Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
POUŤ KE KAPLI SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY (20.7.2024)
Krajská soutěžní výstava mladých králíků chovatelů KK
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
2. předkolo poháru MOL cup
4

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Město Březová > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 2. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 27. března 2023

2. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 27. března 2023Vyvěšeno: 29. 3. 2023
Sejmuto:

USNESENÍ

z 2. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 27.3.2023 v 17.00 hodin v malém sále KD Březová

 

Členové zastupitelstva 

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení: p. Hrušková, p. Valachová, p. Suchý 

2.Projednali:
2.1. Navržený program 2. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 2. rozpočtové opatření v roce 2023
2.7. Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Březová, předsedům a členům komisí a výborů či dalším fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Březová
2.8. Různé:
a) Příspěvek na úpravu zevnějšku
b) Záměry prodejů pozemků
c) Žádost o dotaci na základě výzvy Program rozvoje venkova (SZIF) přes MAS Sokolovsko, o.p.s.
d) Odmítnutí dotace z programu MMR
e) Žádost o dotaci v rámci projektu „Konektivita ZŠ Březová“

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace o jednání se zástupcem firmy zajišťující fotovoltaické elektrárny na budovy nebo pozemky             města
3.4. Plánovaná revitalizace lesního pozemku ze aut. zastávkou u vjezdu do Březové
3.5. Vývoj jednání o koupi budovy Českého svazu chovatelů, Kostelní Bříza

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.16/23
ZM schvaluje tento program 2. zasedání ZM:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. 2. rozpočtové opatření v roce 2023
 8. Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Březová, předsedům a členům komisí a výborů či dalším fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Březová
 9. Různé

Usnesení č. 17/23
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření města v roce 2023. 

Usnesení č. 18/23
ZM stanovuje v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, odměny neuvolněných členů Zastupitelstva města Březová, předsedů a členů komisí a výborů či dalších fyzických osob, které nejsou členy Zastupitelstva města Březová takto:

 1. za výkon funkce neuvolněného místostarosty města 32.501,-- Kč/měsíčně;
 1. za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města 1.200,-- Kč/měsíčně;
 1. za výkon funkce člena rady města 5.500,-- Kč/měsíčně;
 1. za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města a za výkon funkce předsedy komise rady města, který je členem zastupitelstva města 3.500,-- Kč/měsíčně;
 1. za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města, který je členem zastupitelstva města
  2.000,-- Kč/měsíčně;
 1. za výkon funkce člena komise rady města, který je členem zastupitelstva města
  1.600,-- Kč/měsíčně;
 1. za výkon funkce předsedům komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města
  3.000,-- Kč/měsíčně;
 1. za výkon funkce členům výborů, kteří nejsou neuvolněnými členy zastupitelstva města
  1.500,-- Kč/měsíčně;
 1. za výkon funkce členům komisí, kteří nejsou neuvolněnými členy zastupitelstva města
  1.000,-- Kč/měsíčně.

V případě souběhu výkonů funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje odměna jako souhrn maximálně tří odměn za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem města. Do souhrnu se nezahrnují odměny za výkon funkce člena zastupitelstva města, starosty a místostarosty.

Odměny dle tohoto usnesení budou poskytovány od 1.4.2023.

V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva města, bude odměna poskytována ode dne vzniku mandátu.

V případě jmenování do funkce předsedy nebo člena výboru, popřípadě předsedy nebo člena komise, pak bude odměna poskytována ode dne jmenování do funkce předsedy nebo člena výboru, popřípadě předsedy nebo člena komise.

Usnesení č. 19/23 
ZM schvaluje příspěvek na úpravu zevnějšku pracovníkům MěÚ, starostovi, místostarostovi a členům ZM v souvislosti s uzavíráním manželství nebo v souvislosti se zastupováním města na veřejných občanských obřadech:

-    v obřadní místnosti ve výši 500,--Kč za jednu akci nebo obřad

-    mimo obřadní místnost ve výši 700,--Kč za jednu akci nebo obřad

Usnesení č. 20/23
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku st. p.č.53 o výměře 12 m2 v k.ú. Rudolec u Březové za cenu
740,-Kč/m2. 

Usnesení č. 21/23 
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č.81/7, 81/11 a 3/4 v k.ú. Rudolec u Březové.

Usnesení č. 22/23
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 38/4 o výměře 720 m2 v k.ú. Rudolec u Březové.

Usnesení č. 23/23
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na základě výzvy z Programu rozvoje venkova (SZIF) přes MAS Sokolovsko o. p. s. (Fische č.9, s názvem Základní infrastruktura venkova).

Název projektu „Pořízení mobiliáře integrovaným obcím města Březové“. Celkové náklady projektu 500 000,- Kč. Výše dotace max 80 %.

ZM Březová dále schvaluje případné přijetí získané dotace, souhlasí s finanční spoluúčastí a pověřuje starostu města podpisem žádosti a všech potřebných dokumentů.

Usnesení č. 24/23
ZM na základě předloženého odůvodnění souhlasí s návrhem odmítnutí dotace v rámci realizace projektu „Stavební úpravy prostor MěÚ Březová – 3. NP“ - poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj, příslušný program“ 11782 – Podpora rozvoje regionů 2019+.

ZM pověřuje starostu města podpisem všech příslušných dokumentů souvisejících s odmítnutím dotace.

Usnesení č. 25/23
ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci projektu "Konektivita ZŠ Březová" (název projektu v MAP SOKRA je uveden jako: „Budování vnitřní konektivity školy Březová a zabezpečení připojení k internetu“) do Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 Výzvy č. 8/2023 - Konektivita škol - Karlovarský kraj.

Celkové způsobilé výdaje jsou ve výši 5 mil. Kč, výše podpory z OPST je 85%.

ZM Březová souhlasí s dofinancováním projektu "Konektivita ZŠ Březová" i s přijetím dotace a pověřuje starostu města podpisem žádosti a všech příslušných podkladů žádosti.

 

Schválili: Jaroslav Bělíček, starosta města

           Miroslav Bouda, místostarosta města

V Březové dne 27. 3. 2023

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 29. 03. 2023 10:49