Počasí na Březové

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Pozvánka na 2. zasedání ZM Březová
28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
AKTUÁLNÍ INFORMACE K NOUZOVÉMU STAVU - 18. 5. 2020
19 20 21 22 23 24
25
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Březová
26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > 8. řádné jednání RM ze dne 7. října 2019

8. řádné jednání RM ze dne 7. října 2019Vyvěšeno: 9. 10. 2019
Sejmuto:

USNESENÍ - ZÁPIS

z 8. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 7.10.2019
od 14.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová
_______________________________________________________________________________________________________________________
Přítomni: p.Bouda, p.Bělíček, p.Brandl, Mgr.Bedeč

Omluvena: p.Šafnerová

1.Jmenování ověřovatelů: p.Bedeč, Mgr.Brandl 

2. Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly. 

3. Hlavní zprávy:

a) Příprava 8. zasedání ZM (21.10.2019)

b) 7. rozpočtové opatření v roce 2019

c) Ceník zapůjčení nebytových prostor v KD 

4. Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 5.9.2019 

5. Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise sociální, bytové a školské ze dne 25.9.2019

b) Zápis z jednání komise pro integrované obce ze dne 19.6.2019

c) Zápis z jednání komise sportovní ze dne 9.9.2019 

6. Různé:
a) Finanční příspěvek – narození dítěte
b) Finanční příspěvek – úmrtí
c) Smlouva o sponzorství – „Březovský lístek 2019“
d) Dohoda o uznání a úhradě dluhu
e) Pronájem pozemků od Státního pozemkového úřadu v k.ú.Březová
f) Pronájem pozemku v k.ú.Březová
g) Výpůjčka pozemku v k.ú.Kamenice
h) Ukončení smlouvy o nájmu pozemku v k.ú.Kamenice
i) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.132
j) Výběr dodavatele zakázky „Projektová dokumentace + IČ - ubytovací zařízení
   na pozemku p.č.66 a 67 v k.ú.Březová“
k) Výběr dodavatele zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení,
   B
řezová-Drahotín,    Rvo III, Rvo III.1“
l) Finanční dar pro Mateřskou školu, Komenského 11
m) Řízení vozidel MěÚ pro potřeby FK Olympie
n) Odmítnutí dotace na akci „Sběrný dvůr – 1. etapa, Březová“

        Hlasováno: 4 pro           usnesení bylo schváleno

RM přijala tato usnesení:
a) Příprava 8. zasedání ZM (21.10.2019)

Usnesení č.205/19
RM doporučuje ZM schválit tento program 8. zasedání ZM (21.10.2019):
1.  Zahájení
2.  Volba návrhové komise
3.  Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4.  Zpráva o činnosti výborů
5.  Kontrola úkolů
6.  Interpelace občanů
7.  7.rozpočtové opatření v roce 2019
8.  Různé

    Hlasováno: 4 pro              usnesení bylo schváleno 

3b) 7.rozpočtové opatření v roce 2019

Usnesení č.206/19
RM doporučuje ZM schválit 7. rozpočtové opatření v roce 2019.

3c) Ceník zapůjčení nebytových prostor v KD

Usnesení č.207/19
RM schvaluje s účinností od 1.1.2020 nový Ceník zapůjčení nebytových prostor v Kulturním domě Březová dle předloženého návrhu.

     Hlasováno: 4 pro             usnesení bylo schváleno

4a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 5.9.2019

Usnesení č.208/19
RM neschvaluje finanční příspěvek do veřejné sbírky na úhradu dluhu obci Bublava a schvaluje případnou věcnou pomoc do výše 5.000,--Kč.

     Hlasováno: 4 pro             usnesení bylo schváleno

5a) Zápis z jednání komise sociální, bytové a školské ze dne 25.9.2019

Usnesení č.209/19
RM schvaluje přidělení bytu č.26 v čp.122 ul.Komenského o velikosti 1+0 p.T.S. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy po úhradě příslušné jistoty.

     Hlasováno: 4 pro             usnesení bylo schváleno

Usnesení č.210/19
RM schvaluje přidělení bytu č.3 v čp.121 ul.Komenského o velikosti 1+1 p.B.J. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy po úhradě příslušné jistoty.

     Hlasováno: 4 pro             usnesení bylo schváleno

Usnesení č.211/19
RM ruší své usnesení č.188/19 ze dne 9.9.2019 – přidělení bytu č.35 v čp.213 ul.Bezejmenná.

     Hlasováno: 4 pro             usnesení bylo schváleno

Usnesení č.212/19
RM schvaluje přidělení bytu č.35 v čp.213 ul.Bezejmenná o velikosti 1+1 p.T.S. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

      Hlasováno: 4 pro            usnesení bylo schváleno

6a)Finanční příspěvek – narození dítěte

Usnesení č.213/19
RM schvaluje finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením dítěte
ve výši 1.000,--Kč dle předloženého návrhu.

