Počasí na Březové

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Pozvánka na 2. zasedání ZM Březová
28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
AKTUÁLNÍ INFORMACE K NOUZOVÉMU STAVU - 18. 5. 2020
19 20 21 22 23 24
25
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Březová
26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > 9. řádné jednání RM ze dne 11. listopadu 2019

9. řádné jednání RM ze dne 11. listopadu 2019Vyvěšeno: 12. 11. 2019
Sejmuto:

USNESENÍ - ZÁPIS

z 9. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 11.11.2019 od 14.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová
____________________________________________________________________________________________________________________

 

Přítomni: p.Bouda, p.Bělíček, p.Brandl, Mgr.Bedeč, p.Šafnerová

1.Jmenování ověřovatelů: p.Šafnerová, Mgr.Bedeč 

2. Kontrola úkolů: nebyly uloženy žádné úkoly 

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 9. zasedání ZM (25.11.2019)
b) 8. rozpočtové opatření v roce 2019
c) Ceník zapůjčení „Rudolecké stodoly“
d) Aktualizace Směrnice č.4/2006 o finančním hospodaření a provádění finanční kontroly dle zák.č.320/01 Sb. o finanční kontrole 

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 4.11.2019
b) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 17.10.2019 

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální, bytové a školské ze dne 23.10.2019
b) Zápis z jednání komise pro integrované obce ze dne 25.9.2019
c) Zápis z jednání komise sportovní ze dne 30.9.2019 

6. Různé:
a) Finanční příspěvek – narození dítěte
b) Finanční příspěvek – úmrtí
c) Finanční dar – maturitní ples
d) Finanční dar – Nadace policistů a hasičů
e) Odpisy nepotřebného majetku města
f) Prodej zastaralého zařízení – notebook
g) Prodej sněžného skútru
h) Prodej nábytku v restauraci v Rudolci
i) Prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.131-132
j) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.229
k) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.231
l) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
m) Výběr zhotovitele „Malotraktor s kabinkou“
n) Delegace na valnou hromadu Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska
o) Rozpočty a výhledy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací

7. Na vědomí:
a) Zápis z jednání k provozu MHD za 2.čtvrtletí 2019 ze dne 5.9.2019
b) Zápis z pracovního setkání s Policií Sokolov-venkov a Městskou policií ze       dne 14.10.2019
c) Krátkodobý plán investic a jmenovitých oprav VOSS v roce 2020
d) Výroční zpráva o činnosti Základní školy za školní rok 2018-2019

         Hlasováno: 5 pro         Program byl schválen.

RM přijala tato usnesení:
3a) Příprava 9. zasedání ZM

Usnesení č.227/19
RM doporučuje ZM schválit tento program 9. zasedání ZM (25.11.2019):
1.  Zahájení
2.  Volba návrhové komise
3.  Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4.  Zpráva o činnosti výborů
5.  Kontrola úkolů
6.  Interpelace občanů
7.  8.rozpočtové opatření v roce 2019
8.  Různé

            Hlasováno: 5 pro         Usnesení bylo schváleno.

3b) 8.rozpočtové opatření v roce 2019

Usnesení č.228/19
RM doporučuje ZM schválit 8. rozpočtové opatření v roce 2019.

            Hlasováno: 5 pro         Usnesení bylo schváleno.

3c) Ceník zapůjčení „Rudolecké stodoly“

Usnesení č.229/19
RM schvaluje Ceník zapůjčení „Rudolecké stodoly“ platný od 1.1.2020.

            Hlasováno: 5 pro         Usnesení bylo schváleno.

3d) Aktualizace Směrnice č.4/2006 o fin. hospodaření a provádění fin. kontroly      dle zák.č.320/01 Sb. o fin. kontrole

Usnesení č.230/19
RM schvaluje aktualizaci Směrnice č.4/2006 o finančním hospodaření a provádění finanční kontroly dle zák.č.320/01 Sb. o finanční kontrole (v části C.6 se zrušuje odstavec „Fond rozvoje bydlení“).

            Hlasováno: 5 pro         Usnesení bylo schváleno.

4b) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 17.10.2019

Usnesení č.231/19
RM schvaluje finanční dar ve výši 5.000,--Kč  tanečnímu souboru Mirákl z.s. Sokolov na výdaje spojené s účastí A.F. na prestižních soutěžích. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

            Hlasováno: 5 pro         Usnesení bylo schváleno.

