Počasí na Březové

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1
Mezinárodní den seniorů - Čupr Baby
2 3 4 5
Očkování psů proti vzteklině
PODZIMNÍ CYKLOVÝŠLAP
Zájezd na muzikál "Čarodějka"
6
FK Olympie Březová x DDM Stará Role
7 8
Dokonalý make-up
9 10
Divadelní představení "Vysoká hra"
11 12 13
FK Olympie Březová x FK Baník Vintířov
ZÁVODY MLADÝCH HASIČŮ
14 15 16 17 18 19
BŘEZOVSKÝ LÍSTEK 2019
20
21
Pozvánka na 8. jednání Zastupitelstva města Březová
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2
PAMÁTKA ZESNULÝCH 2019
3
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > 6. řádné jednání RM ze dne 10. června 2019

6. řádné jednání RM ze dne 10. června 2019Vyvěšeno: 12. 6. 2019
Sejmuto:

                     USNESENÍ - ZÁPIS

ze 6. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo
dne 10.6.2019 od 14.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Bělíček, p.Brandl, Mgr.Bedeč
Omluvena: p.Šafnerová

1.Jmenování ověřovatelů: Mgr.Bedeč, p.Brandl 

2.Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3.Hlavní zprávy:

a) Příprava 6. zasedání ZM (24.6.2019)
b) 3. rozpočtové opatření v roce 2019
c) Aktualizace směrnice č. 2/11 O inventarizaci – doplnění
   přílohy č. 5
d) Plán inventur pro rok 2019 

4.Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 3.6.2019

5.Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise pro integrované obce ze dne 24.4.2019

6.Různé:
a) Finanční příspěvek – narození
b) Finanční příspěvek – úmrtí
c) Smlouvy o reklamě – „Rudolecký kotlík“
d) Darovací smlouva – „Krimifest Březová 2019“
e) Smlouva o reklamě - „Krimifest Březová 2019“
f) Darovací smlouva – „Den dětí Březová 2019“
g) Smlouva o reklamě – „Festival dechových hudeb Březová 2019“
h) Zrušení usnesení RM č.126/19 – administrativní chyba
i) Cena za odvoz kontejneru, jako služba pro občany
j) Prodej sněžného skutru
k) Žádost o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna
l) Zrušení usnesení RM č.115/19 – přidělení bytu
m) Přidělení bytu č.5 v čp.133 na nám.Míru
n) Přidělení bytu č.24 v čp.121 v ul.Komenského
o) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 – učebna v 1.patře
p) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 - učebna v přízemí
r) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.213 – kadeřnictví
ř) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.250 – bowling
s) Žádost o snížení nájmu v bowlingu
š) Zrušení usnesení RM č.76/15 – zapůjčení nebyt.prostor v čp.123
t) Zřízení služby pro občany – fitness
ť) Autobusová doprava z Březové na Kamenici a zpět
u) Záměr pronájmu části pozemku p.č.421/45 v k.ú.Březová
v) Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p.č.328 v k.ú.Březová
w) Záměr pronájmu části pozemku p.č.328 v k.ú.Březová
x) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
   umístění stavby – ČEZ Distribuce a.s. Děčín
y) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
   umístění stavby – p.Řádová a ČEZ Distribuce a.s. Děčín
z) Zřízení věcného břemene na pozemku p.č.1065 v k.ú.Rudolec
ž) Vyřazení stavby garáže - demolice

7. Na vědomí:
a) Zápis z jednání k provozu MHD za 1.čtvrtletí 2019

            Hlasováno: 4 pro           Program byl schválen.

RM přijala tato usnesení:
3a) Příprava 6. zasedání ZM

Usnesení č.130/19
RM doporučuje ZM schválit tento program 6. zasedání ZM (24.6.2019):

1.  Zahájení

2.  Volba návrhové komise

3.  Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4.  Zpráva o činnosti výborů

5.  Kontrola úkolů

6.  Interpelace občanů

7.  3.rozpočtové opatření v roce 2019

8.  Různé

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 


3b) 3. rozpočtové opatření v roce 2019

Usnesení č.131/19
RM doporučuje ZM schválit 3. rozpočtové opatření v roce 2019.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 


3c) Aktualizace směrnice č. 2/11 O inventarizaci – doplnění 
přílohy č. 5

Usnesení č.132/19
RM schvaluje aktualizaci směrnice č. 2/11 O inventarizaci – doplnění přílohy č. 5 - Seznam a popis inventarizačních identifikátorů.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 


3d) Plán inventur pro rok 2019

Usnesení č.133/19
RM schvaluje Plán inventur pro rok 2019

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno


6a)Finanční příspěvek – narození

Usnesení č.134/19
RM schvaluje finanční příspěvek p.K.P. na krytí nákladů spojených s narozením dcery ve výši 1.000,--Kč.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6b)Finanční příspěvek - úmrtí

Usnesení č.135/19
RM schvaluje finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem dle návrhu.

       Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

6c) Smlouvy o reklamě – „Rudolecký kotlík“

Usnesení č.136/19
RM schvaluje smlouvu o reklamě na akci „Rudolecký kotlík 2019“ konaný dne 15.6.2019 s firmou:
Auto Drásta s.r.o. Dolní Rychnov          (4.000,--Kč)
Agentura osobní asistence a sociálního poradenství o.p.s. Sokolov
2.000,--Kč)

Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o. (1.500,--Kč)
Údržba silnic Karlovarského kraje a.s.    (5.000,--Kč)

RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6d) Darovací smlouva – „Krimifest Březová 2019“

Usnesení č.137/19

RM schvaluje darovací smlouvu na „Krimifest Březová 2019“ konaný ve dnech 6. – 10.11.2019 s firmou:
LUMA Computer spol. s r.o. Sokolov          3.000,--Kč
Jan Němec Habartov                          5.000,--Kč
J+M autodíly, s.r.o. Praha                  3.000,--Kč
PROFIPARK Chlum sv.Máří                     5.000,--Kč
Lithium a.s. Karlovy Vary                   5.000,--Kč
František Rakaš Březová                     5.000,--Kč        
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6e) Smlouva o reklamě - „Krimifest Březová 2019“

Usnesení č.138/19
RM schvaluje smlouvu o reklamě na akci „Krimifest Březová 2019“ konaný ve dnech 6. – 10.11.2019 (5.000,--Kč) s firmou EUROVIA CS, a.s. Praha.RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6f) Darovací smlouva – „Den dětí Březová 2019“

Usnesení č.139/19
RM schvaluje darovací smlouvu na „Den dětí Březová 2019“ konaný dne 2.6.2019 s firmou BAUPORT s.r.o. Praha 10 ve výši 5.000,--Kč.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6g) Smlouva o reklamě – „Festival dechových hudeb Březová 2019“

Usnesení č.140/19

RM schvaluje smlouvu o reklamě na akci „Festival dechových hudeb Březová 2019“ konaný dne 11.5.2019 (20.000,--Kč) s firmou ČEZ a.s. Praha.RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

6h) Zrušení usnesení RM č.126/19 – administrativní chyba

Usnesení č.141/19
RM ruší své usn.č.126/19, kterým byla schválena cena za odvoz 1 ks kontejneru ve výši 600,--Kč bez DPH.

   Hlasováno: 4 pro        usnesení bylo schváleno

6i) Cena za odvoz kontejneru, jako služba pro občany

Usnesení č.142/19
RM schvaluje s účinností od 1.6.2019 cenu za odvoz 1 ks kontejneru, jako služba pro občany ve výši 800,--Kč bez DPH.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6j) Prodej sněžného skútru

Usnesení č.143/19
RM doporučuje ZM schválit prodej sněžného skútru LYNX typ L, RZ 1K2736, formou výběrového řízení tzv.obálkovou metodou. Bližší technické informace je možné získat u p.Smíška, pracovníka MěÚ. Minimální prodejní cena je stanovena dle znaleckého posudku č.2703/03/19 na 99.700,--Kč (včetně DPH). Vozidlo bude prodáno uchazeči s nejvyšší podanou nabídkou. Nabídka musí obsahovat jméno a příjmení, bydliště, kontakt, nabídkovou cenu. Obálka musí být označena „Neotvírat – nabídka na odkup sněžného skútru“. Nabídka bude podána na Městský úřad, podatelna a lhůta končí 29.7.2019 v 16.00 hodin. O vhodném uchazeči rozhodne ZM na svém nejbližším zasedání. Předání vozidla proběhne až po úplné úhradě kupní ceny. 

