Počasí na Březové

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4
NOVOROČNÍ VÝŠLAP 2020
5
6 7 8 9 10 11 12
13
Chraňte sebe i své blízké
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
Pozvánka na 1. jednání Zastupitelstva města Březová
28 29 30 31
PLES MĚSTA BŘEZOVÁ 2020
1 2
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 8. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 21.10.2019

8. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 21.10.2019Vyvěšeno: 29. 10. 2019
Sejmuto:

USNESENÍ
z  8. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 21.10.2019 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva
1.Volí :
Návrhovou komisi ve složení: Mgr.Hrušková, Mgr.Staňková Ph.D., p.Drenková

2.Projednali :
2.1. Navržený program 8. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 7.rozpočtové opatření v roce 2019
2.7. Různé:
a) Odmítnutí dotace na realizaci akce „Sběrný dvůr – 1. etapa Březová“
b) Bezúplatný převod pozemků – směna Lesy ČR

3.Berou na vědomí :
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2020
3.4. Informace k novému Územnímu plánu města Březová

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č. 73/19
ZM schvaluje tento program 8. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. 
Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. 
Zpráva o činnosti výborů
5. 
Kontrola úkolů
6. 
Interpelace občanů
7. rozpočtové opatření v roce 2019
8. 
Různé

Usnesení č.74/19
ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření v roce 2019.

Usnesení č.75/19
ZM neschvaluje přijetí dotace v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3 „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“, specifické cíle 3.2 – Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadu na realizaci akce „Sběrný dvůr – 1. etapa Březová“.

Důvodem pro neschválení přijetí dotace je nedostatečná výše.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

Usnesení č.76/19
ZM schvaluje záměr bezúplatného převodu – pozbytí níže uvedených pozemků v majetku města Březová:

p.č.    k.ú.           Výměra           Druh pozemku

1152/1 Smrkovec u Březové 23823 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace
1159/1 Smrkovec u Březové 884 m2  ostatní plocha - ostatní komunikace
1170/1 Smrkovec u Březové 551 m2  ostatní plocha - ostatní komunikace
1179   Smrkovec u Březové 288 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace
1208   Smrkovec u Březové 4535 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace
1209   Smrkovec u Březové 3422 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace
1210/1 Smrkovec u Březové 17235 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace
320/4  Žitná   10606 m2 lesní pozemek 
377/3  Žitná   3265 m2   lesní pozemek
386/11 Žitná   1519 m2   lesní pozemek
568/2  Žitná   7236 m2   lesní pozemek
568/3  Žitná   1358 m2   lesní pozemek
1010   Žitná    946 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1011/2 Žitná   1510 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1011/3 Žitná    217 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1015   Žitná    844 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1017   Žitná   2796 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1018   Žitná   1145 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1023   Žitná   4606 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1027/2 Žitná   450 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1032   Žitná   105 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1044   Žitná   1647 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1046   Žitná   2032 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1047/2 Žitná   384 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1048/1 Žitná   1409 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1048/4 Žitná   952 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1049/1 Žitná   151 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1050   Žitná   504 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1051   Žitná   3507 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1057/3 Žitná     51 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1065/2 Žitná   2704 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1069   Žitná   1632 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
1070   Žitná   1235 m2   ostatní plocha - ostatní komunikace
Celkem :       103549 m2
ve prospěch společnosti Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08.

Usnesení č.77/19
ZM schvaluje bezúplatný převod - nabytí níže uvedených pozemků (jejich části dle níže uvedené výměry)  od společnosti Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové:

p.č.      k.ú.                 Výměra     Druh pozemku
408/1     Březová u Sokolova  40 075 m2 lesní pozemek
524       Březová u Sokolova  13 448 m2  lesní pozemek
518/1     Březová u Sokolova  7 055 m2 trvalý travní porost
496/1     Březová u Sokolova  1 362 m2 lesní pozemek Drahotín
651/4     Kamenice u Březové  15 000 m2 trvalý travní porost
Celkem :                     76 940m2

 

V Březové dne 22.10.2019

Schválili:

 

               _______________________                                             ________________________                                                                     Jaroslav Bělíček                                                                     Miroslav Bouda
                    místostarosta města                                                                  starosta města

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 29. 10. 2019 9:47