Počasí na Březové

Fultextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Březová (29.4.2024)
30
Náborová akce PČR KŘP KVK - Fyzické testy na nečisto DUBEN 2024
STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODEJNIC
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Filmové představení ke Dni matek
10 11 12
13
SPOLUPRÁCE SE SPOLEČNOSTÍ ČEZ
14 15
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
16
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
17 18
Březovák Fest 2024
LOBEZSKÝ TYDÝT 2024
19
20 21 22 23
BŘEZOVSKÁ SENIORSKÁ DESÍTKA 2024
24 25 26
27
Zastupitelstvo města Březová - 27.5.2024
28 29 30 31
KÁCENÍ MÁJKY 2024
1 2
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 2024

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Město Březová > Rada města > Usnesení RM > 4. jednání Rady města Březová ze dne 12.4.2023

4. jednání Rady města Březová ze dne 12.4.2023Vyvěšeno: 14. 4. 2023
Sejmuto:

USNESENÍ - ZÁPIS

 z 4. řádného zasedání Rady města Březová, které se konalo dne 12.4.2023 od 14.00 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ Březová

____________________________________________________________________________________

Přítomni: p. Jaroslav Bělíček, p. Miroslav Bouda, p. Josef Brandl, p. Vladimír Hora, p. Květoslava                                   Šafnerová, Mgr. Michal Bedeč

Omluveni:

1. Jmenování ověřovatelů: p. Josef Brandl, p. Květoslava Šafnerová

2. Kontrola úkolů: Nebyly zadány.

3. Hlavní zprávy:
a) Příprava 3. řádného zasedání ZM (24.4.2023)
b) 3. rozpočtové opatření v roce 2023
c) Směrnice č. 2/23 „Pro práci s osobními údaji vč. používání informačních systémů MěÚ Březová“
d) Aktualizace č. 3 směrnice č. 4/10 „O oběhu a kontrole účetních dokladů“

4. Různé:
a) Finanční příspěvek – narození
b) Pronájmy nebytových prostor – nové nájemní smlouvy, navýšení nájemného, prodloužení pronájmů
c) Výpůjčka nebytových prostor
d) Úlevy na nájemném v prostorách určených k podnikání
e) Záměry pronájmů nebytových prostor
f) Záměr výpůjčky nebytových prostor
g) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor
h) Souhlas zřizovatele s organizováním kursů pro získávání základního vzdělání v ZŠ Březová
i) Návrhy na vyřazení zbytného, nepotřebného majetku zřízených příspěvkových organizací
j) Účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací
k) Návrhy na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací
l) Individuální dary a dotace z rozpočtu města
m) Vyřazení nepotřebného majetku města
n) Pověření k provádění nových podpisových vzorů
o) Aktualizace složení členů povodňové komise města Březová
p) Změna ve funkci tajemnice komise integrovaných obcí (KIO)
q) Smlouva o převzetí, přepravě a zpracování odpadu 
r) Směna bytu
s) Přidělení bytů
š)  Revokace usnesení o přidělení bytu
t) Pronájmy pozemků
u) Záměry prodejů pozemků
v) Ceník nájemného a služeb na veřejném pohřebišti v Březové
w) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti
x) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
y) Finanční příspěvek - úmrtí
z) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
ž)  Pověření k podpisům

5. Na vědomí:
a) Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 5.4.2023
b) Zápis z komise výstavby ze dne 22.3.2023 a ze dne 29.3.2023
c) Zápis z kontrolního výboru ze dne 3.4.2023
d) Zápis z finančního výboru ze dne 4.4.2023
e) Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za měsíc 3/2023
f) Informace z jednání s MP Sokolov a PČR Sokolov ze dne 5.4.2023
g) Žádost o umožnění užívání komunikace Černý mlýn – obalovna Sokolov

 hlasováno: 5 pro      program byl schválen

RM přijala tato usnesení:

3a) Příprava 3. řádného zasedání ZM

Usnesení č. 139/23

RM doporučuje ZM schválit tento program 3. zasedání ZM:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
  4. Kontrola plnění úkolů
  5. Interpelace občanů
  6. rozpočtové opatření v roce 2023
  7. Různé

