Počasí na Březové

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Pozvánka na posezení s kapelou WOHLUCHLO
Setkání harmonikářů Březová 2020 - NOVÝ TERMÍN
13
14 15 16 17 18 19
MČR V BIKETRIALU 2020
20
21
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Březová
22 23 24 25
Film "Bábovky" - promítání s besedou
26 27
28 29
Mezinárodní den seniorů - Petr Nárožný a jeho kamarádi
30 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 1. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 27. 1. 2020

1. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 27. 1. 2020Vyvěšeno: 28. 1. 2020
Sejmuto:

USNESENÍ
z 1. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 27.1.2020 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p.Jiříček, p.Suchý, p.Drenková

2.Projednali:
2.1. Navržený program 1. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Různé: 
a) Plán práce kontrolního výboru na rok 2020
b) Záměr prodeje části pozemku p.č.651/74 v k.ú. Kamenice
c) Záměr prodeje p.č.651/53 o výměře 191 m2 v k.ú. Kamenice
d) Prodej pozemku p.č.88/3 o výměře 400 m2 v k.ú.Kamenice
e) Zrušení usn.č.77/19 ze dne 21.10.2019
f) Bezúplatný převod – nabytí pozemků od Lesů České republiky
g) Bezúplatného převod – pozbytí pozemků v majetku města
h) Prodej pozemku p.č.223/7 o výměře 231 m2 v k.ú.Tisová
i) Prodej pozemků p.č.421/78 o výměře 400 m2 a p.č.443/46 o výměře 43 m2 v k.ú. Březová
j) Změna stanov svazku obcí „Mikroregion Sokolov-východ“
k) Zakladatelská smlouva svazku obcí „Mikroregion Sokolov- východ“
l) Prodej vozidla AVIA A 31 (požární bez výbavy)
m) Věcný dar – plastová nádrž (inv.č.42677)

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů 

4.Přijali tato usnesení:
Usnesení č.1/20
ZM schvaluje tento program 1. zasedání ZM:
1. Zahájení
2.Volba návrhové komise
3.
Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4.
Zpráva o činnosti výborů
5.
Kontrola úkolů
6.
Interpelace občanů
7.
Různé

Usnesení č.2/20
ZM schvaluje plán práce kontrolního výboru pro rok 2020.

Usnesení č.3/20
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.651/74 v k.ú. Kamenice u Březové.

Usnesení č.4/20
ZM neschvaluje záměr prodeje p.č.651/53 o výměře 191 m2 v k.ú. Kamenice u Březové.

Usnesení č.5/20
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.88/3 o výměře 400 m2 v k.ú.Kamenice u Březové p.B.U. za cenu dle znaleckého posudku 41.330,--Kč + náklady spojené s prodejem tj.znalecký posudek 7.850,--Kč, geometrický plán 8.107,--Kč a návrh na vklad do Katastru nemovitostí.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.6/20
ZM ruší své usn.č.77/19 ze dne 21.10.2019, kterým byl schválen bezúplatný převod – nabytí pozemků - došlo k upřesnění jednotlivých výměr a změn v číslování pozemků.

