Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
POUŤ KE KAPLI SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY (20.7.2024)
Krajská soutěžní výstava mladých králíků chovatelů KK
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
2. předkolo poháru MOL cup
4

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Město Březová > Zastupitelstvo města > Usnesení ZM > 9. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 18. prosince 2023

9. jednání Zastupitelstva města Březová ze dne 18. prosince 2023Vyvěšeno: 19. 12. 2023
Sejmuto:

USNESENÍ

z 9. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 18.12.2023 v 17.00 hodin v malém sále KD Březová

 

Členové zastupitelstva

1.Volí:

Návrhovou komisi ve složení: p. Valachová, p. Bc. Kreuzová,
p. Boukal

2.Projednali:

2.1. Navržený program 9. ZM

2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

2.3. Zprávu o činnosti výborů

2.4. Kontrolu úkolů

2.5. Interpelaci občanů

2.6. 9. rozpočtové opatření v roce 2023

2.7. Rozpočet města na rok 2024

2.8. Pravidla rozpočtového procesu na rok 2024

2.9. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2026

2.10. Termíny zasedání ZM na rok 2024

2.11. Stanovení odměn neuvolněnému místostarostovi, neuvolněným radním, neuvolněným členům Zastupitelstva města Březová, předsedům a členům komisí a výborů či dalším fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Březová.

2.12. Různé:
a) Plán práce finančního výboru na rok 2024
b) Plán práce kontrolního výboru na rok 2024
c) Odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, organizacím, sportovním reprezentantům a funkcionářům
d) Odpis – vyřazení promlčených pohledávek
e) Podání žádostí o dotaci do programu OPŽP – Sběrný dvůr Březová (výzva 59)

3.Berou na vědomí:

3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM

3.2. Zprávu o činnosti výborů

3.3. Informace o průběhu Valných hromad Sokolovské Vodárenské a Vodohospodářského sdružení obcí a měst konaných ve čtvrtek 14.12.

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č. 100/23
ZM schvaluje tento program 9. zasedání ZM:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
 4. Kontrola plnění úkolů
 5. Interpelace občanů
 6. rozpočtové opatření v roce 2023
 7. Rozpočet města na rok 2024
 8. Pravidla rozpočtového procesu na rok 2024
 9. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2026
 10. Termíny zasedání ZM na rok 2024
 11. Stanovení odměn neuvolněnému místostarostovi, neuvolněným radním, neuvolněným členům Zastupitelstva města Březová, předsedům a členům komisí a výborů či dalším fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Březová.
 12. Různé

Usnesení č. 101/23
ZM schvaluje 9. rozpočtové opatření města v roce 2023.

Usnesení č. 102/23
ZM schvaluje rozpočet města na rok 2024 dle předloženého návrhu.

Příjmy rozpočtu města 116.528,7 tis. Kč, výdaje rozpočtu města 133.941,2 tis. Kč (v tom běžném výdaje 104.576,00 tis. Kč, kapitálové výdaje 29.365,00 tis. Kč). Tvorba sociálního fondu – příjem z rozpočtu města 540,00 tis. Kč, čerpání sociálního fondu – výdaje fondu 540,00 tis. Kč. Rozpočet se schvaluje schodkový (-17.412,53 tis. Kč) a je krytý přebytky minulých let.

Usnesení č. 103/23
ZM schvaluje pravidla rozpočtového procesu v roce 2024 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 104/23
ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2026 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 105/23
ZM schvaluje termíny zasedání ZM na rok 2024 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 106/23
ZM stanuje v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů odměny neuvolněnému místostarostovi, neuvolněným radním, neuvolněným členům Zastupitelstva města Březová, předsedům a členům komisí a výborů či dalším fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Březová takto:

 1. za výkon funkce neuvolněného místostarosty města 34.000,-- Kč/měsíčně;
 1. za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města 1.500,-- Kč/měsíčně;
 1. za výkon funkce neuvolněného člena rady města 7.500,-- Kč/měsíčně;
 1. za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města a za výkon funkce předsedy komise rady města, který je členem zastupitelstva města 3.500,-- Kč/měsíčně; 
 1. za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města, který je členem zastupitelstva města 2.500,-- Kč/měsíčně;
 1. za výkon funkce člena komise rady města, který je členem zastupitelstva města 1.800,-- Kč/měsíčně;
 1. za výkon funkce členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města 1.500,-- Kč/měsíčně;
 1. za výkon funkce členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města 1.200,-- Kč/měsíčně

V případě souběhu výkonů funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje odměna jako souhrn maximálně tří odměn za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem města. Do souhrnu se nezahrnují odměny za výkon funkce člena zastupitelstva města, starosty a místostarosty.

Odměny dle tohoto usnesení budou poskytovány od 1.1.2024.

V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva města, bude odměna poskytována ode dne vzniku mandátu.

V případě jmenování do funkce předsedy nebo člena výboru, popřípadě předsedy nebo člena komise, pak bude odměna poskytována ode dne jmenování do funkce předsedy nebo člena výboru, popřípadě předsedy nebo člena komise.

Usnesení č. 107/23
ZM schvaluje plán práce finančního výboru na rok 2024.

Usnesení č. 108/23
ZM schvaluje plán práce kontrolního výboru na rok 2024.

Usnesení č. 109/23
ZM schvaluje finanční odměny aktivním občanům, členům spol. organizacím atd. v celkové výši do 60.000,-- Kč.

ZM pověřuje lednovou RM rozdělením této částky.

Usnesení č. 110/23
ZM schvaluje odpis – vyřazení promlčených pohledávek z účetní a podrozvahové evidence v celkové výši 408.595,- Kč.

Usnesení č. 111/23
ZM schvaluje podání žádostí na základě plánované výzvy OPŽP (výzva 59) na vybavení sběrného dvora Březová, ve spolupráci se společností DOMOZA projekt s. r. o., dle předložené cenové nabídky této společnosti.

ZM schvaluje příp. přijetí získané dotace a pověřuje podpisem žádosti a dalších podkladů starostu města.

 

Schválili: Jaroslav Bělíček, starosta města

           Květoslava Šafnerová, radní města

V Březové dne 18. 12. 2023

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 19. 12. 2023 20:36