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

3b) 3. rozpočtové opatření města v roce 2023

Usnesení č. 140/23

RM doporučuje ZM schválit 3. rozpočtové opatření města v roce 2023.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

3c) Směrnice č. 2/23 pro práci s osobními údaji vč. používání informačních systémů MěÚ Březová

Usnesení č. 141/23

RM schvaluje Směrnici č. 2/2023 „Pro práci s osobními údaji vč. používání informačních systémů MěÚ Březová“, dle přeloženého návrhu.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

3d) Aktualizace č. 3 směrnice č. 4/10 „O oběhu a kontrole účetních dokladů“

Usnesení č. 142/23

RM schvaluje aktualizované znění Směrnice č. 4/10 „O oběhu a kontrole účetních dokladů“, dle přeloženého návrhu.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

4a) Finanční příspěvek - narození

Usnesení č. 143/23

RM schvaluje paní J. S. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením dcery a to ve výši 1.000,- Kč (z rozpočtu města).

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

4b) Pronájmy nebytových prostor – nové nájemní smlouvy, navýšení nájemného

Usnesení č. 144/23

RM schvaluje smlouvu o pronájmu (vč. navýšení nájemného) od dubna 2023 v prostorách určených k podnikání v čp.  178, ul. Okružní na Březové na parcele KN 295 LV 1 o výměře 1 m2 s firmou Systém net line s.r.o., Rokycanova 1929, Sokolov.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Usnesení č. 145/23

RM schvaluje smlouvu o pronájmu (vč. navýšení nájemného) od dubna 2023 v prostorách určených k podnikání v čp. 213, ul. Bezejmenná na Březové na parcele KN 375 LV 1 o výměře 1 m2 s firmou Systém net line s.r.o., Rokycanova 1929, Sokolov.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Usnesení č. 146/23

RM schvaluje smlouvu o pronájmu (vč. navýšení nájemného) od dubna 2023 v prostorách určených k podnikání v čp. 230, nám. Míru na Březové na parcele KN LV 1 o výměře 2 m2 s firmou Systém net line s.r.o., Rokycanova 1929, Sokolov.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Usnesení č. 147/23

RM schvaluje prodloužení pronájmu prostor určených k podnikání
v čp. 136, na parcele KN 265 LV 1 nám. Míru na Březové o výměře
4 m2 p. V. D. na dobu 5-ti let tj. od 1.5.2023 do 30.04.2028.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku ke smlouvě.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

 

4c) Výpůjčka nebytových prostor

Usnesení č. 148/23

RM schvaluje výpůjčku prostor – klubovnu pionýrů v čp. 123, na parcele KN 66 LV 1 ul. Komenského na Březové o výměře 135 m2, a to na dobu od 1.5.2023 do 31.12.2026 p. D. M.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušené smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

4d) Úlevy na nájemném v prostorách určených k podnikání

Usnesení č. 149/23

RM schvaluje dočasnou úlevu na nájemném v prostorách určených k podnikání – hospoda Kamčatka Kamenice čp.56 KN 21 LV 1 v k.ú. Březová, p. M. T. ve výši 50% na období od 1.5.2023 do 30.4.2024.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku ke smlouvě.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Usnesení č. 150/23

RM schvaluje dočasnou úlevu na nájemném v prostorách určených k podnikání – restaurace MFC čp. 250, ul. Komenského, Březová (na parcele KN 22/1, LV 1) p. M. H. ve výši 100% na období od 1.5.2023 do 31.9.2023.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku ke smlouvě.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

4e) Záměry pronájmů nebytových prostor

Usnesení č. 151/23

RM schvaluje záměr pronájmu – kanceláře v čp. 230, na parcele KN 3 LV 1 nám. Míru na Březové o výměře 69,60 m2.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného záměru.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Usnesení č. 152/23

RM schvaluje záměr pronájmu – kanceláře v čp. 230, na parcele KN 3 LV 1 nám. Míru na Březové o výměře 35 m2.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného záměru.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Usnesení č. 153/23