     Hlasováno: 4 pro             usnesení bylo schváleno

6b) Finanční příspěvek – úmrtí

Usnesení č.214/19
RM schvaluje finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem dle předloženého návrhu.

     Hlasováno: 4 pro             usnesení bylo schváleno

6c) Smlouva o sponzorství – „Březovský lístek 2019“

Usnesení č.215/19
RM schvaluje Smlouvu o sponzorství na „Březovský lístek 2019“ konaný dne 19.10.2019 s Ept connector s.r.o.Habartov (5.000,--Kč).        

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

     Hlasováno: 4 pro             usnesení bylo schváleno

6d) Dohoda o uznání a úhradě dluhu

Usnesení č.216/19
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu ve výši 4.668,--Kč s p. Martinem Jarošem bytem Březová, Smetanova 158. Dluh je za domovní odpad za roky 2017-2019 (od 10/19 v 5 měsíčních splátkách ve výši 1.000,--Kč, přičemž poslední splátka bude ve výši 668,--Kč).

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné dohody.

     Hlasováno: 4 pro             usnesení bylo schváleno

6e) Pronájem pozemků od Státního pozemkového úřadu v k.ú.Březová

Usnesení č.217/19
RM schvaluje pronájem pozemků části p.č.917/3 o výměře 11498 m2 a části p.č.916/3 o výměře 7181 m2 v k.ú.Dolní Rychnov za cenu 2.285,--Kč/rok od Státního pozemkového úřadu – Krajský pozemkový úřad Karlovy Vary. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.

     Hlasováno: 4 pro             usnesení bylo schváleno

6f) Pronájem pozemku v k.ú.Březová

Usnesení č.218/19
RM schvaluje pronájem pozemku p.č.384 o výměře 409 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2022 p.K.O. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.

     Hlasováno: 4 pro             usnesení bylo schváleno

g) Výpůjčka pozemku v k.ú.Kamenice

Usnesení č.219/19
RM schvaluje výpůjčku části pozemku p.č.651/14 o výměře 80 m2 v k.ú.Kamenice u Březové na dobu určitou do 31.12.2022 p.K.I.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

     Hlasováno: 4 pro             usnesení bylo schváleno

h) Ukončení smlouvy o nájmu pozemku v k.ú.Kamenice

Usnesení č.220/19
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku p.č.651/41 o výměře 414 m2 v k.ú. Kamenice u Březové s p.K.V. ke dni 31.12.2019.

     Hlasováno: 4 pro             usnesení bylo schváleno

6i) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.132

snesení č.221/19
RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp.132 na nám.Míru.

     Hlasováno: 4 pro             usnesení bylo schváleno

6j) Výběr dodavatele zakázky „Projektová dokumentace + IČ -

    ubytovací zařízení na pozemku p.č.66 a 67 v k.ú.Březová“

Usnesení č.222/19
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky „Projektová dokumentace +IČ – ubytovací zařízení na pozemku p.č.66 a 67 v k.ú.Březová u Sokolova“ Ing.Heinze Pavla, Sokolov, Vítězná 2010.

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy a všech příslušných dokumentů.

     Hlasováno: 4 pro             usnesení bylo schváleno

6k) Výběr dodavatele zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení,

    Březová-Drahotín, Rvo III, Rvo III.1“

Usnesení č.223/19
RM schvaluje dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení, Březová-Drahotín, Rvo III, Rvo III.1“ společnost Lithium a.s., Táborská 375, Karlovy Vary.

RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy a všech příslušných dokumentů.

     Hlasováno: 4 pro             usnesení bylo schváleno

6l) Finanční dar pro Mateřskou školu, Komenského 11

Usnesení č.224/19
RM souhlasí s přijetím finančního daru Mateřské škole, Komenského 11 ve výši 9.795,--Kč od p.Jíši Zdeňka, Dolní Rychnov, U Kapra 450, na nákup rehabilitačních prvků.

     Hlasováno: 4 pro             usnesení bylo schváleno

6m) Řízení vozidel MěÚ pro potřeby FK Olympie

Usnesení č.225/19
RM schvaluje p. P.D., jako dalšího řidiče vozidel města pro potřeby FK Olympie Březová.

     Hlasováno: 4 pro             usnesení bylo schváleno

6n) Odmítnutí dotace na akci „Sběrný dvůr – 1. etapa, Březová“

Usnesení č.226/19
RM doporučuje ZM neschválit přijetí dotace v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3 „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“, specifické cíle 3.2 – Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadu na realizaci akce „Sběrný dvůr – 1. etapa Březová“.

Důvodem pro neschválení přijetí dotace je nedostatečná výše navrhované dotace.

     Hlasováno: 4 pro             usnesení bylo schváleno

Jednání ukončeno v 15.30 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

V Březové dne 8.10.2019

Ověřili: p.Brandl a Mgr.Bedeč Michal

 

Schválili: Miroslav Bouda a Jaroslav Bělíček

 

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 22. 10. 2019 9:56