Počasí na Březové

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Pozvánka na posezení s kapelou WOHLUCHLO
Setkání harmonikářů Březová 2020 - NOVÝ TERMÍN
13
14 15 16 17 18 19
MČR V BIKETRIALU 2020
20
21
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Březová
22 23 24 25
Film "Bábovky" - promítání s besedou
26 27
28 29
Mezinárodní den seniorů - Petr Nárožný a jeho kamarádi - ZRUŠENO
30 1 2 3
TRADIČNÍ PODZIMNÍ CYKLOVÝŠLAP
4
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 10. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 16. 12. 2019

10. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 16. 12. 2019Vyvěšeno: 17. 12. 2019
Sejmuto:

        USNESENÍ

z 10. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 16.12.2019 v 17.00 hodin v restauraci Na statku v Březové

Členové zastupitelstva

1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p.Jabornická Remetová, Bc.Kortus, p.Valachová

2.Projednali:
2.1. Navržený program 10. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 9. rozpočtové opatření v roce 2019
2.7. Termíny zasedání ZM na rok 2020
2.8. Rozpočtové provizorium pro rok 2020
2.9. OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů
2.10.OZV č.2/19 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
2.11.OZV č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,                        využívání a odstraňování komunálních odpadů
2.12.Plán rozvoje sportu do roku 2022
2.13.Různé:

  1. a) Odměny aktivním občanům a společenským organizacím
  2. b) Vyřazení pohledávek
  3. c) Odměny neuvolněným členům ZM
  4. d) Prodej požárního vozidla AVIA

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Zadávací podmínky – Sběrný dvůr 

4.Přijali tato usnesení:
Hlavní zprávy

Usnesení č.82/19
ZM schvaluje tento program 10. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 9.rozpočtové opatření v roce 2019
8. Termíny zasedání ZM na rok 2020
9. Rozpočtové provizorium pro rok 2020
10.OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů
11.OZV č.2/19 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
12.OZV č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání       a odstraňování komunálních odpadů
13.Plán rozvoje sportu do roku 2022
14.Různé

Usnesení č.83/19
ZM schvaluje 9. rozpočtové opatření v roce 2019

Usnesení č.84/19
ZM schvaluje termíny zasedání ZM na rok 2020.

Usnesení č.85/19
ZM schvaluje, v souladu se směrnicí ZM Březová č. 4/2006, tato pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2020:
1. Provozní výdaje v jednotlivých střediscích se povolují podle upraveného rozpočtu roku 2019,
2. Splátky úvěrů budou prováděny dle podmínek úvěrových smluv,
3. Povoluje se dále čerpání investičních výdajů a provozních prostředků v položkách, které nebyly součástí rozpočtu 2019 dle tabulkové přílohy.

Usnesení č.86/19
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města č.1/2019 o místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2020.

Usnesení č.87/19
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města č.2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 1.1.2020.

Usnesení č.88/19
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.1.2020

Usnesení č.89/19
ZM schvaluje plán rozvoje sportu města Březová do roku 2022.

K bodu různé

Usnesení č.90/19
ZM schvaluje finanční odměny aktivním občanům a členům společenských organizací v celkové výši do 60.000,-- Kč.
ZM pověřuje lednovou RM rozdělením této částky.

Usnesení č.91/19          
ZM schvaluje vyřazení pohledávek dle předloženého návrhu v celkové výši 51.243,-- Kč pro jejich nevymahatelnost.

Usnesení č.92/19
Na základě novely k Nařízení vlády č.318/2017 Sb. ZM schvaluje s účinností od 1.1.2020 měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města tj. místostarostovi města, členům rady města, členům zastupitelstva města, předsedům výborů a komisí města a ostatním členům výborů a komisí tak, jak jsou navrženy. U souběhu výkonu funkcí bude vyplácena odměna jen za jednu funkci, vždy ta nejvyšší. 

Usnesení č.93/19
ZM schvaluje prodej vozidla AVIA A 31 K (požární bez výbavy) RZ 2K63961, formou výběrového řízení tzv.obálkovou metodou. Bližší technické informace je možné získat u p.Sinkule, pracovníka MěÚ. Minimální prodejní cena je stanovena dle znaleckého posudku č.2712/12/19 na 79.300,--Kč (včetně DPH). Vozidlo bude prodáno uchazeči s nejvyšší podanou nabídkou. Nabídka musí obsahovat jméno a příjmení, bydliště, kontakt, nabídkovou cenu. Obálka musí být označena „Neotvírat – nabídka na odkup vozidla požární AVIA“. Nabídka bude podána na Městský úřad, podatelna do 10.1.2020 do 12.00 hodin. O vhodném uchazeči rozhodne ZM na svém nejbližším zasedání. Předání vozidla proběhne až po úplné úhradě kupní ceny. 

V Březové dne 17.12.2019

 

Schválili:

 

     _______________________        _________________________

          Jaroslav Bělíček                Miroslav Bouda

          místostarosta města             starosta města

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 23. 12. 2019 9:34