RM schvaluje záměr pronájmu – kanceláře v čp. 230, na parcele KN 3 LV 1 nám. Míru na Březové o výměře 22,40 m2.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného záměru.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

4f) Záměr výpůjčky nebytových prostor

Usnesení č. 154/23

RM schvaluje záměr výpůjčky kanceláře v domě čp. 230, nám. Míru v k.ú. Březová na parcele KN 3 LV 1 o výměře 21,60 m2.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušeného záměru výpůjčky.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Usnesení č. 155/23

RM schvaluje záměr výpůjčky prostoru určeného k podnikání – prodejna smíšeného zboží Kostelní Bříza čp. 7 KN st.40/1 LV 1 v k.ú. Březová

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného záměru výpůjčky.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

4g) Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor

Usnesení č. 156/23

RM schvaluje záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor
v čp.230, na parcele KN 3 LV 1 nám. Míru na Březové o výměře 133,85 m2.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušného záměru prodloužení pronájmu.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

4h) Souhlas zřizovatele s organizováním kursů pro získávání

    základního vzdělání v ZŠ Březová

Usnesení č. 157/23

RM souhlasí dle zákona č. 561/2004 Sb. §55, odst. 3 v souladu s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání s organizováním kursů pro získávání základního vzdělání v ZŠ Březová

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

4i)  Návrhy na vyřazení zbytného, nepotřebného majetku zřízených

     příspěvkových organizací

Usnesení č. 158/23

RM schvaluje vyřazení zbytného, nepotřebného majetku příspěvkové organizace Mateřská školka Komenského 11, Březová (odpis DDHM v celkové hodnotě 8.994,- Kč).

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Usnesení č. 159/23

RM schvaluje vyřazení zbytného, nepotřebného majetku příspěvkové organizace Mateřská školka Smetanova 218, Březová (odpis DHM a DDHM v celkové hodnotě 51.813,- Kč).

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

4j)  Účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací

Usnesení č. 160/23

RM schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace ZŠ Březová, okres Sokolov, za rok 2022.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

 

Usnesení č. 161/23

RM schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace MŠ Březová, Komenského 11, za rok 2022.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Usnesení č. 162/23

RM schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace MŠ Březová, Smetanova 218, za rok 2022.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

4k)  Návrhy na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

     zřízených příspěvkových organizací

Usnesení č. 163/23

RM schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Komenského 11, takto:

 

Hospodářský výsledek:             17.210,22 Kč

Fond odměn:                               0 Kč

Rezervní fond:                    17.210,22 Kč

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Usnesení č. 164/23

RM schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Březová, Smetanova 218, takto:

 

Hospodářský výsledek:             324.020,34 Kč

Fond odměn:                                 0 Kč

Rezervní fond:                     324.020,34 Kč

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Usnesení č. 165/23

RM schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zřízené příspěvkové organizace Základní škola Březová, okres Sokolov, takto:

 

Hospodářský výsledek:              250.337,32 Kč

Fond odměn:                        200.000,00 Kč

Rezervní fond:                      50.337,32 Kč

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

 

4l) Individuální dary z rozpočtu města

Usnesení č. 166/23

RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč pro pana P. K., jako mimořádné ocenění za reprezentaci města Březová na evropské soutěži (1. místo na ME). RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč s P. K. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Usnesení č. 167/23

RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč pro pana J. S., jako mimořádné ocenění za reprezentaci města Březová na evropské soutěži (1. místo na ME). RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč s J. S. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Usnesení č. 168/23

RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč pro pana R. T., jako mimořádné ocenění za reprezentaci města Březová na světové soutěži (1. místo v týmu na MS). RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč s R. T. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Usnesení č. 169/23

RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč pro pana M. S., jako mimořádné ocenění za reprezentaci města Březová na světové soutěži (1. místo na MS). RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč s M. S. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Usnesení č. 170/23

RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.500 Kč organizaci Pomoc v nouzi o.p.s., jako příspěvek na provoz pečovatelské služby. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 2.500 Kč s organizací Pomoc v nouzi o.p.s. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Usnesení č. 171/23

RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč Nadačnímu fondu Gaudeamus na podporu Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč s Nadačním fondem Gaudeamus a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

