Počasí na Březové

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Pozvánka na posezení s kapelou WOHLUCHLO
Setkání harmonikářů Březová 2020 - NOVÝ TERMÍN
13
14 15 16 17 18 19
MČR V BIKETRIALU 2020
20
21
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Březová
22 23 24 25
Film "Bábovky" - promítání s besedou
26 27
28 29
Mezinárodní den seniorů - Petr Nárožný a jeho kamarádi
30 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 4. jednání Zastupitelstva města ze dne 22. června 2020

4. jednání Zastupitelstva města ze dne 22. června 2020Vyvěšeno: 2. 7. 2020
Sejmuto:

USNESENÍ
ze 4. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 22.6.2020 v 17.00 hodin v malém sále Kulturního domu Březová

Členové zastupitelstva
1.Volí:

Návrhovou komisi ve složení: Bc.Nikodém, p.Suchý, p.Jiříček 

2.Projednali :

2.1. Navržený program 4. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 2.rozpočtové opatření v roce 2020
2.7. Mimořádná odměna místostarostovi města
2.8. Různé:   
a) Prodej části pozemku p.č.442/1 v k.ú. Březová
b) Záměr prodeje pozemku p.č.516/2 v k.ú.Březová
c) Odkoupení pozemků p.č.363/13, p.č.363/14, p.č.363/15 a p.č.451/13 v k.ú.Kamenice
d) Prodej pozemků p.č.601/3 a p.č.18/1 v k.ú.Kamenice
e) Poskytnutí mimořádného investičního příspěvku Mikroregionu Sokolov-východ
f) Zrušení usn.č.19/20 - prodej vozidla GAZELLE 33027, formou výběrového řízení tzv.obálkovou metodou
g) Prodej vozidla GAZ typ 33027 GAZELLE – montážní plošina
h) Společný projekt obcí Kraslicka a Sokolovska na předcházení vzniku odpadů 

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů 

4.Přijali tato usnesení:
Usnesení č.47/20
ZM schvaluje tento program 4. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Rozpočtové opatření v roce 2020
8. Mimořádná odměna místostarostovi města
9. Různé

Usnesení č.48/20
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření v roce 2020.

Usnesení č.49/20
ZM schvaluje mimořádnou odměnu ve výši 20.000,--Kč místostarostovi města p.Bělíčkovi Jaroslavu za zpracování Strategického plánu rozvoje města Březová a přidružených obcí na období 2021-2026.

Usnesení č.50/20
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.442/1 v k.ú. Březová u Sokolova o výměře cca 11500 m2 (dle geometrického plánu) za cenu dle znaleckého posudku, společnosti BAUPORT s.r.o. Praha 10 – Záběhlice (ve smlouvě s uvedením podmínky „předkupního práva“).

Usnesení č.51/20
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.516/2 o výměře 8 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 370,--Kč/m2.

Usnesení č.52/20
ZM schvaluje odkoupení pozemků p.č.363/13 o výměře 334 m2, p.č.363/14 o výměře 282 m2, p.č.363/15 o výměře 193 m2 a p.č.451/13 o výměře 134 m2 v k.ú.Kamenice u Březové od manž.M. a I.K. za cenu dle znaleckého posudku 116.870,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.53/20
ZM schvaluje prodej pozemků p.č.601/3 o výměře 165 m2 a p.č.18/1 o výměře 2985 m2 v k.ú.Kamenice u Březové manž. M.a I.K. za cenu dle znaleckého posudku 481.400,--Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.54/20
ZM schvaluje poskytnutí mimořádného investičního příspěvku Mikroregionu Sokolov-východ na spolufinancování pořízení elektronické úřední desky v rámci projektu „Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov-východ II., č.projektu: CZ.03.74/0.0/0.0/17_080/0009899 ve výši 160.000,--Kč.

Usnesení č.55/20
ZM ruší usn.č.19/20 prodej vozidla GAZELLE 33027, formou výběrového řízení tzv.obálkovou metodou.

Usnesení č.56/20
ZM schvaluje prodej vozidla GAZ typ 33027 GAZELLE – montážní plošina za cenu 154.000,--Kč včetně DPH a 1 ks vany k hákovému nosiči kontejnerů (inv.č.42701) za cenu 5.000,-- Kč včetně DPH firmě CZECH M.A.T. s.r.o., Teplická 313, Bystřany.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.57/20
ZM schvaluje účast v projektu „Společný projekt obcí Kraslicka a Sokolovska na předcházení vzniku odpadů“ předkládaném Dobrovolným svazkem měst a obcí Kraslicka do výzvy č.122 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. ZM souhlasí se spolufinancováním poměrné části nákladů projektu na povinnou spoluúčast z celkových způsobilých výdajů i na nezpůsobilé výdaje, které vzniknou v souvislosti s projektem.  ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů. 

 

Schválili:  Miroslav Bouda, starosta města                    Jaroslav Bělíček, místostarosta města

V Březové dne 23.6.2020

Zapsala: Jana Kašparová


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 2. 07. 2020 9:14