Počasí na Březové

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31
BŘEZOVSKÁ METALOVÁ NOC
FK Olympie Březová x SK Český Brod
1
2 3 4 5 6 7 8
FK Olympie Březová x FK Loket, z.s.
9 10 11 12 13 14
Březovák Fest 2019
FK Olympie Březová x FK Meteor Praha
VELKÁ CENA BŘEZOVÉ v zápase řecko-římském
15
16 17
Cestovatelská přednáška PLACHETNICÍ PO JADRANU
18 19 20 21
MČR ve střelbě z praku 2019
22
FK Olympie Březová x SK Kraslice
23
Pozvánka na 7. jednání Zastupitelstva města Březová
24 25 26 27 28
FK Olympie Březová x SK Slaný
Zájezd pro veřejnost - pevnost Terezín, zámek a město Mělník
29
30 1
Mezinárodní den seniorů - Čupr Baby
2 3 4 5
Očkování psů proti vzteklině
PODZIMNÍ CYKLOVÝŠLAP
Zájezd na muzikál "Čarodějka"
6
FK Olympie Březová x DDM Stará Role
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 8. jednání ZM Březová ze dne 26. listopadu 2018

8. jednání ZM Březová ze dne 26. listopadu 2018Vyvěšeno: 28. 11. 2018
Sejmuto:

USNESENÍ z  8. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 26.11.2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ


Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení: p.Boukal, Bc.Nikodém, Bc.Kortus

2.Projednali:
2.1. Navržený program 8. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Jednací řády výborů a ZM
2.7. Jmenování, zřízení výborů pro volební období 2018- 2022    
2.8. 5.rozpočtové opatření v roce 2018
2.9. Různé: 
a) Zrušení usn.č.72/17 ze dne 30.10.2017 (prodej pozemku)
b) Prodloužení lhůty pro koupi půdního bytu
c) Prodej bytu č.9 v čp.84 ul.Sklářská
d) Delegace na valnou hromadu Vodohospodářského sdružení měst a obcí
e) Delegace na valnou hromadu Sokolovské vodárenské s.r.o.

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.76/18
ZM schvaluje tento program 8. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Jednací řády výborů a ZM
8. Jmenování, zřízení výborů pro volební období 2018- 2022
9. 5. rozpočtové opatření v roce 2018
10.Různé

Usnesení č.77/18
ZM schvaluje jednací řády Zastupitelstva města a výborů pro volební období 2018-2022.

Usnesení č.78/18
V souladu se zák.č.128/2000 Sb. o obcích ZM zřizuje pro volební období 2018-2022:

  • výbor finanční (3 členy)
  • výbor kontrolní (5 členů)

Usnesení č.79/18
ZM odvolává dosavadní předsedy a členy výborů, kteří vykonávali své funkce ve volebním období 2014-2018.
ZM jmenuje předsedy a členy výborů pro volební období 2018-2022:              

Finanční výbor
předsedkyně   Šafnerová Květoslava
tajemník   Zubr Martin
členové   Mgr.Bedeč Michal, Mgr.Halčinská Milena    

Kontrolní výbor
předseda   Boukal Lubomír
tajemnice   Musilová Libuše
členové   Ing.Pokluda Radomír, Vytisková Dagmar, Kročáková Marie, Kašíková Marie

Usnesení č.80/18
ZM schvaluje 5.rozpočtové opatření v roce 2018.              

Usnesení č.81/18
ZM schvaluje zrušení usn.č.72/17 ze dne 30.10.2017, kterým byl schválen záměr prodeje části pozemku p.č.38/1 o výměře 20 m2 v k.ú.Březová u Sokolova.

Usnesení č.82/18
ZM schvaluje prodloužení lhůty pro koupi půdního bytu č.9 čp.84 v ul. Sklářská do 30.11.2018.             

Usnesení č.83/18
ZM schvaluje prodej bytu č.9 v čp.84 ul.Sklářská p.A.P. za cenu 171.301,29 Kč.

Usnesení č.84/18
ZM podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:
1.jakožto člen VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ SOKOLOVSKA,IČ 491 63 451, se sídlem Sokolov, Nádražní 544, PSČ 356 01,deleguje jako zástupce města (obce) pro výkon všech práv člena starostu města p.Miroslava Boudu, přičemž tato delegace zástupce města je určena k výkonu práv člena na všech valných hromadách VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ SOKOLOVSKA konaných od udělení této delegace počínaje valnou hromadou konanou dne 14.12.2018; 2.ukládá delegovanému zástupci, aby za město jako za člena VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ SOKOLOVSKA na jednání  valné hromady, které se koná dne 14.12.2018 kladně rozhodl o

  1. schválení výše nájemného pro rok 2019 podle nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 uzavřené s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.
  2. schválení plánu investic pro rok 2019
  3. schválení rozpočtu pro rok 2019
  4. schválení personálních změn v orgánech VSMOS.           

Usnesení č.85/18
ZM podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:
1.deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., IČ 263 48 675, se sídlem v Sokolově, Svatopluka Čecha 1001, PSČ 356 01, konané dne 14.12.2018, která bude jednat o těchto záležitostech:
zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti v období 1.1.2018 – 30.9.2018,projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2019,

  1. projednání a schválení výše nájemného pro rok 2019 podle Provozní smlouvy ze dne 30.4.2003 a dle Koncesní smlouvy ze dne 22.12.2015, uzavřených s provozovatelem Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
  2. projednání a schválení plánu investic pro rok 2019,
  3. seznámení s postupem příprav provozování vodohospodářského majetku společnosti po 1.1.2021,

  jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostu města p.Jaroslava Bělíčka a 2.ukládá mu, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o
ad b)  schválení výše vodného a stočného pro rok 2019,
ad c)  schválení výše nájemného pro rok 2019 podle Provozní smlouvy ze dne 30.4.2003 a dle Koncesní smlouvy ze dne 22.12.2015, uzavřených s provozovatelem Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
ad d)  schválení plánu investic pro rok 2019.           

V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta účastnit, bude město zastupovat p.Josef Brandl, člen rady.

Schválili:  Miroslav Bouda, starosta města, Jaroslav Bělíček, místostarosta města

V Březové dne 27.11.2018
Zapsala: Jana Kašparová

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 31. 1. 2019 14:37