Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
POUŤ KE KAPLI SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY (20.7.2024)
Krajská soutěžní výstava mladých králíků chovatelů KK
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
2. předkolo poháru MOL cup
4

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Město Březová > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 6. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 14. listopadu 2022

6. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 14. listopadu 2022Vyvěšeno: 18. 11. 2022
Sejmuto:

USNESENÍ

z 6. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 14.11.2022 v 17.00 hodin
v malém sále KD Březová

Členové zastupitelstva

1.Volí:

Návrhovou komisi ve složení: P. Suchý, p. Mgr. Hrušková, p. Bc. Kreuzová

 

2.Projednali:

2.1. Navržený program 6. ZM

2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

2.3. Zprávu o činnosti výborů

2.4. Kontrolu úkolů

2.5. Interpelaci občanů

2.6. Jednací řády výborů a ZM

2.7. Jmenování, zřízení výborů pro volební období 2022-2026

2.8. Směrnice č. 5/22 - Zásady poskytování cestovních náhrad členům ZM Březová  

2.9. 6. rozpočtové opatření v roce 2022

2.10. Různé:

 1. Zrušení fondu investic města
 2. Žádosti o dotace na základě plánovaných výzev Krajského úřadu Karlovarského kraje
 3. Žádost o dotaci na vybudování venkovní učebny ZŠ
 4. Prodej pozemku
 5. Záměr budoucího prodeje pozemku
 6. Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené
 7. Prominutí poplatku z prodlení za pozdní úhradu nájemného
 8. Delegace na valnou hromadu Sokolovské vodárenské s.r.o.
 9. Použití služebního vozidla i pro soukromé účely
 10. Doplnění Strategického plánu rozvoje města

 

3.Berou na vědomí:

3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

3.2. Zprávu o činnosti výborů

3.3. Informace o pracovním jednání ZM dne 28.11.2022

 

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.65/22

ZM schvaluje tento program 6. zasedání ZM:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Zpráva o činnosti výborů
 5. Kontrola úkolů
 6. Interpelace občanů
 7. Jednací řády výborů a ZM
 8. Jmenování, zřízení výborů pro volební období 2022-2026
 9. Směrnice č. č. 5/22 - Zásady poskytování cestovních náhrad členům ZM Březová
 10. 6. rozpočtové opatření v roce 2022
 11. Různé

 

Usnesení č. 66/22

ZM schvaluje jednací řády Zastupitelstva města a výborů pro volební období 2022-2026.

 

Usnesení č. 67/22

V souladu se zák.č.128/2000 Sb. o obcích ZM zřizuje pro volební období 2022-2026:

výbor finanční (5 členů)

výbor kontrolní (5 členů)

 

Usnesení č. 68/22

ZM odvolává dosavadní předsedy a členy výborů, kteří vykonávali své funkce ve volebním období 2018-2022.

ZM jmenuje předsedy a členy výborů pro volební období 2022-2026:             

 

Finanční výbor

Předsedkyně: Květoslava Šafnerová

Tajemnice: Martina Strnadová

Členové: Mgr. Ing. Bc. Jiří Krš, Mgr. Milena Halčinská, Ing. Klára Tvrdoňová Heinzová, Vojtěch Mühlrad

 

Kontrolní výbor

Předseda: Lubomír Boukal

Tajemnice: Libuše Musilová

Členové: Kročáková Marie, Kašíková Marie, Marešová Dagmar, Míznerová Marie

 

Usnesení č. 69/22

ZM schvaluje Směrnici č. 5/22 – Zásady poskytování cestovních náhrad členům ZM Březová.

 

Usnesení č. 70/22

ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření v roce 2022.             

 

Usnesení č. 71/22

ZM schvaluje zrušení fondu investic města a souhlasí s převodem obnosu finančních prostředků ze zrušeného fondu investic na běžný bankovní účet města.

