Počasí na Březové

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Pozvánka na posezení s kapelou WOHLUCHLO
Setkání harmonikářů Březová 2020 - NOVÝ TERMÍN
13
14 15 16 17 18 19
MČR V BIKETRIALU 2020
20
21
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Březová
22 23 24 25
Film "Bábovky" - promítání s besedou
26 27
28 29
Mezinárodní den seniorů - Petr Nárožný a jeho kamarádi - ZRUŠENO
30 1 2 3
TRADIČNÍ PODZIMNÍ CYKLOVÝŠLAP
4
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 9. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 25. 11. 2019

9. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 25. 11. 2019Vyvěšeno: 27. 11. 2019
Sejmuto:

  USNESENÍ

z 9. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 25.11.2019 v 17.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ

 Členové zastupitelstva

1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p.Drenková, Mgr.Staňková Ph.D., p.Suchý

2.Projednali:
2.1. Navržený program 9. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 8.rozpočtové opatření v roce 2019
2.7. Různé     

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:
Usnesení č.77/19
ZM schvaluje tento program 9. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Rozpočtové opatření v roce 2019
8. Různé:
a) Prodej sněžného skútru
b) Prodej nábytku v restauraci v Rudolci
c) Delegace na valnou hromadu spol. Sokolovská vodárenská s.r.o.

Usnesení č.78/19
ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření v roce 2019.

Usnesení č.79/19
ZM schvaluje prodej sněžného skútru LYNX typ L, RZ 1K2736 Městu Krásno, Radniční 1 za
cenu 52.000,-- Kč (včetně DPH). Předání vozidla proběhne až po úplné úhradě kupní ceny. 

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.80/19
ZM schvaluje prodej restauračního nábytku, umístěného v restauraci v Rudolci p.Schneiderovi Františkovi bytem Březová část Rudolec 34 za cenu 63.257,-- Kč. Úhrada bude provedena v 60 měsíčních splátkách ve výši 1.055 Kč, přičemž poslední ve výši 1.012,-- Kč.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.81/19
ZM podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:

 1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., IČ 263 48 675, se sídlem v Sokolově, Svatopluka Čecha 1001, PSČ 356 01, konané dne 13.12.2019, která bude jednat o těchto záležitostech:
 2. zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti v období 1.1.2019 – 30.9.2019,
 3. projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2020,
 4. projednání a schválení výše nájemného pro rok 2020 podle Provozní smlouvy ze dne 30.4.2003 a dle Koncesní smlouvy ze dne 22.12.2015,uzavřených s provozovatelem Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
 5. projednání a schválení plánu investic pro rok 2020,
 6. projednání a schválení uzavření kupní smlouvy za účelem prodeje části pozemku parc.č. 1492/17 v k.ú. Sokolov
 7. seznámení s postupem příprav provozování vodohospodářského majetku společnosti po 1.1.2021,
 8. schválení uzavření smlouvy o prodeji a koupi části závodu z pozice vedlejšího účastníka – ručitele, jakož i z pozice jediného společníka dceřiné společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. coby kupujícího,
 9. schválení převzetí ručitelského závazku za splnění povinností dceřiné společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. vyplývajících ze smlouvy o prodeji a koupi části závodu,
 10. schválení uzavření smlouvy o převodu aktiv za účelem nabytí majetku pořízeného v rámci provozování ze strany Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.

jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostu města p.Jaroslava Bělíčka a

 1. ukládá mu, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o

ad b) schválení výše vodného a stočného pro rok 2020,

ad c) schválení výše nájemného pro rok 2020 podle Provozní smlouvy ze dne 30.4.2003 a dle Koncesní smlouvy ze dne 22.12.2015, uzavřených s provozovatelem Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,

ad d) schválení plánu investic pro rok 2020,

ad e) schválení uzavření kupní smlouvy za účelem prodeje části pozemku parc.č. 1492/17 v k.ú. Sokolov,

ad g) schválení uzavření smlouvy o prodeji a koupi schválení uzavření smlouvy o prodeji a koupi části závodu z pozice vedlejšího účastníka – ručitele, jakož i z pozice jediného společníka dceřiné společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. coby kupujícího,

ad h) schválení převzetí ručitelského závazku za splnění povinností dceřiné společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. vyplývajících ze smlouvy o prodeji a koupi části závodu,

ad i) schválení uzavření smlouvy o převodu aktiv za účelem nabytí majetku pořízeného v rámci provozování ze strany Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o..

V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta účastnit, bude město zastupovat Mgr.Bedeč Michal.

V Březové dne 26.11.2019

Schválili:                 

____________________                                   __________________                                                                                            Mgr.Bedeč Michal                                                Miroslav Bouda                                                                                 člen rady města                                                   starosta města


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 27. 11. 2019 10:00