4m) Vyřazení nepotřebného majetku města 

Usnesení č. 172/23

RM schvaluje vyřazení zbytného, nepotřebného majetku v celkové výši 57.231,32 Kč, takto:

 

Účet 02810 ………… DDHM …………………… v celkové výši……………… 57.231,32 Kč

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

4n) Pověření k provádění nových podpisových vzorů

Usnesení č. 173/23

RM pověřuje správce rozpočtu aktualizacemi podpisových formulářů dle směrnice č. 4/10 „O oběhu a kontrole účetních dokladů“.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

4o) Aktualizace složení členů povodňové komise města Březová

Usnesení č. 174/23

RM schvaluje aktuální složení členů povodňové komise v tomto složení:

 

Předseda       Jaroslav Bělíček, starosta města

Místopředseda  Miroslav Bouda, místostarosta města

Zapisovatel    Mgr. Michal Bedeč, tajemník MěÚ

člen           Bc. Jakub Fajt, vedoucí odboru SMM MěÚ

člen           Bc. Michal Pehanič, ředitel Služby města, s. r. o.

člen           Anna Sladká, vedoucí HSO, ŽP MěÚ

člen           Miroslav Lukáš, velitel a starosta SDH

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

4p) Změna ve funkci tajemnice komise integrovaných obcí (KIO)

Usnesení č. 175/23

RM odvolává z funkce tajemnice komise integrovaných obcí p. Hanku Pippenbacher a jmenuje do této funkce p. Natálii Krauzovou.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

4q) Smlouva o převzetí, přepravě a zpracování odpadu

Usnesení č. 176/23

RM schvaluje Smlouvu o převzetí, přepravě a zpracování odpadu se společností IGRO, s. r. o. Tachov, Studánka 166, 347 01 Tachov, IČO: 64359387. Předmětem smlouvy je činnost odvozce (IGRO, s. r. o.) směřující ke zhodnocení popř. k likvidaci odpadů (papíry), které mu předá původce (město Březová), a to za úplatu.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

 

4r) Směna bytu

Usnesení č. 177/23

RM schvaluje výměnu bytu č. 1 (nájemce p. F.) a bytu č. 3 (nájemce p. V.) v čp.139, Nám. Míru, Březová.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

 

 

4s) Přidělení bytu

Usnesení č. 178/23

RM schvaluje přidělení bytu č. 33 v čp.213, ul. Bezejmenná p. H. L.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Usnesení č. 179/23

RM schvaluje přidělení bytu č. 1 v čp.139, Nám. Míru p. P. A. s odloženou podmínkou. Nájemní smlouva bude uzavřena po předložení výpisu z katastru nemovitostí dokladující, že již p. P. není vlastníkem žádné nemovitosti k bydlení.

RM pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

hlasováno: 3 pro, 2 se zdrželi   usnesení bylo schváleno

 

4š) Revokace usnesení o přidělení bytu

Usnesení č. 180/23

RM revokuje své usnesení ze dne 13.3.2023 č. 118/23 – přidělení bytu č.16 v čp.213, ul. Bezejmenná na Březové.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

4t) Pronájmy pozemků

Usnesení č. 181/23

RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 476/1 o výměře 165 m2 v katastrálním území Březová u Sokolova za cenu 10,-Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2026 p. I. P. a p. R. P.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Usnesení č. 182/23

RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.476/1 o výměře 235 m2 v katastrálním území Březová u Sokolova za cenu 10,-Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2026 p. D. M.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Usnesení č. 183/23

RM schvaluje pronájem pozemku p.č.136/1 o výměře 638 m2 v katastrálním území Rudolec u Březové za cenu 6,-Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2026 p. J. G.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Usnesení č. 184/23

RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 133/9 o výměře 1000 m2 v katastrálním území Rudolec u Březové za cenu 6,-Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2026 p. P. S.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

4u) Záměry prodejů pozemků

Usnesení č. 185/23

RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku p.č.77/1 o výměře 350 m2 v k.ú. Kamenice u Březové.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Usnesení č. 186/23

RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku p.č.352/1 o výměře cca 185 m2 v k.ú. Kostelní Bříza.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Usnesení č. 187/23