5a) Zápis z jednání komise sociální, bytové a školské ze dne 23.10.2019

Usnesení č.232/19
RM schvaluje přidělení bytu č.13 o velikosti 1+1 v čp.122 ul.Komenského p.Č.R. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.

            Hlasováno: 5 pro         Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č.233/19
RM schvaluje přidělení bytu č.3 o velikosti 1+1 v čp.133 na nám.Míru p.K.O. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.

            Hlasováno: 5 pro         Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č.234/19
RM ruší své usn.č.209/19 ze dne 7.10.2019 – přidělení bytu č.29 v čp.122 ul.Komenského.

            Hlasováno: 5 pro         Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č.235/19
RM schvaluje přidělení bytu č.29 o velikosti 1+0 v čp.122 ul.Komenského p.K.T. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.

            Hlasováno: 5 pro         Usnesení bylo schváleno.

6a) Finanční příspěvek – narození dítěte

Usnesení č.236/19
RM schvaluje finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením dítěte
ve výši 1.000,--Kč dle předloženého návrhu.

            Hlasováno: 5 pro         Usnesení bylo schváleno.

6b) Finanční příspěvek – úmrtí

Usnesení č.237/19
RM schvaluje finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem dle předloženého návrhu.

            Hlasováno: 5 pro         Usnesení bylo schváleno.

6c) Finanční dar – maturitní ples

Usnesení č.238/13
RM schvaluje poskytnutí finančního daru pro Studentský spolek 8.A a 6.B Gymnázia Sokolov na uspořádání maturitního plesu ve výši 4.000,--Kč.RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

            Hlasováno: 5 pro         Usnesení bylo schváleno.

6d) Finanční dar – Nadace policistů a hasičů

Usnesení č.239/19
RM schvaluje Darovací smlouvu mezi Městem Březová a Nadací policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni,Nad Štolou 3, Praha 7 na finanční dar ve výši 20.000,-- Kč.
Finanční dar bude použit na pomoc dětem policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu povolání a policistů a hasičů těžce tělesně postižených následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby nebo policistům a hasičům, případně jejich rodinám k překlenutí nepředpokládané tíživé životní situace, vzniklé ze zdravotních, či sociálních příčin nebo v důsledku živelné katastrofy. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

            Hlasováno: 5 pro         Usnesení bylo schváleno.

6e) Odpisy nepotřebného majetku města

Usnesení č.240/19
RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města dle předloženého návrhu (zálohový zdroj – rest.Rudolec, křovinořez, plakátovací tabule, venkovní vývěsní skříň, dřevěný přístřešek na popelnice – mobiliář, myčka – MFC, tablet Asus, monitor – správa) likvidací.

            Hlasováno: 5 pro         Usnesení bylo schváleno.

6f) Prodej zastaralého zařízení – notebook

Usnesení č.241/19
RM schvaluje odprodej zastaralého zařízení – notebook Acer TravelMate 5360 dle odborného odhadu za cenu 500,--Kč dle návrhu. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

            Hlasováno: 5 pro         Usnesení bylo schváleno.

6g) Prodej sněžného skútru

Usnesení č.242/19
RM doporučuje ZM schválit prodej sněžného skútru LYNX typ L, RZ 1K2736 Městu Krásno, Radniční 1 za cenu 52.000,--Kč (včetně DPH). Předání vozidla proběhne až po úplné úhradě kupní ceny. 

            Hlasováno: 5 pro         Usnesení bylo schváleno.

6h) Prodej nábytku v restauraci v Rudolci

Usnesení č.243/19
RM doporučuje ZM schválit prodej restauračního nábytku, umístěného v restauraci v Rudolci p.S.F. za cenu 63.257,--Kč. Úhrada bude provedena v 60 měsíčních splátkách ve výši 1.055 Kč, přičemž poslední ve výši 1.012,--Kč).

            Hlasováno: 5 pro         Usnesení bylo schváleno.

6i) Prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.131-132

Usnesení č.244/19
RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.131-132 na nám.Míru p.L.K. na dobu 5 let tj. od 1.12.2019 do 30.11.2024.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

            Hlasováno: 5 pro         Usnesení bylo schváleno.

6j) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.229

Usnesení č.245/19
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.229 na nám.Míru o výměře 61,08 m2.

            Hlasováno: 5 pro         Usnesení bylo schváleno.

6k) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.231

Usnesení č.246/19
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.231 na nám.Míru o výměře 116,10 m2.

            Hlasováno: 5 pro         Usnesení bylo schváleno.

