Počasí na Březové

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2
Březovská amatérská florbalová liga
FK Olympie Březová x FK Brandýs
PAMÁTKA ZESNULÝCH 2019
3
4 5 6
KRIMIFEST BŘEZOVÁ 2019
STÁVKA UČITELŮ NA BŘEZOVÉ
7
KRIMIFEST BŘEZOVÁ 2019
8
KRIMIFEST BŘEZOVÁ 2019
9
KRIMIFEST BŘEZOVÁ 2019
10
BŘEZOVSKÝ PODZIMNÍ TURISTICKÝ VÝŠLAP
KRIMIFEST BŘEZOVÁ 2019
11
MĚŘENÍ CÉVNÍHO VĚKU
12
MĚŘENÍ CÉVNÍHO VĚKU
13
MĚŘENÍ CÉVNÍHO VĚKU
14
MĚŘENÍ CÉVNÍHO VĚKU
15
MĚŘENÍ CÉVNÍHO VĚKU
16
BOWLINGOVÝ TURNAJ JEDNOTLIVCŮ
FK Olympie Březová x MFK Dobříš
17
18 19 20 21 22 23 24
25
Krásná řeč
26 27 28 29 30
PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ S MUZIKOU
1
1. ADVENTNÍ NEDĚLE
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > 2. mimořádné jednání RM ze dne 24. 6. 2019

2. mimořádné jednání RM ze dne 24. 6. 2019Vyvěšeno: 25. 6. 2019
Sejmuto:

USNESENÍ - ZÁPIS

z 2. mimořádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 
24.6.2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Březová 

Přítomni: p.Bouda, p.Bělíček, p.Brandl, Mgr.Bedeč, p.Šafnerová 

Ověřovatelé: p.Šafnerová, Mgr.Bedeč 

Program jednání:

a)Individuální dotace FK Olympie
b)Individuální dotace ZO ČSCH Kostelní Bříza
c)Žádost Babybox pro odložené děti – STATIM
d)Vyřazení zbytného, dožitého majetku města
e)Vyřazení zbytného, dožitého majetku zřízené příspěvkové organizace MŠ          Březová, Komenského 11
f)Zhotovitel veřejné zakázky s názvem: „Březová – hřbitov – výstavba nových      kolumbárií"
g)Zhotovitel veřejné zakázky s názvem: Březová – rekonstrukce ploch
  na st.p.č. 263-267 vnitroblok

h)Zhotovitel veřejné zakázky s názvem: „Březová – rekonstrukce ploch
  na st.p.č. 229, 230 vnitroblok"

i)Zhotovitel veřejné zakázky s názvem: Dopravní automobil pro JSDH Březová
j)Smlouvy o reklamě na akci „Rudolecký kotlík 2019“
k)Darovací smlouva na „Krimifest Březová 2019“
l)Pronájem nebytových prostor v čp.123 (třída v l.patře) ul.Komenského 123
m)Pronájem nebytových prostor v čp.123 (část třídy v přízemí) 
  ul.Komenského 123
n)Pronájem nebytových prostor v čp.250 ul.Komenského (bowling)
o)Pronájem nebytových prostor v čp.213 ul.Bezejmenná (kadeřnictví)

Na vědomí:
a) Výstupy projektu týkající se veřejné zeleně i revitalizace veřejného prostranství náměstí a pěší zóny před ZŠ
b) Zápis z jednání valné hromady obch.spol. Sokolovská vodárenská s.r.o. ze dne 14.6.2019

                Hlasováno: 5 pro          Program byl schválen.

 a) Individuální dotace FK Olympie

Usnesení č.163/19
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 365.000,-- Kč z rozpočtu města Březová v roce 2019 FK Olympie Březová, z.s. na pokrytí nákladů A mužstva FK Olympie v divizi ČR - podzimní část v roce 2019. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 365.000,-- Kč s FK Olympie Březová, z.s. a pověřit starostu města podpisem této smlouvy.

       Hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

  b) Individuální dotace ZO ČSCH Kostelní Bříza

Usnesení č.164/19
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000,-- Kč z rozpočtu města Březová v roce 2019 ČSCH z.s., ZO Kostelní Bříza na zajištění dvou krajských výstav Českého svazu chovatelů v roce 2019. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000,-- Kč s ČSCH z.s., ZO Kostelní Bříza a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

       Hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

  c)Žádost Babybox pro odložené děti – STATIM

Usnesení č.165/19
RM neschvaluje dar pro Babybox pro odložené děti – STATIM na podporu výměny Babyboxu v nemocnici v K. Varech.

       Hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

  d)Vyřazení zbytného, dožitého majetku města

Usnesení č.166/19
RM schvaluje vyřazení zbytného, dožitého majetku města (DDHM – chladnička IČ 43410 v hodnotě 8.388,-- Kč a DHM – ostatní stavby – 2 ks buňka Unimo IČ 84815 a 85815 v celkové pořizovací hodnotě 115.062 Kč), vyřazené položky budou ekologicky zlikvidovány, resp. zdemolovány.

       Hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

  e)Vyřazení zbytného, dožitého majetku zřízené příspěvkové organizace MŠ Březová, Komenského 11

Usnesení č.167/19
RM schvaluje vyřazení zbytného, dožitého majetku zřízené příspěvkové organizace MŠ Březová, Komenského 11 (DDHM do 500 Kč v celkové hodnotě 5.179 Kč, DDHM od 500 do 3.000 Kč v celkové hodnotě 6.282 Kč a DDHM nad 3.000 Kč v celkové hodnotě 24.413 Kč), vyřazené položky budou ekologicky zlikvidovány nebo odvezeny na skládku.

       Hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

  f)Zhotovitel veřejné zakázky s názvem: „Březová – hřbitov – výstavba nových kolumbárií"

Usnesení č.168/19
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem: „Březová – hřbitov – výstavba nových kolumbárií" firmu Vasyl Rymaruk, Chodov.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy a příslušných dokumentů.

       Hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

  g)Zhotovitel veřejné zakázky s názvem: Březová – rekonstrukce ploch na st.p.č. 263-267 vnitroblok

Usnesení č.169/19
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem: Březová – rekonstrukce ploch na st.p.č. 263-267 vnitroblok“ firmu František Rakaš, Březová.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy a příslušných dokumentů.

       Hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

  h)Zhotovitel veřejné zakázky s názvem: „Březová – rekonstrukce ploch na st.p.č. 229, 230 vnitroblok"

Usnesení č.170/19
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem: „Březová – rekonstrukce ploch na st.p.č. 229, 230 vnitroblok" společnost Vodohospodářské stavby s.r.o. Teplice.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy a příslušných dokumentů.

       Hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

  i)Zhotovitel veřejné zakázky s názvem: Dopravní automobil pro JSDH Březová

Usnesení č.171/19
RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky s názvem: Dopravní automobil pro JSDH Březová“ společnost HAGEMANN, a. s., Ostrava.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy a příslušných dokumentů.

       Hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

  j)Smlouvy o reklamě na akci „Rudolecký kotlík 2019

Usnesení č.172/19
RM schvaluje smlouvy o reklamě na akci „Rudolecký kotlík 2019“ konaný dne 15.6.2019 s firmou:
NELAN spol. s.r.o. Třebeň              (1.500,-- Kč)
CHEMONTAS s.r.o. Sokolov               (2.500,-- Kč)
ISLA Tepelné izolace, Sokolov          (2.000,-- Kč)
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.

       Hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

  k)Darovací smlouva na „Krimifest Březová 2019“

Usnesení č.173/19
RM schvaluje darovací smlouvu na „Krimifest Březová 2019“ konaný ve dnech 6. – 10.11.2019 s Českou spořitelnou a.s. Praha 4 ve výši 3.000,--Kč.         
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

       Hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

  l)Pronájem nebytových prostor v čp.123 (třída v l.patře) ul.Komenského

Usnesení č.174/19
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.123 (třída v l.patře) ul.Komenského 123 p. P.L. na dobu 5 let tj. od 1.7.2019 do 30.6.2024.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.

       Hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

  m)Pronájem nebytových prostor v čp.123 (část třídy v přízemí) ul.Komenského

Usnesení č.175/19
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.123 (část třídy v přízemí) ul.Komenského 123 p.L.R. na dobu 5 let tj. od 1.7.2019 do 30.6.2024.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.

       Hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

  n)Pronájem nebytových prostor v čp.250 ul.Komenského (bowling)

Usnesení č.176/19
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.250 ul.Komenského (bowling) p.S.P. na dobu 1 roku tj. od 1.9.2019 do 31.8.2020.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.

       Hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

  o)Pronájem nebytových prostor v čp.213 ul.Bezejmenná (kadeřnictví)

Usnesení č.177/19
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v čp.213 ul.Bezejmenná (kadeřnictví) p.B.V. na dobu 5 let tj. od 1.9.2019 do 31.8.2024.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.

       Hlasováno: 5 pro         usnesení bylo schváleno

 

Jednání ukončeno v 19.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana

V Březové dne 25.6.2019

 

Ověřili: p.Šafnerová Květoslava a Mgr.Bedeč Michal

Schválili: Miroslav Bouda a Jaroslav Bělíček

 

 

 

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 25. 6. 2019 14:50