Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Březová (29.4.2024)
30
Náborová akce PČR KŘP KVK - Fyzické testy na nečisto DUBEN 2024
STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODEJNIC
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Filmové představení ke Dni matek
10 11 12
13
SPOLUPRÁCE SE SPOLEČNOSTÍ ČEZ
14 15
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
16
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
17 18
Březovák Fest 2024
LOBEZSKÝ TYDÝT 2024
19
20 21 22 23
BŘEZOVSKÁ SENIORSKÁ DESÍTKA 2024
24 25 26
27
Zastupitelstvo města Březová - 27.5.2024
28 29 30 31
KÁCENÍ MÁJKY 2024
1 2
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 2024

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 3. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 25. dubna 2023

3. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 25. dubna 2023Vyvěšeno: 25. 4. 2023
Sejmuto:

USNESENÍ

z 3. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 24.4.2023 v 17.00 hodin
v malém sále KD Březová

Členové zastupitelstva

 

1.Volí:

Návrhovou komisi ve složení: p. Szolar, p. Bc. Kreuzová, p. Boukal

2.Projednali:

2.1. Navržený program 3. ZM

2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

2.3. Zprávu o činnosti výborů

2.4. Kontrolu úkolů

2.5. Interpelaci občanů

2.6. 3. rozpočtové opatření v roce 2023

2.7. Různé:

 1. a) Vzdání se výslovné pravomoci
 2. b) Záměry prodejů pozemků
 3. c) Prodej pozemku
 4. d) Memorandum o společném postoji k podpoře transformace a rozvoji regionu Sokolovsko

3.Berou na vědomí:

3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

3.2. Zprávu o činnosti výborů

3.3. Informace o plánovaném pracovním jednání ZM

 

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č. 26/23

ZM schvaluje tento program 3. zasedání ZM:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 3. rozpočtové opatření v roce 2023
 8. Různé

 

Usnesení č. 27/23

ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření města v roce 2023.

 

Usnesení č. 28/23

ZM se výslovně vzdává své ad hoc vyhrazené pravomoci o rozhodování o podání žalobního návrhu na vyklizení nemovitosti.

 

Usnesení č. 29/23

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.77/1 o výměře 350 m2 v k.ú. Kamenice u Březové.

 

Usnesení č. 30/23

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.352/1 o výměře cca 185 m2 v k.ú. Kostelní Bříza.

 

Usnesení č. 31/23

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 490/4 o výměře 22 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 740,-Kč/m2.

 

Usnesení č. 32/23

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.110/11 o výměře cca 84 m2 v katastrálním území Kamenice u Březové.

 

Usnesení č. 33/23

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.110/3 o výměře cca 200 m2 v katastrálním území Kamenice u Březové za cenu 320,-Kč/m2 nebo za cenu dle tzv. ceny obvyklé, pokud bude vyšší než cena navrhovaná.

 

Usnesení č. 34/23

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.377/1 o výměře cca 1100 m2 v katastrálním území Vranov u Rovné za těchto podmínek:

-    Kupní cena 320,-Kč/m2 nebo cena dle tzv. ceny obvyklé, pokud bude vyšší, než navrhovaná cena, bude navýšena o cenu za vzrostlé dřeviny, která bude stanovena znaleckým posudkem

-    Mezi pozemky p.č.377/5 a st.p.č.127 zůstane volný pás v šíři 5-6 m pro zajištění možnosti vjezdu na zbývající část pozemku p.č.377/1

-    Geometrický plán bude před jeho schválením předložen Městu Březová k odsouhlasení (pracovní verze)

 

Usnesení č. 35/23

ZM schvaluje prodej pozemku st. p.č. 53 o výměře 12 m2 v k.ú. Rudolec u Březové za cenu 740,-Kč/m2 společnosti ČEZ Distribuce a.s. Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín.

 

Usnesení č. 36/23

ZM schvaluje uzavření Memoranda o společném postoji k podpoře transformace a rozvoji regionu Sokolovsko s Karlovarským krajem, společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., společností Synthomer a.s., městem Sokolov, obcí Bukovany, obcí Citice, obcí Dolní Nivy, obcí Dolní Rychnov, městem Habartov, obcí Chlum Svaté Maří, městem Chodov, obcí Josefov, obcí Kaceřov, obcí Královské Poříčí, obcí Lomnice, městem Nové Sedlo, obcí Staré Sedlo, městysem Svatava, obcí Tatrovice, obcí Těšovice, obcí Vintířov a obcí Vřesová, a to ve znění uvedeném v příloze k usnesení.

Zároveň bere ZM na vědomí, že Evropská komise poskytla městu Sokolovu na základě jeho žádosti technickou pomoc z programu JTP Groundwork, představující podporu a spolupráci při přípravě Plánu spravedlivé územní transformace Sokolovska.

 

Schválili: Jaroslav Bělíček, starosta města

           Miroslav Bouda, místostarosta města

 

V Březové dne 24. 4. 2023

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 25. 04. 2023 14:05