Počasí na Březové

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rada města > Usnesení RM > 6. řádné jednání RM ze dne 10. června 2019

6. řádné jednání RM ze dne 10. června 2019Vyvěšeno: 12. 6. 2019
Sejmuto:

                     USNESENÍ - ZÁPIS

ze 6. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo
dne 10.6.2019 od 14.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Březová

Přítomni: p.Bouda, p.Bělíček, p.Brandl, Mgr.Bedeč
Omluvena: p.Šafnerová

1.Jmenování ověřovatelů: Mgr.Bedeč, p.Brandl 

2.Kontrola úkolů: K dnešnímu dni nebyly uloženy žádné úkoly.

3.Hlavní zprávy:

a) Příprava 6. zasedání ZM (24.6.2019)
b) 3. rozpočtové opatření v roce 2019
c) Aktualizace směrnice č. 2/11 O inventarizaci – doplnění
   přílohy č. 5
d) Plán inventur pro rok 2019 

4.Zápisy z výborů:
a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 3.6.2019

5.Zápisy z komisí:
a) Zápis z jednání komise pro integrované obce ze dne 24.4.2019

6.Různé:
a) Finanční příspěvek – narození
b) Finanční příspěvek – úmrtí
c) Smlouvy o reklamě – „Rudolecký kotlík“
d) Darovací smlouva – „Krimifest Březová 2019“
e) Smlouva o reklamě - „Krimifest Březová 2019“
f) Darovací smlouva – „Den dětí Březová 2019“
g) Smlouva o reklamě – „Festival dechových hudeb Březová 2019“
h) Zrušení usnesení RM č.126/19 – administrativní chyba
i) Cena za odvoz kontejneru, jako služba pro občany
j) Prodej sněžného skutru
k) Žádost o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna
l) Zrušení usnesení RM č.115/19 – přidělení bytu
m) Přidělení bytu č.5 v čp.133 na nám.Míru
n) Přidělení bytu č.24 v čp.121 v ul.Komenského
o) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 – učebna v 1.patře
p) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 - učebna v přízemí
r) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.213 – kadeřnictví
ř) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.250 – bowling
s) Žádost o snížení nájmu v bowlingu
š) Zrušení usnesení RM č.76/15 – zapůjčení nebyt.prostor v čp.123
t) Zřízení služby pro občany – fitness
ť) Autobusová doprava z Březové na Kamenici a zpět
u) Záměr pronájmu části pozemku p.č.421/45 v k.ú.Březová
v) Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p.č.328 v k.ú.Březová
w) Záměr pronájmu části pozemku p.č.328 v k.ú.Březová
x) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
   umístění stavby – ČEZ Distribuce a.s. Děčín
y) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
   umístění stavby – p.Řádová a ČEZ Distribuce a.s. Děčín
z) Zřízení věcného břemene na pozemku p.č.1065 v k.ú.Rudolec
ž) Vyřazení stavby garáže - demolice

7. Na vědomí:
a) Zápis z jednání k provozu MHD za 1.čtvrtletí 2019

            Hlasováno: 4 pro           Program byl schválen.

RM přijala tato usnesení:
3a) Příprava 6. zasedání ZM

Usnesení č.130/19
RM doporučuje ZM schválit tento program 6. zasedání ZM (24.6.2019):

1.  Zahájení

2.  Volba návrhové komise

3.  Zpráva o činnosti RM od posledního ZM

4.  Zpráva o činnosti výborů

5.  Kontrola úkolů

6.  Interpelace občanů

7.  3.rozpočtové opatření v roce 2019

8.  Různé

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 


3b) 3. rozpočtové opatření v roce 2019

Usnesení č.131/19
RM doporučuje ZM schválit 3. rozpočtové opatření v roce 2019.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 


3c) Aktualizace směrnice č. 2/11 O inventarizaci – doplnění 
přílohy č. 5

Usnesení č.132/19
RM schvaluje aktualizaci směrnice č. 2/11 O inventarizaci – doplnění přílohy č. 5 - Seznam a popis inventarizačních identifikátorů.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 


3d) Plán inventur pro rok 2019

Usnesení č.133/19
RM schvaluje Plán inventur pro rok 2019

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno


6a)Finanční příspěvek – narození

Usnesení č.134/19
RM schvaluje finanční příspěvek p.K.P. na krytí nákladů spojených s narozením dcery ve výši 1.000,--Kč.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6b)Finanční příspěvek - úmrtí

Usnesení č.135/19
RM schvaluje finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem dle návrhu.

       Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

6c) Smlouvy o reklamě – „Rudolecký kotlík“

Usnesení č.136/19
RM schvaluje smlouvu o reklamě na akci „Rudolecký kotlík 2019“ konaný dne 15.6.2019 s firmou:
Auto Drásta s.r.o. Dolní Rychnov          (4.000,--Kč)
Agentura osobní asistence a sociálního poradenství o.p.s. Sokolov
2.000,--Kč)

Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o. (1.500,--Kč)
Údržba silnic Karlovarského kraje a.s.    (5.000,--Kč)

RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6d) Darovací smlouva – „Krimifest Březová 2019“

Usnesení č.137/19

RM schvaluje darovací smlouvu na „Krimifest Březová 2019“ konaný ve dnech 6. – 10.11.2019 s firmou:
LUMA Computer spol. s r.o. Sokolov          3.000,--Kč
Jan Němec Habartov                          5.000,--Kč
J+M autodíly, s.r.o. Praha                  3.000,--Kč
PROFIPARK Chlum sv.Máří                     5.000,--Kč
Lithium a.s. Karlovy Vary                   5.000,--Kč
František Rakaš Březová                     5.000,--Kč        
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6e) Smlouva o reklamě - „Krimifest Březová 2019“

Usnesení č.138/19
RM schvaluje smlouvu o reklamě na akci „Krimifest Březová 2019“ konaný ve dnech 6. – 10.11.2019 (5.000,--Kč) s firmou EUROVIA CS, a.s. Praha.RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6f) Darovací smlouva – „Den dětí Březová 2019“

Usnesení č.139/19
RM schvaluje darovací smlouvu na „Den dětí Březová 2019“ konaný dne 2.6.2019 s firmou BAUPORT s.r.o. Praha 10 ve výši 5.000,--Kč.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6g) Smlouva o reklamě – „Festival dechových hudeb Březová 2019“

Usnesení č.140/19

RM schvaluje smlouvu o reklamě na akci „Festival dechových hudeb Březová 2019“ konaný dne 11.5.2019 (20.000,--Kč) s firmou ČEZ a.s. Praha.RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

6h) Zrušení usnesení RM č.126/19 – administrativní chyba

Usnesení č.141/19
RM ruší své usn.č.126/19, kterým byla schválena cena za odvoz 1 ks kontejneru ve výši 600,--Kč bez DPH.

   Hlasováno: 4 pro        usnesení bylo schváleno

6i) Cena za odvoz kontejneru, jako služba pro občany

Usnesení č.142/19
RM schvaluje s účinností od 1.6.2019 cenu za odvoz 1 ks kontejneru, jako služba pro občany ve výši 800,--Kč bez DPH.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6j) Prodej sněžného skútru

Usnesení č.143/19
RM doporučuje ZM schválit prodej sněžného skútru LYNX typ L, RZ 1K2736, formou výběrového řízení tzv.obálkovou metodou. Bližší technické informace je možné získat u p.Smíška, pracovníka MěÚ. Minimální prodejní cena je stanovena dle znaleckého posudku č.2703/03/19 na 99.700,--Kč (včetně DPH). Vozidlo bude prodáno uchazeči s nejvyšší podanou nabídkou. Nabídka musí obsahovat jméno a příjmení, bydliště, kontakt, nabídkovou cenu. Obálka musí být označena „Neotvírat – nabídka na odkup sněžného skútru“. Nabídka bude podána na Městský úřad, podatelna a lhůta končí 29.7.2019 v 16.00 hodin. O vhodném uchazeči rozhodne ZM na svém nejbližším zasedání. Předání vozidla proběhne až po úplné úhradě kupní ceny. 

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6k) Žádost o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna

Usnesení č.144/19
RM schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna.
RM pověřuje starostu města podpisem příslušné žádosti.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6l) Zrušení usnesení RM č.115/19 – přidělení bytu

Usnesení č.145/19
RM ruší své usnesení č.115/19, kterým bylo schváleno přidělení bytu č.5 v čp.133 na nám.Míru p.K.D.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6m) Přidělení bytu č.5 v čp.133 na nám.Míru

Usnesení č.146/19
RM schvaluje přidělení bytu č.5 v čp.133 na nám.Míru p. P.P. Byt je přidělen jako služební a je vázán pracovním poměrem u Města Březová. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6n) Přidělení bytu č.24 v čp.121 v ul.Komenského

Usnesení č.147/19
RM schvaluje přidělení bytu č.24 v čp.121 v ul.Komenského o velikosti 1+0 p.K.P. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy po úhradě příslušné jistoty.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

6o) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 – učebna v 1.patře

Usnesení č.148/19
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (učebna v 1 patře).

