Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Pozvánka na 1. řádné zasedání ZM Březová
28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ (Březen)
18
BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ (Březen)
19
BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ (Březen)
20 21
Talk-show Josefa Dvořáka
22 23 24 25
Setkání harmonikářů Březová 2023
26
27
Pozvánka na 2. řádné zasedání ZM Březová
28 29 30 31 1 2

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 2. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 28. března 2022

2. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 28. března 2022Vyvěšeno: 31. 3. 2022
Sejmuto:

USNESENÍ 

z 2. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 28.3.2022 v 17.00 hodin v malém sále KD Březová

Členové zastupitelstva

1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p. Kortus, p. Jabornická Remetová, p. Královec

2.Projednali:
2.1. Navržený program 1. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 1. rozpočtové opatření v roce 2022
2.7. Různé:
a) Záměr prodeje části pozemku p.č. 61/1 a 67 v k.ú. Březová
b) Záměr prodeje částí pozemků č.č. 421/44 a 443/1 v k.ú. Březová
c) Záměr prodeje částí pozemků p.č. 494/1 a 494/15 v k.ú. Březová
d) Záměr prodeje části pozemku p.č. 377/1 v k. ú. Březová
e) Záměr prodeje pozemku p.č. 13/2 v k. ú. Rudolec u Březové
f) Záměr prodeje pozemků p.č. 81/10 a p.č. 81/7 v k. ú. Rudolec u Březové
) Záměr prodeje části pozemku p. č. 651/22 v k. ú. Kamenice u Březové
h) Individuální dotace z rozpočtu města v roce 2022
i) Žádost o nezvyšování nájemného – nebytové prostory
j) Vyřazení nepotřebného majetku města – inventury za rok 2021
k) Souhlas se zástavní smlouvou
l) Věcné břemeno na pozemku p.č. 133/9 v k.ú. Rudolec u Březové

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
3.3. Informace o aktuálním stavu pomoci ukrajinským uprchlíkům ve městě
3.4. Zpráva z oblasti odpadového hospodářství města za rok 2021

4.Přijali tato usnesení:
Usnesení č. 16/22
ZM schvaluje tento program 2. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 1. rozpočtové opatření v roce 2022
8. Různé

Usnesení č. 17/22
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření v roce 2022.

Usnesení č. 18/22
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 61/1 o výměře cca 48 m2 a p. č. 67 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Březová u Sokolova.

Usnesení č. 19/22
ZM neschvaluje záměr prodeje částí pozemků p. č. 421/44 o výměře cca 43 m2 a p. č. 443/1 o výměře cca 16 m2 v k. ú. Březová u Sokolova.

Usnesení č. 20/22
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 494/1 a 494/15 v k. ú. Březová u Sokolova.

Usnesení č. 21/22
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 377/1 o výměře 282 m2 v k. ú. Březová u Sokolova.

Usnesení č. 22/22
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 13/2 o výměře 116 m2 v k. ú. Rudolec u Březové za cenu 120 Kč/m2.

Usnesení č. 23/22
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 81/10 o výměře 4 m2 a p. č. 81/7 o výměře 82 m2 v k. ú. Rudolec u Březové.

Usnesení č. 24/22
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 651/22 o výměře cca 65 m2 v k. ú. Kamenice u Březové za cenu 120 Kč/m2.

Usnesení č. 25/22
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 600.000,-- Kč z rozpočtu města Březová v roce 2022 FK Olympie Březová na celoroční činnost klubu a jeho družstev a na účast družstva mužů A v Divizi. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 600.000,-- Kč s FK Olympie Březová, z.s. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 26/22
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000,-- Kč z rozpočtu města Březová v roce 2022 TJ Olympie Březová na vybavení a zajištění činnosti 8 oddílů TJ Olympie Březová, údržbu sportovišť a další náklady související s činností TJ Olympie v roce 2022. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000,-- Kč s TJ Olympie Březová, z.s. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 27/22
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 40.000,-- Kč z rozpočtu města Březová v roce 2022 Pionýru, z.s. – PS Březová na úhradu energií, zajištění akcí pro děti, údržbu PTZ Bystřina a činnost v roce 2022. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 40.000,-- Kč s Pionýrem, z.s. – PS Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 28/22
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 25.000,-- Kč z rozpočtu města Březová v roce 2022 ČSCH z.s., Kostelní Bříza na obnovu výstavního fundusu, financování drobných oprav a zajištění a organizaci krajských výstav v roce 2022. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 25.000,-- Kč s ČSCH z.s. Kostelní Bříza a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 29/22
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 100.000,-- Kč z rozpočtu města Březová v roce 2022 SH ČMS - SDH Březová na zajištění oslav 130. výročí založení SDH Březová konaných dne 2.7.2022. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 100.000,-- Kč se SH ČMS - SDH Březová a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 30/22
Na základě písemné žádosti nájemce nebytového prostoru – restaurace v MFC Březová o nezvyšování nájemného od 1.2.2022 ZM u této potřebné služby pro město schvaluje nezvyšování nájmu a jeho ponechání v původní výši.

Usnesení č. 31/22
ZM schvaluje vyřazení zbytného, nepotřebného majetku dle návrhů jednotlivých dílčích inventarizačních komisí v celkové výši 1.426.933,07 Kč dle předloženého seznamu:

Účet 02210     DHM       703.885,00 Kč  rozvahový účet, proti opravkám

Účet 02810     DDHM      560.259,31 Kč  rozvahový účet

Účet 01810     DNM       124.224,85 Kč  rozvahový účet

Účet 90210     DIM       28.599,13 Kč  podrozvahový účet

Účet 90110     DDNM        9.964,78 Kč  podrozvahový účet

Usnesení č. 32/22
ZM souhlasí se zněním a podpisem zástavní smlouvy č. 35622000432.1 mezi smluvními stranami Město Březová, MONETA Money Bank, a. s. a BAUPORT s.r.o. Tato zástavní smlouva je přílohou tohoto usnesení.

ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 33/22
ZM schvaluje věcné břemeno v rozsahu stanoveném GP číslo 229-6249/2019 v souvislosti s bezúplatným převodem pozemku p.č. 133/9 v k.ú. Rudolec u Březové od Státního pozemkového úřadu, Krajský úřad pro Karlovarský kraj.

ZM pověřuje starostu podpisem příslušných dokumentů. 

Schválili: Miroslav Bouda, starosta města

           Jaroslav Bělíček, místostarosta města

V Březové dne 29. 3. 2022

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

 

Příloha usnesení č. 32-22.pdf 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 31. 03. 2022 15:17