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6k) Žádost o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna

Usnesení č.144/19
RM schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné žádosti.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6l) Zrušení usnesení RM č.115/19 – přidělení bytu

Usnesení č.145/19
RM ruší své usnesení č.115/19, kterým bylo schváleno přidělení bytu č.5 v čp.133 na nám.Míru p.K.D.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6m) Přidělení bytu č.5 v čp.133 na nám.Míru

Usnesení č.146/19
RM schvaluje přidělení bytu č.5 v čp.133 na nám.Míru p. P.P. Byt je přidělen jako služební a je vázán pracovním poměrem u Města Březová. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6n) Přidělení bytu č.24 v čp.121 v ul.Komenského

Usnesení č.147/19
RM schvaluje přidělení bytu č.24 v čp.121 v ul.Komenského o velikosti 1+0 p.K.P. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

6o) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 – učebna v 1.patře

Usnesení č.148/19
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (učebna v 1 patře).

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6p) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 - učebna v přízemí

Usnesení č.149/19
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (část učebny v přízemí).

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

6r) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.213 – kadeřnictví

Usnesení č.150/19
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.213 ul Bezejmenná – kadeřnictví o výměře 13,87 m2.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

6ř) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.250 – bowling

Usnesení č.151/19
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.250 ul.Komenského – bowling o výměře 298,4 m2.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6s) Žádost o snížení nájmu v bowlingu

Usnesení č.152/19
RM schvaluje snížení nájmu v nebytových prostorách čp.250 ul.Komenského – bowling na 10.000,--Kč měsíčně na dobu 1 roku tj. od 1.9.2019 do 31.8.2020.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6š) Zrušení usnesení RM č.76/15 – zapůjčení nebyt.prostor  čp.123

Usnesení č.153/19
RM ruší své usn.č.76/15, kterým byla schválena smlouva o bezplatném zapůjčení nebytových prostor v čp.123 – fitness.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6t) Zřízení služby pro občany – fitness

Usnesení č.154/19
RM schvaluje zřízení další služby pro občany města – fitness, Komenského 123, Březová (zpětně od 1.3.2015). Vstupné za 1 hodinu činí 30,-- Kč a odpovědným vedoucím RM jmenuje p.Pavla Kočického.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6ť) Autobusová doprava z Březové na Kamenici a zpět 

Usnesení č.155/19
RM neschvaluje od 1.9.2019 prodloužení smlouvy na zajištění autobusové dopravy z Březové na Kamenici a zpět (minimální vytíženost).

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6u) Záměr pronájmu části pozemku p.č.421/45 v k.ú.Březová

Usnesení č.156/19
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.421/45 o výměře 99 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2020.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6v) Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p.č.328 v k.ú.Březová

Usnesení č.157/19
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p.č.328 o výměře 293 m2 v k.ú.Březová u Sokolova s p.P.P. ke dni 30.6.2019.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6w) Záměr pronájmu části pozemku p.č.328 v k.ú.Březová

Usnesení č.158/19
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.328 o výměře 293 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2022.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6x) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby – ČEZ Distribuce a.s. Děčín

Usnesení č.159/19
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IE-12-0007540/01 na pozemcích p.č.36/1, 38/1, 38/4, 1031/4, 1031/3, 136/14, 41/2 a 41/1 v k.ú. Rudolec u Březové (název stavby : Březová SO, Rudolec, kNN,TS) mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s. Děčín, pověřená osoba p.Vladimíra Vlachová, technik přípravy projektu.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6y) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda
    o umístění stavby – p.Řádová a ČEZ Distribuce a.s. Děčín

Usnesení č.160/19
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IE-12-0007540/05 na pozemcích p.č.41/3, 958/3 a 51/2 v k.ú.Rudolec u Březové (název stavby: Březová SO, Rudolec, kNN,TS) mezi Městem Březová, p.Řádovou Janou bytem Sokolov, Jiřího z Poděbrad a ČEZ Distribuce a.s. Děčín, pověřená osoba p.Vladimíra Vlachová, technik přípravy projektu.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6z) Zřízení věcného břemene na pozemku p.č.1065 v k.ú.Rudolec

Usnesení č.161/19
RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Březová na pozemku p.č.1065 (vlastník p.S.F.) v k.ú.Rudolec u Březové, které spočívá v právu vedení přípojek vody, elektro, plynu a kanalizace.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6ž) Vyřazení stavby garáže - demolice

Usnesení č.162/19
RM schvaluje odpis stavby garáže (inv.č.44673) demolicí na p.p.č.41/13 v k.ú.Březová u Sokolova v pořizovací ceně 28.390,--Kč z důvodu výstavby „sběrného dvora – přemístění ohrady MH“.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

 

Jednání ukončeno v 16.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana 

V Březové dne 11.6.2019

Ověřili: p.Brandl Josef a Mgr.Bedeč Michal
Schválili: Miroslav Bouda a Jaroslav Bělíček


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 25. 6. 2019 14:51