Počasí na Březové

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Pozvánka na posezení s kapelou WOHLUCHLO
Setkání harmonikářů Březová 2020 - NOVÝ TERMÍN
13
14 15 16 17 18 19
MČR V BIKETRIALU 2020
20
21
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Březová
22 23 24 25
Film "Bábovky" - promítání s besedou
26 27
28 29
Mezinárodní den seniorů - Petr Nárožný a jeho kamarádi - ZRUŠENO
30 1 2 3
TRADIČNÍ PODZIMNÍ CYKLOVÝŠLAP
4
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 8. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 21.10.2019

8. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 21.10.2019Vyvěšeno: 29. 10. 2019
Sejmuto:

USNESENÍ
z  8. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 21.10.2019 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva
1.Volí :
Návrhovou komisi ve složení: Mgr.Hrušková, Mgr.Staňková Ph.D., p.Drenková

2.Projednali :
2.1. Navržený program 8. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 7.rozpočtové opatření v roce 2019
2.7. Různé:
a) Odmítnutí dotace na realizaci akce „Sběrný dvůr – 1. etapa Březová“
b) Bezúplatný převod pozemků – směna Lesy ČR

3.Berou na vědomí :
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2020
3.4. Informace k novému Územnímu plánu města Březová

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č. 73/19
ZM schvaluje tento program 8. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. 
Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. 
Zpráva o činnosti výborů
5. 
Kontrola úkolů
6. 
Interpelace občanů
7. rozpočtové opatření v roce 2019
8. 
Různé

Usnesení č.74/19
ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření v roce 2019.

Usnesení č.75/19
ZM neschvaluje přijetí dotace v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3 „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“, specifické cíle 3.2 – Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadu na realizaci akce „Sběrný dvůr – 1. etapa Březová“.

Důvodem pro neschválení přijetí dotace je nedostatečná výše.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.76/19
ZM schvaluje záměr bezúplatného převodu – pozbytí níže uvedených pozemků v majetku města Březová:

p.č.    k.ú.           Výměra           Druh pozemku

1152/1 Smrkovec u Březové 23823 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace
1159/1 Smrkovec u Březové 884 m2  ostatní plocha - ostatní komunikace
1170/1 Smrkovec u Březové 551 m2  ostatní plocha - ostatní komunikace
1179   Smrkovec u Březové 288 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace
1208   Smrkovec u Březové 4535 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace
1209   Smrkovec u Březové 3422 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace
1210/1 Smrkovec u Březové 17235 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace
320/4  Žitná   10606 m2 lesní pozemek 
377/3  Žitná   3265 m2   lesní pozemek
386/11 Žitná   1519 m2   lesní pozemek
568/2  Žitná   7236 m2   lesní pozemek
568/3  Žitná   1358 m2   lesní pozemek
1010   Žitná    946 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1011/2 Žitná   1510 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1011/3 Žitná    217 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1015   Žitná    844 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1017   Žitná   2796 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1018   Žitná   1145 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1023   Žitná   4606 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1027/2 Žitná   450 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1032   Žitná   105 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1044   Žitná   1647 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1046   Žitná   2032 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1047/2 Žitná   384 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1048/1 Žitná   1409 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1048/4 Žitná   952 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1049/1 Žitná   151 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1050   Žitná   504 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1051   Žitná   3507 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1057/3 Žitná     51 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1065/2 Žitná   2704 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1069   Žitná   1632 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1070   Žitná   1235 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
Celkem :       103549 m2
ve prospěch společnosti Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08.

Usnesení č.77/19
ZM schvaluje bezúplatný převod - nabytí níže uvedených pozemků (jejich části dle níže uvedené výměry)  od společnosti Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové:

p.č.      k.ú.                 Výměra     Druh pozemku
408/1     Březová u Sokolova  40 075 m2 lesní pozemek
524       Březová u Sokolova  13 448 m2  lesní pozemek
518/1     Březová u Sokolova  7 055 m2 trvalý travní porost
496/1     Březová u Sokolova  1 362 m2 lesní pozemek Drahotín
651/4     Kamenice u Březové  15 000 m2 trvalý travní porost
Celkem :                     76 940m2

 

V Březové dne 22.10.2019

Schválili:

 

               _______________________                                             ________________________                                                                     Jaroslav Bělíček                                                                     Miroslav Bouda
                    místostarosta města                                                                  starosta města

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 29. 10. 2019 9:47