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6p) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 - učebna v přízemí

Usnesení č.149/19
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.123 ul.Komenského (část učebny v přízemí).

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

6r) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.213 – kadeřnictví

Usnesení č.150/19
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.213 ul Bezejmenná – kadeřnictví o výměře 13,87 m2.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

6ř) Záměr pronájmu nebytových prostor v čp.250 – bowling

Usnesení č.151/19
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.250 ul.Komenského – bowling o výměře 298,4 m2.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6s) Žádost o snížení nájmu v bowlingu

Usnesení č.152/19
RM schvaluje snížení nájmu v nebytových prostorách čp.250 ul.Komenského – bowling na 10.000,--Kč měsíčně na dobu 1 roku tj. od 1.9.2019 do 31.8.2020.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6š) Zrušení usnesení RM č.76/15 – zapůjčení nebyt.prostor  čp.123

Usnesení č.153/19
RM ruší své usn.č.76/15, kterým byla schválena smlouva o bezplatném zapůjčení nebytových prostor v čp.123 – fitness.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6t) Zřízení služby pro občany – fitness

Usnesení č.154/19
RM schvaluje zřízení další služby pro občany města – fitness, Komenského 123, Březová (zpětně od 1.3.2015). Vstupné za 1 hodinu činí 30,-- Kč a odpovědným vedoucím RM jmenuje p.Pavla Kočického.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6ť) Autobusová doprava z Březové na Kamenici a zpět 

Usnesení č.155/19
RM neschvaluje od 1.9.2019 prodloužení smlouvy na zajištění autobusové dopravy z Březové na Kamenici a zpět (minimální vytíženost).

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6u) Záměr pronájmu části pozemku p.č.421/45 v k.ú.Březová

Usnesení č.156/19
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.421/45 o výměře 99 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2020.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6v) Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p.č.328 v k.ú.Březová

Usnesení č.157/19
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p.č.328 o výměře 293 m2 v k.ú.Březová u Sokolova s p.P.P. ke dni 30.6.2019.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6w) Záměr pronájmu části pozemku p.č.328 v k.ú.Březová

Usnesení č.158/19
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.328 o výměře 293 m2 v k.ú.Březová u Sokolova za cenu 3,50 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2022.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6x) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby – ČEZ Distribuce a.s. Děčín

Usnesení č.159/19
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IE-12-0007540/01 na pozemcích p.č.36/1, 38/1, 38/4, 1031/4, 1031/3, 136/14, 41/2 a 41/1 v k.ú. Rudolec u Březové (název stavby : Březová SO, Rudolec, kNN,TS) mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s. Děčín, pověřená osoba p.Vladimíra Vlachová, technik přípravy projektu.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6y) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda
    o umístění stavby – p.Řádová a ČEZ Distribuce a.s. Děčín

Usnesení č.160/19
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IE-12-0007540/05 na pozemcích p.č.41/3, 958/3 a 51/2 v k.ú.Rudolec u Březové (název stavby: Březová SO, Rudolec, kNN,TS) mezi Městem Březová, p.Řádovou Janou bytem Sokolov, Jiřího z Poděbrad a ČEZ Distribuce a.s. Děčín, pověřená osoba p.Vladimíra Vlachová, technik přípravy projektu.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6z) Zřízení věcného břemene na pozemku p.č.1065 v k.ú.Rudolec

Usnesení č.161/19
RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Březová na pozemku p.č.1065 (vlastník p.S.F.) v k.ú.Rudolec u Březové, které spočívá v právu vedení přípojek vody, elektro, plynu a kanalizace.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno 

6ž) Vyřazení stavby garáže - demolice

Usnesení č.162/19
RM schvaluje odpis stavby garáže (inv.č.44673) demolicí na p.p.č.41/13 v k.ú.Březová u Sokolova v pořizovací ceně 28.390,--Kč z důvodu výstavby „sběrného dvora – přemístění ohrady MH“.

  Hlasováno: 4 pro         usnesení bylo schváleno

 

Jednání ukončeno v 16.00 hodin

Zapsala: Kašparová Jana 

V Březové dne 11.6.2019

Ověřili: p.Brandl Josef a Mgr.Bedeč Michal
Schválili: Miroslav Bouda a Jaroslav Bělíček


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 25. 06. 2019 14:51