6l) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Usnesení č.247/19
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby .IZ-12-0000780/SOBS VB01 na stavbu kabelového vedení NN na p.p.č.516 v k.ú.Březová u Sokolova mezi budoucím povinným z věcného břemene městem Březová a mezi budoucím oprávněným z věcného břemene ČEZ Distribuce, a.s.Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly. Věcné břemeno bude zřízeno na p.p.č.516 v k.ú.Březová u Sokolova v rozsahu 28 m2.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

            Hlasováno: 5 pro         Usnesení bylo schváleno.

6m) Výběr zhotovitele „Malotraktor s kabinkou“

Usnesení č.248/19
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky „Malotraktor s kabinkou pro potřeby MH Březová“ firmu LIVA Předslavice spol.s r.o.

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy a příslušných dokumentů.

            Hlasováno: 5 pro         Usnesení bylo schváleno.

6n)Delegace na valnou hromadu Vodohospodářského sdružení měst a

   obcí Sokolovska

Usnesení č.249/19
RM doporučuje ZM podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:

1. delegovat na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., IČ 263 48 675, se sídlem v Sokolově, Svatopluka Čecha 1001, PSČ 356 01, konané dne 13.12.2019, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti v období 1.1.2019 – 30.9.2019,
b) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2020,
c) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2020 podle Provozní smlouvy ze dne 30.4.2003 a dle Koncesní smlouvy ze dne 22.12.2015, uzavřených s provozovatelem Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
d) projednání a schválení plánu investic pro rok 2020,
e) projednání a schválení uzavření kupní smlouvy za účelem prodeje části pozemku parc.č. 1492/17 v k.ú. Sokolov
f) seznámení s postupem příprav provozování vodohospodářského majetku společnosti po 1.1.2021,
g) schválení uzavření smlouvy o prodeji a koupi části závodu z pozice vedlejšího účastníka – ručitele, jakož i z pozice jediného společníka dceřiné společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. coby kupujícího,
h) schválení převzetí ručitelského závazku za splnění povinností dceřiné společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. vyplývajících ze smlouvy o prodeji a koupi části závodu,
i) schválení uzavření smlouvy o převodu aktiv za účelem nabytí majetku pořízeného v rámci provozování ze strany Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o. jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. místostarostu města p.Jaroslava Bělíčka a

2. ukládá mu, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o 
ad b)schválení výše vodného a stočného pro rok 2020,
ad c)schválení výše nájemného pro rok 2020 podle Provozní smlouvy ze dne 30.4.2003 a dle Koncesní smlouvy ze dne 22.12.2015, uzavřených s provozovatelem Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
ad d)schválení plánu investic pro rok 2020,
ad e)schválení uzavření kupní smlouvy za účelem prodeje části pozemku parc.č. 1492/17 v k.ú. Sokolov,
ad g)schválení uzavření smlouvy o prodeji a koupi schválení uzavření smlouvy o prodeji a koupi části závodu z pozice vedlejšího účastníka – ručitele, jakož i z pozice jediného společníka dceřiné společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. coby kupujícího,
ad h)schválení převzetí ručitelského závazku za splnění povinností dceřiné společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. vyplývajících ze smlouvy o prodeji a koupi části závodu,
ad i)schválení uzavření smlouvy o převodu aktiv za účelem nabytí majetku pořízeného v rámci provozování ze strany Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o..
V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta účastnit, bude město zastupovat Mgr.Bedeč Michal

            Hlasováno: 5 pro         Usnesení bylo schváleno.

6o) Rozpočty a výhledy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací

Usnesení č.250/19
RM schvaluje rozpočet zřízené příspěvkové organizace Základní škola Březová na rok 2020.

            Hlasováno: 5 pro         Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č.251/19
RM schvaluje rozpočet zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Komenského 11 na rok 2020.

            Hlasováno: 5 pro         Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č.252/19
RM schvaluje rozpočet zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Smetanova 218 na rok 2020.

            Hlasováno: 5 pro         Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č.253/19
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu zřízené příspěvkové organizace Základní škola Březová na roky 2021-2022.

            Hlasováno: 5 pro         Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č.254/19
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Komenského 11 na roky 2021-2022.

             Hlasováno: 5 pro        Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č.255/19
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Smetanova 218 na roky 2021-2022.

            Hlasováno: 5 pro         Usnesení bylo schváleno.

Jednání ukončeno v 16.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

 

V Březové dne 12.11.2019

 

Ověřili: p.Šafnerová a Mgr.Bedeč Michal

 

Schválili: Miroslav Bouda a Jaroslav Bělíček

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 11. 12. 2019 14:27