usnesení č. 35/22
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření v roce 2022.

Usnesení č. 36/22
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města o omezení hlučných činností.

Usnesení č. 37/22
ZM schvaluje smlouvu o dílo na zpracování kůrovcového dřeva, celkovou obnovní těžbu mýtního porostu na lesním pozemku p.č. 836/1 v k.ú. Lobzy u Březové a jeho následné zobchodování uzavřenou mezi Městem Březová, nám. Míru 230, 356 01 Březová, IČO: 00259250 a Plzeňskou lesní společnosti, s. r. o., Náměstí Míru 1077/3, Plzeň 301 00, IČO: 29157102.

ZM pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 38/22
ZM schvaluje znění zástavní smlouvy č. 356 22 001007.1 mezi smluvními stranami Město Březová, MONETA Money Bank, a. s. a BAUPORT s.r.o. Tato zástavní smlouva je přílohou tohoto usnesení.

ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

Schválili: Miroslav Bouda, starosta města

           Jaroslav Bělíček, místostarosta města

V Březové dne 27. 4. 2022

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

 

Příloha k usnesení 38-22.pdf 

 

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 28. 04. 2022 14:42