Počasí na Březové

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Pozvánka na posezení s kapelou WOHLUCHLO
Setkání harmonikářů Březová 2020 - NOVÝ TERMÍN
13
14 15 16 17 18 19
MČR V BIKETRIALU 2020
20
21
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Březová
22 23 24 25
Film "Bábovky" - promítání s besedou
26 27
28 29
Mezinárodní den seniorů - Petr Nárožný a jeho kamarádi - ZRUŠENO
30 1 2 3
TRADIČNÍ PODZIMNÍ CYKLOVÝŠLAP
4
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 6. jednání ZM Březová ze dne 24. 6. 2019

6. jednání ZM Březová ze dne 24. 6. 2019Vyvěšeno: 25. 6. 2019
Sejmuto:

USNESENÍ

ze 6. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 24.6.2019 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí:

Návrhovou komisi ve složení: Mgr.Hrušková, Mgr.Staňková Ph.D., p.Drenková 

2.Projednali:
2.1. Navržený program 6. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 3.rozpočtové opatření v roce 2019
2.7. Různé:   

a) Prodej sněžného skútru
b) Prodej pozemku p.č.352/30 v k.ú.Kostelní Bříza
c) Prodej pozemků p.č.501 a p.č.223/2 v k.ú.Březová
d) Prodej pozemků p.č.421/76 a p.č.421/77 v k.ú. Březová
e) Odkoupení pozemků p.č.1066 a p.č. 1067 o výměře 33 m2 v k.ú.Rudolec
f) Prodej pozemku p.č.38/10 v k.ú. Rudolec
g) Úvěr k financování investičních a neinvestičních záměrů

3.Berou na vědomí:

3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.50/19
ZM schvaluje tento program 6. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 3. rozpočtové opatření v roce 2019
8. Různé

Usnesení č.51/19
ZM schváluje 3. rozpočtové opatření v roce 2019.

Usnesení č.52/19
ZM schvaluje prodej sněžného skútru LYNX typ L, RZ 1K2736, formou výběrového řízení tzv.obálkovou metodou. Bližší technické informace je možné získat u p.Smíška, pracovníka MěÚ. Minimální prodejní cena je stanovena dle znaleckého posudku č.2703/03/19 na 99.700,--Kč (včetně DPH). Vozidlo bude prodáno uchazeči s nejvyšší podanou nabídkou. Nabídka musí obsahovat jméno a příjmení, bydliště, kontakt, nabídkovou cenu. Obálka musí být označena „Neotvírat – nabídka na odkup sněžného skútru“. Nabídka bude podána na Městský úřad, podatelna a lhůta končí 29.7.2019 v 16.00 hodin. O vhodném uchazeči rozhodne ZM na svém nejbližším zasedání. Předání vozidla proběhne až po úplné úhradě kupní ceny. 

Usnesení č.53/19
ZM schvaluje prodeje pozemku p.č.352/30 o výměře 164 m2 v k.ú.Kostelní Bříza manželům P. a V.S. za cenu 120,--Kč/m2.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.54/19
ZM schvaluje prodej pozemků p.č.501 o výměře 187 m2 a p.č.223/2 o výměře 160 m2 v k.ú.Březová u Sokolova p.B.I. za kupní cenu 160,--Kč/m2. ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.55/19
ZM schvaluje prodej pozemků p.č.421/76 o výměře 241 m2 a p.č.421/77 o výměře 365 m2 v k.ú. Březová u Sokolova p.Č.J. za cenu 160,-Kč/m2.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.56/19
ZM schvaluje odkoupení pozemků p.č.1066 o výměře 495 m2 a p.č. 1067 o výměře 33 m2 v k.ú.Rudolec u Březové za cenu 100,--Kč/m2 od p.S.F. ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.57/19
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.38/10 o výměře 76 m2 v k.ú. Rudolec u Březové p.S.F.za cenu 100,--Kč/m2.
ZM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení č.58/19
Na základě indikativní nabídky České spořitelny na poskytnutí úvěru k financování investičních a neinvestičních záměrů ze dne 20. 6. 2019 ZM schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 12.500.000 Kč na financování investičních akcí „Hřbitov Březová“, „Kaple na hřbitově Březová“, „Přístřešky na popelnice ve městě Březová“, „Rekonstrukce VO Březová – Drahotín“ a neinvestičních akcí v rámci provozního rozpočtu „Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Březová“ a „Komunikace a parkoviště (Březová, Černý Mlýn, Kamenice).
ZM schvaluje uzavření smlouvy s Českou spořitelnou. a.s. o přijetí úvěru ve výši 12.500.000 Kč k financování investičních a neinvestičních záměrů města dle indikativní nabídky ze dne 20. 6. 2019: čerpání úvěru do 31. 12. 2019, splácení úvěru od 31. 1. 2020 do 30. 6. 2021, pravidelné měsíční splátky, úroková sazba 1M PRIBOR + 0,10% p.a., správa a vedení úvěrového obchodu 100,00 Kč měsíčně, bez ručení, mimořádná splátka úvěru nebo předčasné splacení úvěru zdarma, ostatní související služby zdarma.
ZM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

 

Schválili:  Miroslav Bouda, starosta města

            Jaroslav Bělíček, místostarosta města

 

V Březové dne 25.6.2019

Zapsala: Jana Kašparová

 

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 25. 06. 2019 14:16