 

Usnesení č. 72/22

ZM schvaluje podání žádostí o dotace (včetně případné spoluúčasti) na základě plánovaných výzev Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci:

- Podpora jednotek SDH v roce 2023

- Podpora běžeckých stop 2023/2024

- Podpora kulturních aktivit v roce 2023

- Podpora realizace opatření na ochranu před povodněmi

- Podpora a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů

- Podpora aktivit v oblasti cestovního ruchu

- Podpora prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň

- Podpora obnovy venkova 2022-2024

 

ZM schvaluje podání případných individuálních žádostí z dotačního programu Karlovarského kraje.

ZM schvaluje přijetí získaných dotací a pověřuje podpisem žádostí a dalších podkladů starostu města.

 

Usnesení č. 73/22

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci u IROP a MAS na vybudování venkovní učebny ZŠ ve výši 2.500.000 Kč (projekt, altán, vybavení, administrace), včetně spoluúčasti města. Možnost získání dotace je 95 procent.

ZM schvaluje přijetí získané dotace a pověřuje podpisem žádostí a dalších podkladů starostu města.

 

Usnesení č. 74/22

ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 651/90 o výměře 42 m2 a p.č. 651/91 o výměře 20 m2 v k.ú. Kamenice u Březové za cenu 120 Kč/m2 manželům V. a S. K.

 

Usnesení č. 75/22

ZM schvaluje záměr budoucího prodeje části pozemku p.č.408/2 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Březová u Sokolova pro budoucí výstavbu trafostanice, nutnou k vybudování a funkčnosti rozvodů el. energie pro lokalitu 22 RD v lokalitě p.p.č. 408/2 v k.ú. Březová „Štambach“. Cena za m2 bude stanovena při budoucím prodeji znaleckým posudkem.

 

Usnesení č. 76/22

ZM bere na vědomí žádost bývalého starosty města Březová pana Miroslava Boudy o proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2022 a schvaluje na základě ust. § 81a zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a žádosti podané dne 3. 11. 2022, proplacení náhrady za nevyčerpanou dovolenou za rok 2022 panu Miroslavu Boudovi.

Místostarosta požádal dle zákona o obcích o vyloučení z hlasování.

 

Usnesení č. 77/22

ZM schvaluje p. V. P. prominutí poplatku z prodlení za pozdní úhradu nájemného ve výši 102.499 Kč.

 

Usnesení č. 78/22

ZM podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích deleguje na jednání všech valných hromad společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., IČ 263 48 675, se sídlem v Sokolově, Svatopluka Čecha 1001, PSČ 356 01, které se uskuteční v období od 15.12.2022 do 31.10.2026, jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu města pana Jaroslava Bělíčka.

V případě, že by se kterékoliv valné hromady nemohl starosta města zúčastnit, bude město zastupovat
1. radní města paní Květoslava Šafnerová.

 

Usnesení č. 79/22

ZM schvaluje použití služebního vozidla Škoda Kodiaq-diesel starostou města i pro soukromé účely za těchto podmínek:

- bude vedena zvláštní evidence jízd pro soukromé účely

- měsíčně bude prováděna úhrada pohonných hmot jako součin počtu ujetých km pro soukromé účely, průměrné spotřeby dle Technického průkazu a průměrné ceny pohonných hmot v daném měsíci, a to formou srážek z měsíční odměny.

ZM pověřuje místostarostu města podpisem příslušné smlouvy.

Starosta požádal dle zákona o obcích o vyloučení z hlasování.

 

Usnesení č. 80/22

ZM schvaluje doplnění Plánu rozvoje na období 2021 – 2030 Město Březová a přidružené obce o rozšíření v rámci projektu ZŠ Březová – investice o další projekt s názvem: „Venkovní učebna ZŠ Březová“.

 

Schválili: Jaroslav Bělíček, starosta města

              Miroslav Bouda, místostarosta města

 

V Březové dne 14. 11. 2022

 

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 18. 11. 2022 17:38