Počasí na Březové

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4
NOVOROČNÍ VÝŠLAP 2020
5
6 7 8 9 10 11 12
13
Chraňte sebe i své blízké
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
Pozvánka na 1. jednání Zastupitelstva města Březová
28 29 30 31
PLES MĚSTA BŘEZOVÁ 2020
1 2
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 7. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 23. 9. 2019

7. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 23. 9. 2019Vyvěšeno: 24. 9. 2019
Sejmuto:

USNESENÍ

ze 7. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 23.9.2019 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva
1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení: Mgr.Hrušková, p.Jiříček, p.Suchý

2.Projednali:
2.1. Navržený program 7. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 6.rozpočtové opatření v roce 2019
2.7. Základní ceny za prodej pozemků
2.8. Různé:
a)Individuální dotace FK Olympie
b)Záměr prodeje částí pozemků p.č.421/44 a 443/1 v k.ú.Březová  c)Záměr prodeje pozemku p.č.942/3 v k.ú.Lobzy 
d)Záměr prodeje pozemku p.č.365/19  v k.ú.Vranov
e)Záměr prodeje nebytových prostor (část přízemí + sklepních 
  prostor) v čp.155 ul.Smetanova
f)Zrušení usn.č.52/19 - prodej sněžného skútru
g)Prodej sněžného skútru LYNX typ L, RZ 1K2736

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:
Usnesení č.63/19

ZM schvaluje tento program 7. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 6. rozpočtové opatření v roce 2019
8. Základní ceny za prodej pozemků
9. Různé

Usnesení č.64/19
ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření v roce 2019. 

Usnesení č.65/19
ZM schvaluje základní ceny za prodej pozemků pro toto volební období, včetně postupu při schvalování jejich prodeje dle předloženého návrhu.

Usnesení č.66/19
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 365.000,-- Kč z rozpočtu města Březová v roce 2019 FK Olympie Březová, z.s. na pokrytí nákladů A mužstva FK Olympie v divizi ČR - podzimní část v roce 2019. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 365.000,-- Kč s FK Olympie Březová, z.s. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.67/19
ZM schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č.421/44 a 443/1 o výměře cca 400 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za daných podmínek za cenu 200,--Kč/m2. 

Usnesení č.68/19
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.942/3 o výměře 484 m2 v k.ú.Lobzy u Březové.

Usnesení č.69/19
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.365/19 o výměře 290 m2 v k.ú.Vranov u Rovné za cenu 120,--Kč/m2.

Usnesení č.70/19
ZM schvaluje záměr prodeje nebytových prostor (část přízemí + sklepních prostor) v čp.155 ul.Smetanova o výměře 296,9 m2 za cenu dle znaleckého posudku s podmínkou, že budou zajištěny skladovací prostory pro materiál a techniku v majetku města.

Usnesení č.71/19
ZM ruší své usn.č.52/19 - prodej sněžného skútru LYNX typ L, RZ 1K2736. 

Usnesení č.72/19
ZM schvaluje prodej sněžného skútru LYNX typ L, RZ 1K2736, formou výběrového řízení tzv.obálkovou metodou. Bližší technické informace je možné získat u p.Smíška, pracovníka MěÚ. Minimální prodejní cena je stanovena na 38.000,--Kč (včetně DPH). Vozidlo bude prodáno uchazeči s nejvyšší podanou nabídkou. Nabídka musí obsahovat jméno a příjmení, bydliště, kontakt, nabídkovou cenu. Obálka musí být označena „Neotvírat – nabídka na odkup sněžného skútru“. Nabídka bude podána na Městský úřad, podatelna do 18.10.2019 do 13.00 hodin. O vhodném uchazeči rozhodne ZM na svém nejbližším zasedání. Předání vozidla proběhne až po úplné úhradě kupní ceny. 

 

V Březové dne 24.9.2019

Schválili:

 

     _______________________        _________________________

          Jaroslav Bělíček                Miroslav Bouda

          místostarosta města             starosta města


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 24. 09. 2019 20:45