Počasí na Březové

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
KÁCENÍ MÁJKY 2020
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 9. jednání ZM Březová ze dne 17. 12. 2018

9. jednání ZM Březová ze dne 17. 12. 2018Vyvěšeno: 18. 12. 2018
Sejmuto:

USNESENÍ z  9. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 17.12.2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ


Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení: p.Jiříček, p.Suchý, Mgr.Hrušková

2.Projednali:
2.1. Navržený program 9. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 6.rozpočtové opatření v roce 2018
2.7. Rozpočtové provizorium pro rok 2019
2.8. Termíny jednání ZM v roce 2019

Různé: 

  1. Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města
  2. Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, spol.organizacím, sportovním reprezentantům, funkcionářům
  3. Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie
  4. Veřejnoprávní smlouva s Obcí Těšovice o zajištění požární ochrany
  5. Veřejnoprávní smlouva s Obcí Rovná o zajištění požární ochrany
  6. Veřejnoprávní smlouva s Obcí Dolní Rychnov o zajištění požární ochrany
  7. Zajištění městské hromadné dopravy od 1.1.2019 do 18.1.2019

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:
Usnesení č.86/18

ZM schvaluje tento program 9. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 6. rozpočtové opatření v roce 2014
8. Rozpočtové provizorium pro rok 2019
9. Termíny jednání ZM v roce 2019
10.Různé

Usnesení č.87/18
ZM schvaluje 6.rozpočtové opatření v roce 2018.

Usnesení č.88/18
ZM schvaluje, v souladu se směrnicí ZM Březová č. 4/2006, tato pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2019:
1. Provozní výdaje v jednotlivých střediscích se povolují podle upraveného rozpočtu roku 2018,
2. Splátky úvěrů budou prováděny dle podmínek úvěrových smluv,
3. Povoluje se čerpání investičních výdajů v celkové výši 9.980 tis. Kč dle tabulkové přílohy
4. V rámci provozních prostředků se dále se povoluje čerpání v těchto položkách, které nebyly součástí rozpočtu 2018:
Stř./org. 2161 Integrované obce:
Revitalizace veřejné zeleně K. Bříza (Zámecký park – studie, žádost o dotaci...) do 150.000,00 Kč
Revitalizace Rudolecké rokle do 200.000,00 Kč           

Usnesení č.89/18
ZM schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva města na rok 2019 dle předloženého návrhu.

Usnesení č.90/18
Na základě Nařízení vlády č.202/2018 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č.318/2017 Sb. ZM schvaluje s účinností od 1.1.2019 měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města tj. místostarostovi města, členům rady města, členům zastupitelstva města, předsedům výborů a komisí města a ostatním členům výborů a komisí tak, jak jsou navrženy. U souběhu výkonu funkcí bude vyplácena odměna jen za jednu funkci, vždy ta nejvyšší. 

Usnesení č.91/18
ZM schvaluje finanční odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, spol.organizacím, sportovním reprezentantům, funkcionářům atd. v celkové výši do 90.000,--Kč
ZM pověřuje rozdělením této částky RM na lednovém jednání.

Usnesení č.92/18
ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské policie mezi Městem Sokolov a Městem Březová.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.             

Usnesení č.93/18
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Březová a Obcí Těšovice o zajištění požární ochrany v jejím katastrálním území.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.             

Usnesení č.94/18
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Březová a Obcí Rovná o zajištění požární ochrany v jejím katastrálním území.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.              

Usnesení č.95/18
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Březová a Obcí Dolní Rychnov o zajištění požární ochrany v jejím katastrálním území.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č.96/18
ZM schvaluje:

  1. Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dopravce zajišťující provoz městské hromadné dopravy v sokolovské aglomeraci od 1.1.2019 do 18.1.2019 společnosti LIGNETA autobusy, s.r.o. IČO 26315963, Severní 872/15, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary.
  2. Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou podle zák.č.194/2010 Sb.o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů na přechodné období od 1.1.2019 do 18.1.2019 dopravce: LIGNETA autobusy, s.r.o. IČO 26315963, Severní 872/15, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary, která je přílohou č.1 tohoto usnesení.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů.

V Březové dne 18.12.2018

Schválili: 
Jaroslav Bělíček, místostarosta města
Miroslav Bouda, starosta města

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 31. 01. 2019 14:30