Počasí na Březové

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4
NOVOROČNÍ VÝŠLAP 2020
5
6 7 8 9 10 11 12
13
Chraňte sebe i své blízké
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
Pozvánka na 1. jednání Zastupitelstva města Březová
28 29 30 31
PLES MĚSTA BŘEZOVÁ 2020
1 2
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 9. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 25. 11. 2019

9. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 25. 11. 2019Vyvěšeno: 27. 11. 2019
Sejmuto:

  USNESENÍ

z 9. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 25.11.2019 v 17.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ

 Členové zastupitelstva

1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p.Drenková, Mgr.Staňková Ph.D., p.Suchý

2.Projednali:
2.1. Navržený program 9. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 8.rozpočtové opatření v roce 2019
2.7. Různé     

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:
Usnesení č.77/19
ZM schvaluje tento program 9. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Rozpočtové opatření v roce 2019
8. Různé:
a) Prodej sněžného skútru
b) Prodej nábytku v restauraci v Rudolci
c) Delegace na valnou hromadu spol. Sokolovská vodárenská s.r.o.

Usnesení č.78/19
ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření v roce 2019.

Usnesení č.79/19
ZM schvaluje prodej sněžného skútru LYNX typ L, RZ 1K2736 Městu Krásno, Radniční 1 za
cenu 52.000,-- Kč (včetně DPH). Předání vozidla proběhne až po úplné úhradě kupní ceny. 

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.80/19
ZM schvaluje prodej restauračního nábytku, umístěného v restauraci v Rudolci p.Schneiderovi Františkovi bytem Březová část Rudolec 34 za cenu 63.257,-- Kč. Úhrada bude provedena v 60 měsíčních splátkách ve výši 1.055 Kč, přičemž poslední ve výši 1.012,-- Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.81/19
ZM podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:

 1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., IČ 263 48 675, se sídlem v Sokolově, Svatopluka Čecha 1001, PSČ 356 01, konané dne 13.12.2019, která bude jednat o těchto záležitostech:
 2. zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti v období 1.1.2019 – 30.9.2019,
 3. projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2020,
 4. projednání a schválení výše nájemného pro rok 2020 podle Provozní smlouvy ze dne 30.4.2003 a dle Koncesní smlouvy ze dne 22.12.2015,uzavřených s provozovatelem Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
 5. projednání a schválení plánu investic pro rok 2020,
 6. projednání a schválení uzavření kupní smlouvy za účelem prodeje části pozemku parc.č. 1492/17 v k.ú. Sokolov
 7. seznámení s postupem příprav provozování vodohospodářského majetku společnosti po 1.1.2021,
 8. schválení uzavření smlouvy o prodeji a koupi části závodu z pozice vedlejšího účastníka – ručitele, jakož i z pozice jediného společníka dceřiné společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. coby kupujícího,
 9. schválení převzetí ručitelského závazku za splnění povinností dceřiné společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. vyplývajících ze smlouvy o prodeji a koupi části závodu,
 10. schválení uzavření smlouvy o převodu aktiv za účelem nabytí majetku pořízeného v rámci provozování ze strany Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.

jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostu města p.Jaroslava Bělíčka a

 1. ukládá mu, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o

ad b) schválení výše vodného a stočného pro rok 2020,

ad c) schválení výše nájemného pro rok 2020 podle Provozní smlouvy ze dne 30.4.2003 a dle Koncesní smlouvy ze dne 22.12.2015, uzavřených s provozovatelem Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,

ad d) schválení plánu investic pro rok 2020,

ad e) schválení uzavření kupní smlouvy za účelem prodeje části pozemku parc.č. 1492/17 v k.ú. Sokolov,

ad g) schválení uzavření smlouvy o prodeji a koupi schválení uzavření smlouvy o prodeji a koupi části závodu z pozice vedlejšího účastníka – ručitele, jakož i z pozice jediného společníka dceřiné společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. coby kupujícího,

ad h) schválení převzetí ručitelského závazku za splnění povinností dceřiné společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. vyplývajících ze smlouvy o prodeji a koupi části závodu,

ad i) schválení uzavření smlouvy o převodu aktiv za účelem nabytí majetku pořízeného v rámci provozování ze strany Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o..

V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta účastnit, bude město zastupovat Mgr.Bedeč Michal.

V Březové dne 26.11.2019

Schválili:                 

____________________                                   __________________                                                                                            Mgr.Bedeč Michal                                                Miroslav Bouda                                                                                 člen rady města                                                   starosta města


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 27. 11. 2019 10:00