Počasí na Březové

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4
NOVOROČNÍ VÝŠLAP 2020
5
6 7 8 9 10 11 12
13
Chraňte sebe i své blízké
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
Pozvánka na 1. jednání Zastupitelstva města Březová
28 29 30 31
PLES MĚSTA BŘEZOVÁ 2020
1 2
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 9. jednání ZM Březová ze dne 17. 12. 2018

9. jednání ZM Březová ze dne 17. 12. 2018Vyvěšeno: 18. 12. 2018
Sejmuto:

USNESENÍ z  9. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 17.12.2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ


Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení: p.Jiříček, p.Suchý, Mgr.Hrušková

2.Projednali:
2.1. Navržený program 9. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 6.rozpočtové opatření v roce 2018
2.7. Rozpočtové provizorium pro rok 2019
2.8. Termíny jednání ZM v roce 2019

Různé: 

  1. Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města
  2. Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, spol.organizacím, sportovním reprezentantům, funkcionářům
  3. Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie
  4. Veřejnoprávní smlouva s Obcí Těšovice o zajištění požární ochrany
  5. Veřejnoprávní smlouva s Obcí Rovná o zajištění požární ochrany
  6. Veřejnoprávní smlouva s Obcí Dolní Rychnov o zajištění požární ochrany
  7. Zajištění městské hromadné dopravy od 1.1.2019 do 18.1.2019

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:
Usnesení č.86/18

ZM schvaluje tento program 9. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 6. rozpočtové opatření v roce 2014
8. Rozpočtové provizorium pro rok 2019
9. Termíny jednání ZM v roce 2019
10.Různé

Usnesení č.87/18
ZM schvaluje 6.rozpočtové opatření v roce 2018.

Usnesení č.88/18
ZM schvaluje, v souladu se směrnicí ZM Březová č. 4/2006, tato pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2019:
1. Provozní výdaje v jednotlivých střediscích se povolují podle upraveného rozpočtu roku 2018,
2. Splátky úvěrů budou prováděny dle podmínek úvěrových smluv,
3. Povoluje se čerpání investičních výdajů v celkové výši 9.980 tis. Kč dle tabulkové přílohy
4. V rámci provozních prostředků se dále se povoluje čerpání v těchto položkách, které nebyly součástí rozpočtu 2018:
Stř./org. 2161 Integrované obce:
Revitalizace veřejné zeleně K. Bříza (Zámecký park – studie, žádost o dotaci...) do 150.000,00 Kč
Revitalizace Rudolecké rokle do 200.000,00 Kč           

Usnesení č.89/18
ZM schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva města na rok 2019 dle předloženého návrhu.

Usnesení č.90/18
Na základě Nařízení vlády č.202/2018 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č.318/2017 Sb. ZM schvaluje s účinností od 1.1.2019 měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města tj. místostarostovi města, členům rady města, členům zastupitelstva města, předsedům výborů a komisí města a ostatním členům výborů a komisí tak, jak jsou navrženy. U souběhu výkonu funkcí bude vyplácena odměna jen za jednu funkci, vždy ta nejvyšší. 

Usnesení č.91/18
ZM schvaluje finanční odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, spol.organizacím, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd. v celkové výši do 90.000,--Kč
ZM pověřuje rozdělením této částky RM na lednovém jednání.

Usnesení č.92/18
ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské policie mezi Městem Sokolov a Městem Březová.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.             

Usnesení č.93/18
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Březová a Obcí Těšovice o zajištění požární ochrany v jejím katastrálním území.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.             

Usnesení č.94/18
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Březová a Obcí Rovná o zajištění požární ochrany v jejím katastrálním území.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.              

Usnesení č.95/18
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Březová a Obcí Dolní Rychnov o zajištění požární ochrany v jejím katastrálním území.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.96/18
ZM schvaluje:

  1. Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dopravce zajišťující provoz městské hromadné dopravy v sokolovské aglomeraci od 1.1.2019 do 18.1.2019 společnosti LIGNETA autobusy, s.r.o. IČO 26315963, Severní 872/15, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary.
  2. Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou podle zák.č.194/2010 Sb.o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů na přechodné období od 1.1.2019 do 18.1.2019 dopravce: LIGNETA autobusy, s.r.o. IČO 26315963, Severní 872/15, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary, která je přílohou č.1 tohoto usnesení.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

V Březové dne 18.12.2018

Schválili: 
Jaroslav Bělíček, místostarosta města
Miroslav Bouda, starosta města

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 31. 01. 2019 14:30