Usnesení č.7/20
ZM schvaluje bezúplatný převod – nabytí pozemků od Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové:
p.č. 408/5 k.ú.Březová u Sokolova   39 957 m2 lesní pozemek
p.č. 524/4 k.ú.Březová u Sokolova   13 448 m2 lesní pozemek
p.č. 518/3 k.ú.Březová u Sokolova     7 091 m2 trvalý tr.porost
p.č. 496/1 k.ú.Březová u Sokolova     1 362 m2 lesní pozemek
p.č. 651/88k.ú.Kamenice u Březové 15 000 m2 trvalý tr.porost celkem 76 858 m2
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Usnesení č.8/20
ZM schvaluje bezúplatný převod – pozbytí níže uvedených pozemků v majetku města Březová:
p.č.       k.ú.                            Výměra           Druh pozemku
1152/1  Smrkovec u Březové 23823m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1159/1  Smrkovec u Březové     884m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1170/1  Smrkovec u Březové     551m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1179     Smrkovec u Březové     288m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1208     Smrkovec u Březové   4535m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1209     Smrkovec u Březové   3422m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1210/1  Smrkovec u Březové 17235m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
  320/4  Žitná                          10606 m2   lesní pozemek 
  377/3  Žitná                            3265 m2   lesní pozemek
  386/11Žitná                            1519 m2   lesní pozemek
  568/2  Žitná                            7236 m2   lesní pozemek
  568/3  Žitná                            1358 m2   lesní pozemek
1010     Žitná                              946 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1011/2  Žitná                            1510 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1011/3  Žitná                              217 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1015     Žitná                              844 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1017     Žitná                            2796 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1018     Žitná                            1145 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1023     Žitná                            4606 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1027/2  Žitná                              450 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1032     Žitná                              105 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1044     Žitná                            1647 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1046     Žitná                            2032 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1047/2  Žitná                              384 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1048/1  Žitná                            1409 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1048/4  Žitná                              952 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1049/1  Žitná                              151 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1050     Žitná                              504 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1051     Žitná                            3507 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1057/3  Žitná                                51 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1065/2  Žitná                            2704 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1069     Žitná                            1632 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1070     Žitná                            1235 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
Celkem                                103549 m2
ve prospěch společnosti Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Usnesení č.9/20
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.223/7 o výměře 231 m2 v k.ú.Tisová u Sokolova za cenu 84,--Kč/m2 p.E.P.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.10/20
ZM schvaluje prodej pozemků p.č.421/78 o výměře 400 m2 a p.č.443/46 o výměře 43 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 200,--Kč/m2 p.F.J.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.11/20
ZM schvaluje změnu stanov svazku obcí „Mikroregion Sokolov-východ“ v úplném znění, která byla schválená radou „Mikroregionu Sokolov-východ“ dne 10.12.2019.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Usnesení č.12/20
ZM schvaluje novou zakladatelskou smlouvu svazku obcí „Mikroregion Sokolov-východ“, která byla schválená radou „Mikroregionu Sokolov-východ“ dne 10.12.2019 a kterou do „Mikroregionu Sokolov-východ“ přistupuje obec Těšovice.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.

Usnesení č.13/20
ZM schvaluje prodej vozidla AVIA A 31 (požární bez výbavy) RZ 2K63961 Obci Velké Svatoňovice, Velké Svatoňovice 68 za cenu 101.497,-- Kč (včetně DPH). Předání vozidla proběhne až po úplné úhradě kupní ceny. 
ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.14/20
ZM schvaluje poskytnutí věcného daru – plastová nádrž (součást požárního vozidla AVIA A 31),inv.č.42677 Obci Velké Svatoňovice, Velké Svatoňovice 68 v celkové pořizovací hodnotě 4.462,50 Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné darovací smlouvy.

Usnesení č.15/20
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci (včetně případné spoluúčasti) na základě výzvy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci:

  • Podpora SDH v roce 2020 v celkové výši 350 000,- Kč
  • Podpora běžeckých stop 2020/2021 ve výši 25 000,- Kč
  • Podpora kulturních aktivit ve výši 150 000,- Kč.
  • Tisk neperiodických publikací ve výši 50 000,- Kč
  • Obnova kapličky v obci Kostelní Bříza 2 etapa ve výši 500 000,- Kč
  • Podpora aktivit v cestovním ruchu v celkové výši 100 000,- Kč
  • Výstavba a oprava místních komunikací Březová ve výši 300 000,- Kč
  • Stavební opravy tělovýchovného zařízení, školního zařízení, nebo venkovních hřišť ve výši 300 000,- Kč.

ZM schvaluje přijetí získané dotace a pověřuje starostu měst podpisem všech souvisejících dokumentů a žádostí. 

Schválili:  Miroslav Bouda, starosta města

                Mgr.Michal Bedeč, člen rady města

V Březové dne 28.1.2020

Zapsala: Jana Kašparová

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 28. 01. 2020 14:50