Počasí na Březové

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Pozvánka na posezení s kapelou WOHLUCHLO
Setkání harmonikářů Březová 2020 - NOVÝ TERMÍN
13
14 15 16 17 18 19
MČR V BIKETRIALU 2020
20
21
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Březová
22 23 24 25
Film "Bábovky" - promítání s besedou
26 27
28 29
Mezinárodní den seniorů - Petr Nárožný a jeho kamarádi - ZRUŠENO
30 1 2 3
TRADIČNÍ PODZIMNÍ CYKLOVÝŠLAP
4
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 7. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 23. 9. 2019

7. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 23. 9. 2019Vyvěšeno: 24. 9. 2019
Sejmuto:

USNESENÍ

ze 7. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 23.9.2019 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva
1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení: Mgr.Hrušková, p.Jiříček, p.Suchý

2.Projednali:
2.1. Navržený program 7. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 6.rozpočtové opatření v roce 2019
2.7. Základní ceny za prodej pozemků
2.8. Různé:
a)Individuální dotace FK Olympie
b)Záměr prodeje částí pozemků p.č.421/44 a 443/1 v k.ú.Březová  c)Záměr prodeje pozemku p.č.942/3 v k.ú.Lobzy 
d)Záměr prodeje pozemku p.č.365/19  v k.ú.Vranov
e)Záměr prodeje nebytových prostor (část přízemí + sklepních 
  prostor) v čp.155 ul.Smetanova
f)Zrušení usn.č.52/19 - prodej sněžného skútru
g)Prodej sněžného skútru LYNX typ L, RZ 1K2736

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:
Usnesení č.63/19

ZM schvaluje tento program 7. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 6. rozpočtové opatření v roce 2019
8. Základní ceny za prodej pozemků
9. Různé

Usnesení č.64/19
ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření v roce 2019. 

Usnesení č.65/19
ZM schvaluje základní ceny za prodej pozemků pro toto volební období, včetně postupu při schvalování jejich prodeje dle předloženého návrhu.

Usnesení č.66/19
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 365.000,-- Kč z rozpočtu města Březová v roce 2019 FK Olympie Březová, z.s. na pokrytí nákladů A mužstva FK Olympie v divizi ČR - podzimní část v roce 2019. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 365.000,-- Kč s FK Olympie Březová, z.s. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č.67/19
ZM schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č.421/44 a 443/1 o výměře cca 400 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za daných podmínek za cenu 200,--Kč/m2. 

Usnesení č.68/19
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.942/3 o výměře 484 m2 v k.ú.Lobzy u Březové.

Usnesení č.69/19
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.365/19 o výměře 290 m2 v k.ú.Vranov u Rovné za cenu 120,--Kč/m2.

Usnesení č.70/19
ZM schvaluje záměr prodeje nebytových prostor (část přízemí + sklepních prostor) v čp.155 ul.Smetanova o výměře 296,9 m2 za cenu dle znaleckého posudku s podmínkou, že budou zajištěny skladovací prostory pro materiál a techniku v majetku města.

Usnesení č.71/19
ZM ruší své usn.č.52/19 - prodej sněžného skútru LYNX typ L, RZ 1K2736. 

Usnesení č.72/19
ZM schvaluje prodej sněžného skútru LYNX typ L, RZ 1K2736, formou výběrového řízení tzv.obálkovou metodou. Bližší technické informace je možné získat u p.Smíška, pracovníka MěÚ. Minimální prodejní cena je stanovena na 38.000,--Kč (včetně DPH). Vozidlo bude prodáno uchazeči s nejvyšší podanou nabídkou. Nabídka musí obsahovat jméno a příjmení, bydliště, kontakt, nabídkovou cenu. Obálka musí být označena „Neotvírat – nabídka na odkup sněžného skútru“. Nabídka bude podána na Městský úřad, podatelna do 18.10.2019 do 13.00 hodin. O vhodném uchazeči rozhodne ZM na svém nejbližším zasedání. Předání vozidla proběhne až po úplné úhradě kupní ceny. 

 

V Březové dne 24.9.2019

Schválili:

 

     _______________________        _________________________

          Jaroslav Bělíček                Miroslav Bouda

          místostarosta města             starosta města


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 24. 09. 2019 20:45