Počasí na Březové

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4
NOVOROČNÍ VÝŠLAP 2020
5
6 7 8 9 10 11 12
13
Chraňte sebe i své blízké
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
Pozvánka na 1. jednání Zastupitelstva města Březová
28 29 30 31
PLES MĚSTA BŘEZOVÁ 2020
1 2
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 10. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 16. 12. 2019

10. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 16. 12. 2019Vyvěšeno: 17. 12. 2019
Sejmuto:

        USNESENÍ

z 10. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 16.12.2019 v 17.00 hodin v restauraci Na statku v Březové

Členové zastupitelstva

1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p.Jabornická Remetová, Bc.Kortus, p.Valachová

2.Projednali:
2.1. Navržený program 10. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 9. rozpočtové opatření v roce 2019
2.7. Termíny zasedání ZM na rok 2020
2.8. Rozpočtové provizorium pro rok 2020
2.9. OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů
2.10.OZV č.2/19 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
2.11.OZV č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,                        využívání a odstraňování komunálních odpadů
2.12.Plán rozvoje sportu do roku 2022
2.13.Různé:

  1. a) Odměny aktivním občanům a společenským organizacím
  2. b) Vyřazení pohledávek
  3. c) Odměny neuvolněným členům ZM
  4. d) Prodej požárního vozidla AVIA

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Zadávací podmínky – Sběrný dvůr 

4.Přijali tato usnesení:
Hlavní zprávy

Usnesení č.82/19
ZM schvaluje tento program 10. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 9.rozpočtové opatření v roce 2019
8. Termíny zasedání ZM na rok 2020
9. Rozpočtové provizorium pro rok 2020
10.OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů
11.OZV č.2/19 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
12.OZV č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání       a odstraňování komunálních odpadů
13.Plán rozvoje sportu do roku 2022
14.Různé

Usnesení č.83/19
ZM schvaluje 9. rozpočtové opatření v roce 2019

Usnesení č.84/19
ZM schvaluje termíny zasedání ZM na rok 2020.

Usnesení č.85/19
ZM schvaluje, v souladu se směrnicí ZM Březová č. 4/2006, tato pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2020:
1. Provozní výdaje v jednotlivých střediscích se povolují podle upraveného rozpočtu roku 2019,
2. Splátky úvěrů budou prováděny dle podmínek úvěrových smluv,
3. Povoluje se dále čerpání investičních výdajů a provozních prostředků v položkách, které nebyly součástí rozpočtu 2019 dle tabulkové přílohy.

Usnesení č.86/19
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města č.1/2019 o místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2020.

Usnesení č.87/19
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města č.2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 1.1.2020.

Usnesení č.88/19
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.1.2020

Usnesení č.89/19
ZM schvaluje plán rozvoje sportu města Březová do roku 2022.

K bodu různé

Usnesení č.90/19
ZM schvaluje finanční odměny aktivním občanům a členům společenských organizací v celkové výši do 60.000,-- Kč.
ZM pověřuje lednovou RM rozdělením této částky.

Usnesení č.91/19          
ZM schvaluje vyřazení pohledávek dle předloženého návrhu v celkové výši 51.243,-- Kč pro jejich nevymahatelnost.

Usnesení č.92/19
Na základě novely k Nařízení vlády č.318/2017 Sb. ZM schvaluje s účinností od 1.1.2020 měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města tj. místostarostovi města, členům rady města, členům zastupitelstva města, předsedům výborů a komisí města a ostatním členům výborů a komisí tak, jak jsou navrženy. U souběhu výkonu funkcí bude vyplácena odměna jen za jednu funkci, vždy ta nejvyšší. 

Usnesení č.93/19
ZM schvaluje prodej vozidla AVIA A 31 K (požární bez výbavy) RZ 2K63961, formou výběrového řízení tzv.obálkovou metodou. Bližší technické informace je možné získat u p.Sinkule, pracovníka MěÚ. Minimální prodejní cena je stanovena dle znaleckého posudku č.2712/12/19 na 79.300,--Kč (včetně DPH). Vozidlo bude prodáno uchazeči s nejvyšší podanou nabídkou. Nabídka musí obsahovat jméno a příjmení, bydliště, kontakt, nabídkovou cenu. Obálka musí být označena „Neotvírat – nabídka na odkup vozidla požární AVIA“. Nabídka bude podána na Městský úřad, podatelna do 10.1.2020 do 12.00 hodin. O vhodném uchazeči rozhodne ZM na svém nejbližším zasedání. Předání vozidla proběhne až po úplné úhradě kupní ceny. 

V Březové dne 17.12.2019

 

Schválili:

 

     _______________________        _________________________

          Jaroslav Bělíček                Miroslav Bouda

          místostarosta města             starosta města

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 23. 12. 2019 9:34