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.č. 490/4 o výměře 22 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu 740,-Kč/m2.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Usnesení č. 188/23

RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku p.č.110/11 o výměře cca 84 m2 v katastrálním území Kamenice u Březové.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Usnesení č. 189/23

RM doporučuje ZM ke schválení záměr prodeje části pozemku p.č.110/3 o výměře cca 200 m2 v katastrálním území Kamenice u Březové za cenu 320,-Kč/m2 nebo za cenu dle tzv. ceny obvyklé, pokud bude vyšší než cena navrhovaná.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Usnesení č. 190/23

RM doporučuje ZM ke schválení záměr prodeje části pozemku p.č. 651/74 o výměře cca 1680 m2 v katastrálním území Kamenice u Březové za cenu 740,-Kč/m2 nebo za cenu dle tzv. ceny obvyklé, pokud bude vyšší než cena navrhovaná.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Usnesení č. 191/23

RM doporučuje ZM ke schválení záměr prodeje části pozemku p.č.377/1 o výměře cca 1100 m2 v katastrálním území Vranov u Rovné za těchto podmínek:

-    Kupní cena 320,-Kč/m2 nebo cena dle znaleckého posudku,

pokud bude vyšší, než navrhovaná cena, bude navýšena o

cenu za vzrostlé dřeviny, která bude stanovena znaleckým posudkem

-    Mezi pozemky p.č.377/5 a st.p.č.127 zůstane volný pás v šíři 5-6 m pro zajištění možnosti vjezdu na zbývající část pozemku p.č.377/1

-    Geometrický plán bude před jeho schválením předložen Městu Březová k odsouhlasení (pracovní verze)

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

4v) Ceník nájemného a služeb na veřejném pohřebišti v Březové

Usnesení č. 192/23

RM schvaluje nový ceník nájemného a služeb na veřejném pohřebišti
v Březové od 1.6.2023 dle přílohy.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

4w) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –

    služebnosti

Usnesení č. 193/23

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0021365/VB001 na pozemku p.č.737/1 v k.ú. Kamenice u Březové (název stavby „Kamenice ,SO,p.č.57/6, kNN“) mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zastoupenou společností E PLUS spol. s r.o. Karlovy Vary, zastoupená na základě plné moci Ing. Janem  Mariňákem.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

4x) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti

Usnesení č. 194/23

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0020115/VB/001 na pozemku p.č.651/73 v k.ú. Kamenice u Březové (název stavby „Kamenice u Březové,SO,p.č.651/74 kNN“) mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zastoupenou společností Stav-elektro s.r.o. Chodov zastoupená p. Jaromírem Obdržálkem.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

4y) Finanční příspěvky - úmrtí

Usnesení č. 195/23

RM schvaluje paní B. B. finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem matky a to ve výši 2.000,- Kč (z rozpočtu města).

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

4z)  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda
     o umístění stavby

Usnesení č. 196/23

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0021703 na pozemku p.č.377/1 v k.ú. Březová u Sokolova (název stavby „Březová, SO,p.č.377/80, kNN“ mezi Městem Březová a ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zastoupenou společností Stav – elektro s.r.o. Chodov, zastoupené na základě plné moci Mgr. Jiřím Froňkem.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

4ž)  Pověření k podpisům

Usnesení č. 197/23

RM pověřuje tajemníka MěÚ podpisem dohod v rámci vypořádání závazků s jednotlivými zastupiteli, kterých se toto vypořádání týká.

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

Usnesení č. 198/23

RM v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších zákonů, pověřuje starostu města p. Bělíčka Jaroslava rozhodováním o úkonech obce, jako účastníka v rámci územního a stavebního řízení (schválení a podpis vyjádření obce).

hlasováno: 5 pro   usnesení bylo schváleno

 

 

V Březové dne 12.4.2023

 

Jednání ukončeno ve 17.00 hodin

Zapsal: Mgr. Michal Bedeč

 

Ověřili: Josef Brandl, Květoslava Šafnerová

Schválili: Jaroslav Bělíček, Miroslav Bouda

 

 

 

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 10. 10. 2023 10:16