Počasí na Březové

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
3Bobule - Mimořádné promítání v letním kině
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
KAMENICKÁ HOSPŮDKA KAMČATKA
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
BŘEZOVSKÁ METALOVÁ NOC 2020
Ježek Sonic - mimořádné dětské promítání v letním kině
MČR VE STŘELBĚ Z PRAKU 2020
30
31 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > 2. mimořádné jednání RM ze dne 24. 6. 2019

2. mimořádné jednání RM ze dne 24. 6. 2019Vyvěšeno: 25. 6. 2019
Sejmuto:

USNESENÍ - ZÁPIS

z 2. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 
24.6.2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová 

Přítomni: p.Bouda, p.Bělíček, p.Brandl, Mgr.Bedeč, p.Šafnerová 

Ověřovatelé: p.Šafnerová, Mgr.Bedeč 

Program jednání:

a)Individuální dotace FK Olympie
b)Individuální dotace ZO ČSCH Kostelní Bříza
c)Žádost Babybox pro odložené děti – STATIM
d)Vyřazení zbytného, dožitého majetku města
e)Vyřazení zbytného, dožitého majetku zřízené příspěvkové organizace MŠ          Březová, Komenského 11
f)Zhotovitel veřejné zakázky s názvem: „Březová – hřbitov – výstavba nových      kolumbárií"
g)Zhotovitel veřejné zakázky s názvem: Březová – rekonstrukce ploch
  na st.p.č. 263-267 vnitroblok

h)Zhotovitel veřejné zakázky s názvem: „Březová – rekonstrukce ploch
  na st.p.č. 229, 230 vnitroblok"

i)Zhotovitel veřejné zakázky s názvem: Dopravní automobil pro JSDH Březová
j)Smlouvy o reklamě na akci „Rudolecký kotlík 2019“
k)Darovací smlouva na „Krimifest Březová 2019“
l)Pronájem nebytových prostor v čp.123 (třída v l.patře) ul.Komenského 123
m)Pronájem nebytových prostor v čp.123 (část třídy v přízemí) 
  ul.Komenského 123
n)Pronájem nebytových prostor v čp.250 ul.Komenského (bowling)
o)Pronájem nebytových prostor v čp.213 ul.Bezejmenná (kadeřnictví)

Na vědomí:
a) Výstupy projektu týkající se veřejné zeleně i revitalizace veřejného prostranství náměstí a pěší zóny před ZŠ
b) Zápis z jednání valné hromady obch.spol. Sokolovská vodárenská s.r.o. ze dne 14.6.2019

                Hlasováno: 5 pro          Program byl schválen.

 a) Individuální dotace FK Olympie

Usnesení č.163/19
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 365.000,-- Kč z rozpočtu města Březová v roce 2019 FK Olympie Březová, z.s. na pokrytí nákladů A mužstva FK Olympie v divizi ČR - podzimní část v roce 2019. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 365.000,-- Kč s FK Olympie Březová, z.s. a pověřit starostu města podpisem této smlouvy.

       Hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

  b) Individuální dotace ZO ČSCH Kostelní Bříza

Usnesení č.164/19
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000,-- Kč z rozpočtu města Březová v roce 2019 ČSCH z.s., ZO Kostelní Bříza na zajištění dvou krajských výstav Českého svazu chovatelů v roce 2019. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000,-- Kč s ČSCH z.s., ZO Kostelní Bříza a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

       Hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

  c)Žádost Babybox pro odložené děti – STATIM

Usnesení č.165/19
RM neschvaluje dar pro Babybox pro odložené děti – STATIM na podporu výměny Babyboxu v nemocnici v K. Varech.

       Hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

  d)Vyřazení zbytného, dožitého majetku města

Usnesení č.166/19
RM schvaluje vyřazení zbytného, dožitého majetku města (DDHM – chladnička IČ 43410 v hodnotě 8.388,-- Kč a DHM – ostatní stavby – 2 ks buňka Unimo IČ 84815 a 85815 v celkové pořizovací hodnotě 115.062 Kč), vyřazené položky budou ekologicky zlikvidovány, resp. zdemolovány.

       Hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

  e)Vyřazení zbytného, dožitého majetku zřízené příspěvkové organizace MŠ Březová, Komenského 11

Usnesení č.167/19
RM schvaluje vyřazení zbytného, dožitého majetku zřízené příspěvkové organizace MŠ Březová, Komenského 11 (DDHM do 500 Kč v celkové hodnotě 5.179 Kč, DDHM od 500 do 3.000 Kč v celkové hodnotě 6.282 Kč a DDHM nad 3.000 Kč v celkové hodnotě 24.413 Kč), vyřazené položky budou ekologicky zlikvidovány nebo odvezeny na skládku.

       Hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

  f)Zhotovitel veřejné zakázky s názvem: „Březová – hřbitov – výstavba nových kolumbárií"

Usnesení č.168/19
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem: „Březová – hřbitov – výstavba nových kolumbárií" firmu Vasyl Rymaruk, Chodov.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy a příslušných dokumentů.

       Hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

  g)Zhotovitel veřejné zakázky s názvem: Březová – rekonstrukce ploch na st.p.č. 263-267 vnitroblok

Usnesení č.169/19
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem: Březová – rekonstrukce ploch na st.p.č. 263-267 vnitroblok“ firmu František Rakaš, Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy a příslušných dokumentů.

       Hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

  h)Zhotovitel veřejné zakázky s názvem: „Březová – rekonstrukce ploch na st.p.č. 229, 230 vnitroblok"

Usnesení č.170/19
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem: „Březová – rekonstrukce ploch na st.p.č. 229, 230 vnitroblok" společnost Vodohospodářské stavby s.r.o. Teplice.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy a příslušných dokumentů.

       Hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

  i)Zhotovitel veřejné zakázky s názvem: Dopravní automobil pro JSDH Březová

Usnesení č.171/19
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem: Dopravní automobil pro JSDH Březová“ společnost HAGEMANN, a. s., Ostrava.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy a příslušných dokumentů.

       Hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

  j)Smlouvy o reklamě na akci „Rudolecký kotlík 2019

Usnesení č.172/19
RM schvaluje smlouvy o reklamě na akci „Rudolecký kotlík 2019“ konaný dne 15.6.2019 s firmou:
NELAN spol. s.r.o. Třebeň              (1.500,-- Kč)
CHEMONTAS s.r.o. Sokolov               (2.500,-- Kč)
ISLA Tepelné izolace, Sokolov          (2.000,-- Kč)
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.

       Hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

  k)Darovací smlouva na „Krimifest Březová 2019“

Usnesení č.173/19
RM schvaluje darovací smlouvu na „Krimifest Březová 2019“ konaný ve dnech 6. – 10.11.2019 s Českou spořitelnou a.s. Praha 4 ve výši 3.000,--Kč.         
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

       Hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

  l)Pronájem nebytových prostor v čp.123 (třída v l.patře) ul.Komenského

Usnesení č.174/19
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.123 (třída v l.patře) ul.Komenského 123 p. P.L. na dobu 5 let tj. od 1.7.2019 do 30.6.2024.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.

       Hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

  m)Pronájem nebytových prostor v čp.123 (část třídy v přízemí) ul.Komenského

Usnesení č.175/19
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.123 (část třídy v přízemí) ul.Komenského 123 p.L.R. na dobu 5 let tj. od 1.7.2019 do 30.6.2024.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.

       Hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

  n)Pronájem nebytových prostor v čp.250 ul.Komenského (bowling)

Usnesení č.176/19
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.250 ul.Komenského (bowling) p.S.P. na dobu 1 roku tj. od 1.9.2019 do 31.8.2020.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.

       Hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

  o)Pronájem nebytových prostor v čp.213 ul.Bezejmenná (kadeřnictví)

Usnesení č.177/19
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.213 ul.Bezejmenná (kadeřnictví) p.B.V. na dobu 5 let tj. od 1.9.2019 do 31.8.2024.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.

       Hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

 

Jednání ukončeno v 19.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

V Březové dne 25.6.2019

 

Ověřili: p.Šafnerová Květoslava a Mgr.Bedeč Michal

Schválili: Miroslav Bouda a Jaroslav Bělíček

 

 

 

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 25. 06. 2019 14:50